Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-16

SSAB: SSAB har upprättat ett tillägg till erbjudandehandlingen och prospektet rörande utbyteserbjudandet till Rautaruukkis aktieägare

Detta börsmeddelande får inte publiceras eller distribueras, helt
eller delvis, vare sig direkt eller indirekt, i USA, Australien,
Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller något annat
land där sådan publicering eller distribution skulle strida mot
tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare
dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan
åtgärd vidtas, utöver de krav som uppställs i finsk och svensk rätt.
För ytterligare information, vänligen se "Viktig information" i detta
börsmeddelande.

SSAB AB (publ) ("SSAB") har upprättat ett tillägg till
erbjudandehandlingen och prospektet daterat den 10 april 2014 rörande
utbyteserbjudandet till aktieägarna i Rautaruukki Corporation
("Rautaruukki"). Den finska finansinspektionen har den 16 juli 2014
godkänt den finskspråkiga versionen av tillägget till
erbjudandehandlingen och prospektet, vilket avser att den Europeiska
kommissionen har lämnat erforderligt konkurrensgodkännande samt
offentliggörandet av den framtida koncernledningen och
divisionsstrukturen i SSAB.

Den finskspråkiga versionen av tillägget till erbjudandehandlingen och
prospektet kommer att finnas tillgänglig på internet på www.ssab.com
och www.ruukki.fi samt i receptionen på NASDAQ OMX Helsinki Ltd på
Fabianinkatu 14, Helsingfors, Finland, på SSAB:s huvudkontor på
Klarabergsviadukten 70, D6, Stockholm, på Rautaruukis huvudkontor på
Suolakivenkatu 1, Helsingfors, Finland och på något av Danske Banks
kontor i Finland från och med idag. Den engelskspråkiga versionen av
tillägget till erbjudandehandlingen och prospektet kommer, med vissa
begränsningar, att finnas tillgänglig på internet på www.ssab.com och
www.ruukki.com från och med idag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Chef för Investor Relations, andreas.koch@ssab.com,
08-45 45 729

Viktig information

Detta börsmeddelande får inte offentliggöras eller på annat sätt
distribueras, helt eller delvis, i eller till USA, Australien,
Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller annan
jurisdiktion där det är förbjudet enligt tillämpliga lagar eller
regler. Detta börsmeddelande utgör inte en erbjudandehandling eller
ett prospekt och utgör inte ett försäljningserbjudande eller
uppmaning därtill. Investerare ska acceptera utbyteserbjudandet
enbart på grundval av den information som lämnas i
erbjudandehandlingen och prospektet för utbyteserbjudandet.
Utbyteserbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i
någon sådan jurisdiktion där utbyteserbjudandet eller deltagandet i
utbyteserbjudandet är förbjudet enligt tillämplig lag eller skulle
kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller
kräva att någon annan åtgärd vidtas, utöver de åtgärder som vidtagits
i Finland och Sverige.

Erbjudandehandlingen och prospektet rörande utbyteserbjudandet samt
tillhörande anmälningssedlar kommer inte och får inte distribueras,
vidarebefordras eller sändas till, inom eller från någon jurisdiktion
där det är förbjudet enligt tillämplig lag. Erbjudandet lämnas inte,
vare sig direkt eller indirekt, i, eller till, Australien, Kanada,
Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller, med vissa undantag,
USA. Erbjudandet kan inte accepteras från Australien, Kanada,
Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller, med vissa undantag,
USA.

Aktier i SSAB har inte och kommer inte att registreras enligt United
States Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse
("Securities Act") eller enligt den tillämpliga
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA. Aktier i SSAB får inte erbjudas eller överlåtas inom USA,
förutom i enlighet med ett undantag från Securities Act eller genom
en transaktion som är undantagen från registreringskraven i
Securities Act.

Det bör uppmärksammas att detta börsmeddelande innehåller vissa
uttalanden som inte är grundade på historiska fakta, och uttalanden
som föregås av ord som "förväntas", "uppskattas", "förutses" eller
andra motsvarande uttryck kan utgöra framåtriktade uttalanden. Dessa
uttalanden baseras på nuvarande beslut och planer och för närvarande
kända förhållanden, och innefattar risker och osäkerhetsfaktorer som
kan leda till att det verkliga resultatet väsentligen skiljer sig
från för närvarande förväntat resultat.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=285721...
http://mb.cision.com/Main/980/9617341/267366.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.