Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-08

SSAB: SSAB förlänger anmälningsperioden för utbyteserbjudandet avseende samtliga utestående aktier i Rautaruukki till den 27 juni 2014 kl. 16.00 (EET)

Detta börsmeddelande får inte publiceras eller distribueras, helt
eller delvis, vare sig direkt eller indirekt, i USA, Australien,
Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller något annat
land där sådan publicering eller distribution skulle strida mot
tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare
dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan
åtgärd vidtas, utöver de krav som uppställs i finsk och svensk rätt.
För ytterligare information, vänligen se "Viktig information" i detta
börsmeddelande.

Anmälningsperioden för utbyteserbjudandet inleddes den 14 april 2014
kl. 9.00 (finsk tid) och meddelades att löpa fram till den 12 maj
2014 kl. 16.00 (finsk tid) om inte anmälningsperioden förlängs. I
enlighet med villkoren för utbyteserbjudandet har SSAB idag beslutat
att förlänga anmälningsperioden för utbyteserbjudandet till den 27
juni 2014 kl. 16.00 (finsk tid), om inte anmälningsperioden förlängs
ytterligare eller om den förlängda anmälningsperioden avbryts i
förtid.

I enlighet med villkoren för utbyteserbjudandet kan SSAB när som helst
förlänga anmälningsperioden. Till följd av tidplanen för att lämna in
en anmälan om konkurrensgodkännande inom EU, vilket för närvarande
förväntas ske under den andra halvan av maj 2014, har SSAB idag
beslutat att förlänga anmälningsperioden för utbyteserbjudandet till
den 27 juni 2014 kl. 16.00 (finsk tid), om inte anmälningsperioden
förlängs ytterligare eller om någon förlängd anmälningsperiod avbryts
i förtid.

SSAB kan i enlighet med villkoren för utbyteserbjudandet avbryta en
förlängd anmälningsperiod i förtid. SSAB kommer att offentliggöra
sitt beslut om en avbruten anmälningsperiod så snart som möjligt
efter att sådant beslut fattats och, under alla omständigheter, inte
senare än en (1) vecka före utgången av den avbrutna förlängda
anmälningsperioden. Om SSAB avbryter en förlängd anmälningsperiod
kommer anmälningsperioden att löpa ut vid en tidigare tidpunkt på ett
datum som offentliggörs av SSAB.

SSAB kommer att offentliggöra en eventuell ytterligare förlängning av
den redan förlängda anmälningsperioden eller en förlängning av en
avbruten förlängd anmälningsperiod som senast den första (1) finska
bankdagen efter utgången av en redan förlängd anmälningsperiod eller
en avbruten förlängd anmälningsperiod.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Chef för Investor Relations, andreas.koch@ssab.com,
08-45 45 729

Viktig information

Detta börsmeddelande får inte offentliggöras eller på annat sätt
distribueras, helt eller delvis, i eller till USA, Australien,
Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller annan
jurisdiktion där det är förbjudet enligt tillämpliga lagar eller
regler. Detta börsmeddelande utgör inte en erbjudandehandling eller
ett prospekt och utgör inte ett försäljningserbjudande eller
uppmaning därtill. Investerare ska acceptera utbyteserbjudandet
enbart på grundval av den information som lämnas i
erbjudandehandlingen och prospektet för utbyteserbjudandet.
Utbyteserbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i
någon sådan jurisdiktion där utbyteserbjudandet eller deltagandet i
utbyteserbjudandet är förbjudet enligt tillämplig lag eller skulle
kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller
kräva att någon annan åtgärd vidtas, utöver de åtgärder som vidtagits
i Finland och Sverige.

Erbjudandehandlingen och prospektet rörande utbyteserbjudandet samt
tillhörande anmälningssedlar kommer inte och får inte distribueras,
vidarebefordras eller sändas till, inom eller från någon jurisdiktion
där det är förbjudet enligt tillämplig lag. Erbjudandet lämnas inte,
vare sig direkt eller indirekt, i, eller till, Australien, Kanada,
Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller, med vissa undantag,
USA. Erbjudandet kan inte accepteras från Australien, Kanada,
Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller, med vissa undantag,
USA.

Aktier i SSAB har inte och kommer inte att registreras enligt United
States Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse
("Securities Act") eller enligt den tillämpliga
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA. Aktier i SSAB får inte erbjudas eller överlåtas inom USA,
förutom i enlighet med ett undantag från Securities Act eller genom
en transaktion som är undantagen från registreringskraven i
Securities Act.

Det bör uppmärksammas att detta börsmeddelande innehåller vissa
uttalanden som inte är grundade på historiska fakta, och uttalanden
som föregås av ord som "förväntas" eller andra motsvarande uttryck
kan utgöra framåtriktade uttalanden. Dessa uttalanden baseras på
nuvarande beslut och planer och för närvarande kända förhållanden,
och innefattar risker och osäkerhetsfaktorer som kan leda till att
det verkliga resultatet väsentligen skiljer sig från för närvarande
förväntat resultat.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=279842...
http://mb.cision.com/Main/980/9581922/242614.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.