Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-24

SSAB: SSAB förlänger anmälningsperioden för utbyteserbjudandet till Rautaruukkis aktieägare ytterligare till den 22 juli 2014 kl. 16.00 (finsk tid)

Detta börsmeddelande får inte publiceras eller distribueras, helt
eller delvis, vare sig direkt eller indirekt, i USA, Australien,
Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller något annat
land där sådan publicering eller distribution skulle strida mot
tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare
dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan
åtgärd vidtas, utöver de krav som uppställs i finsk och svensk rätt.
För ytterligare information, vänligen se "Viktig information" i detta
börsmeddelande.

Anmälningsperioden för utbyteserbjudandet till Rautaruukkis aktieägare
inleddes den 14 april 2014 kl. 09.00 (finsk tid) och meddelades
initialt att löpa fram till den 12 maj 2014 kl. 16.00 (finsk tid).
Den 9 maj 2014 meddelade SSAB att anmälningsperioden förlängs till
den 27 juni 2014. I enlighet med villkoren för utbyteserbjudandet har
SSAB idag beslutat att förlänga anmälningsperioden för
utbyteserbjudandet ytterligare till den 22 juli 2014 kl. 16.00 (finsk
tid), om inte anmälningsperioden förlängs ytterligare eller om den
förlängda anmälningsperioden avbryts i förtid.

Erforderlig konkurrensprövning av det föreslagna samgåendet mellan
SSAB och Rautaruukki hos Europeiska kommissionen pågår. Till följd av
den förväntade tidpunkten för erhållande av godkännande av Europeiska
kommissionen, har SSAB idag beslutat att förlänga anmälningsperioden
för utbyteserbjudandet ytterligare till den 22 juli 2014 kl. 16.00
(finsk tid). I enlighet med villkoren för utbyteserbjudandet kan SSAB
när som helst förlänga anmälningsperioden.

SSAB kan i enlighet med villkoren för utbyteserbjudandet avbryta
eventuell förlängd anmälningsperiod i förtid. SSAB kommer att meddela
sitt beslut om eventuell avbruten förlängd anmälningsperiod så snart
som möjligt efter att sådant beslut fattats och, under alla
omständigheter, inte senare än en (1) vecka före utgången av den
förlängda anmälningsperiod som avbryts. Om SSAB avbryter den
förlängda anmälningsperioden kommer anmälningsperioden att löpa ut
vid en tidigare tidpunkt på ett datum som meddelas av SSAB.

SSAB kommer att meddela eventuell ytterligare förlängning av
anmälningsperioden, oavsett om denna har avbrutits eller ej, som
senast den första (1) finska bankdagen efter utgången av den
förlängda anmälningsperioden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Chef för Investor Relations, andreas.koch@ssab.com,
08-45 45 729

Viktig information

Detta börsmeddelande får inte offentliggöras eller på annat sätt
distribueras, helt eller delvis, i eller till USA, Australien,
Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller annan
jurisdiktion där det är förbjudet enligt tillämpliga lagar eller
regler. Detta börsmeddelande utgör inte en erbjudandehandling eller
ett prospekt och utgör inte ett försäljningserbjudande eller
uppmaning därtill. Investerare ska acceptera utbyteserbjudandet
enbart på grundval av den information som lämnas i
erbjudandehandlingen och prospektet för utbyteserbjudandet.
Utbyteserbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i
någon sådan jurisdiktion där utbyteserbjudandet eller deltagandet i
utbyteserbjudandet är förbjudet enligt tillämplig lag eller skulle
kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller
kräva att någon annan åtgärd vidtas, utöver de åtgärder som vidtagits
i Finland och Sverige.

Erbjudandehandlingen och prospektet rörande utbyteserbjudandet samt
tillhörande anmälningssedlar kommer inte och får inte distribueras,
vidarebefordras eller sändas till, inom eller från någon jurisdiktion
där det är förbjudet enligt tillämplig lag. Erbjudandet lämnas inte,
vare sig direkt eller indirekt, i, eller till, Australien, Kanada,
Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller, med vissa undantag,
USA. Erbjudandet kan inte accepteras från Australien, Kanada,
Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller, med vissa undantag,
USA.

Aktier i SSAB har inte och kommer inte att registreras enligt United
States Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse
("Securities Act") eller enligt den tillämpliga
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA. Aktier i SSAB får inte erbjudas eller överlåtas inom USA,
förutom i enlighet med ett undantag från Securities Act eller genom
en transaktion som är undantagen från registreringskraven i
Securities Act.

Det bör uppmärksammas att detta börsmeddelande innehåller vissa
uttalanden som inte är grundade på historiska fakta, och uttalanden
som föregås av ord som "förväntas" eller andra motsvarande uttryck
kan utgöra framåtriktade uttalanden. Dessa uttalanden baseras på
nuvarande beslut och planer och för närvarande kända förhållanden,
och innefattar risker och osäkerhetsfaktorer som kan leda till att
det verkliga resultatet väsentligen skiljer sig från för närvarande
förväntat resultat.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ssab/r/ssab-forlanger-anmalningsperioden-for-u...
http://mb.cision.com/Main/980/9606365/259788.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.