Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-15

SSAB: SSAB offentliggör framtida koncernledning och divisionsstruktur

SSAB offentliggör idag den framtida koncernledningen och
divisionsstrukturen att gälla från 1 september, 2014, i avvaktan på
fullföljande av utbyteserbjudandet till aktieägarna i Rautaruukki som
offentliggjordes den 22 januari 2014*.

Medlemmar i den framtida koncernledningen kommer att vara:

Martin Lindqvist (1962), VD och Koncernchef SSAB

Medlem i SSABs koncernledning sedan 2001. Anställd i SSAB sedan 1998.
Tidigare affärsområdeschef SSAB EMEA; divisionschef SSAB Strip
Products; finansdirektör SSAB; ekonomichef i SSAB Tunnplåt;
Chefscontroller i NCC. Civilekonom, Uppsala Universitet.

Divisioner

Olavi Huhtala (1962), Divisionschef SSAB Europe

Anställd i Rautaruukki sedan 1987. Tidigare EVP Ruukki Metals;
President Ruukki Fabrication; chef marknadsföring och diverse ledande
befattningar i Rautaruukki Metform. Civilingenjör.

Mikael Nyquist (1963), VD Tibnor

Anställd i SSAB sedan 1995. Tidigare VD Plannja; Chef marknadsföring
och försäljning SSAB Prelaq; VD Stålbyggnadsinstitutet; Ingenjör NCC.
Civilingenjör, KTH.

Charles Schmitt (1959), Divisionschef SSAB Americas

Anställd i IPSCO Inc sedan 1990 och medlem i SSAB:s koncernledning
sedan 2011. Tidigare befattningar inom US Steel Corporation; ansvarig
för verksamheten i Latinamerika inom SSAB Americas. B.Sc. Business
Administration/Finance, University of Texas at Arlington, tvåårigt
stipendium på American Iron and Steel Institute.

Marko Somerma (1966), VD Ruukki Construction

Anställd i Rautaruukki sedan 2004. Tidigare EVP Ruukki Building
Products; CSO Rautaruukki Corporation; EVP Ruukki Engineering; CSO
Rautaruukki Corporation; Chief Process & Information Technology
Officer Instrumentarium Ltd; Business Development Director Gustav
Paulig Ltd. Licentiatexamen i teknologi.

Per Olof Stark (1954), Divisionschef SSAB Special Steels

Anställd i SSAB sedan 1983. Tidigare chef för affärsenheten SSAB Wear
Services; VD för helägda dotterbolaget Plannja; marknadschef för den
tidigare grovplåts-divisionen i SSAB; affärsområdeschef i Europa och
USA. Chef för global marknadsföring; chef för försäljning och
produktutveckling i SSAB Plate. Civilingenjör, KTH.

Stödfunktioner

Jonas Bergstrand (1965), Executive Vice President, Juridik & Strategi

Anställd i SSAB sedan 2006. Tidigare, bolagsjurist inom ABB; OM
Gruppen; Ericsson Radio Systems. Jur. kand., Uppsala Universitet.

Håkan Folin (1976), Ekonomi- och Finansdirektör

Anställd i SSAB sedan 2006. Tidigare, Ekonomichef SSAB APAC;
Ekonomichef Tibnor; chef för affärsutveckling SSAB. Civ.ing.,
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Monika Gutén (1975), Personaldirektör, samt ansvar för Inköp och
Shared Services

Anställd i SSAB sedan 2007. Tidigare, personalchef SSAB EMEA; chef för
affärsutveckling SSAB. Civ.ek., Stockholms universitet.

Taina Kyllönen (1967), Kommunikationsdirektör

Anställd i Rautaruukki sedan 2004. Tidigare, SVP, Marketing &
Communication; SVP, Marketing; VP, Communication & Brand, Rautaruukki
Corporation; VP, Investor Relations, Metso och Rauma. M.Sc. i
nationalekonomi, Handelshögskolan, Aalto, Helsingfors.

Gregoire Parenty (1962), Marknadsdirektör

Anställd i SSAB sedan 2004. Tidigare, ansvarig för marknad SSAB EMEA,
befattningar inom ArcelorMittal. Maitrise de Sciences Economiques vid
Sorbonne-universitet (Frankrike), MBA från Dallas University (USA).

Martin Pei (1963), Teknisk direktör

Anställd i SSAB sedan 2001. Tidigare, teknisk direktör, SSAB; chef för
forskning och utveckling, SSAB; chef för stålämnesproduktionen i SSAB
Plate. Tekn. dr, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Det nya SSAB kommer att organiseras i en divisionsmodell:

· SSAB Special Steels - Global stål- och servicepartner för
mervärdesprodukter inom avancerade höghållfasta stål (AHSS) och
seghärdat stål (Q&T)

· SSAB Europe - Ledande nordenbaserad stålproducent av högkvalitativ
tunnplåt, grovplåt och rör

· SSAB Americas - Ledande nordamerikansk stålproducent av
högkvalitativ grovplåt

· Tibnor - Ledande nordisk fullservice ståldistributörspartner
· Ruukki Construction - Ledande europeisk producent av
energieffektiva byggnads- och konstruktionslösningar

Det sammanslagna bolaget kommer att bli en ledande producent på den
globala marknaden för avancerade höghållfasta stål (AHSS) och
seghärdat stål (Q&T), ordinär tunnplåt, grovplåt och rörprodukter
samt konstruktionslösningar. Samgåendet kommer att förbättra
möjligheten att investera i produktutveckling, forskning och
utveckling samt nära utvecklingssamarbeten med kunder. Det
sammanslagna bolaget kommer att ha en global närvaro och kommer att
vara nära sina kunder i alla geografiska marknader.

Samgåendet förväntas skapa betydande värden för både SSABs och
Rautaruukkis aktieägare genom såväl förbättrad lönsamhetspotential
som genom realiserande av konkreta kostnadssynergier.
Kostnadssynergierna förväntas realiseras genom ett mer flexibelt och
effektivt produktionssystem, en effektivare distributionskedja,
inköpsoptimering samt effektiviserad administration.

Den preliminära sammanlagda omsättningen uppgick för 2013 preliminärt
till cirka 56 miljarder SEK (6,4 miljarder EUR) och SSAB och
Rautaruukki kommer tillsammans att ha cirka 17 300 anställda. Det
sammanslagna bolaget kommer att ha produktionsanläggningar i Sverige,
Finland och USA med en sammanlagd stålproduktionskapacitet om cirka
8,8 miljoner ton per år.

*Den 22 januari 2014 offentliggjorde SSAB ett utbyteserbjudande till
aktieägarna i Rautaruukki. Det föreslagna samgåendet är bland annat
villkorat av att SSAB från aktieägarna i Rautaruukki erhåller
bindande accepter motsvararande mer än 90 % av aktierna i
Rautaruukki, samt att erforderliga myndighetsgodkännanden, inklusive
godkännande från alla relevanta konkurrensmyndigheter, erhålls.
Erforderliga myndighetsgodkännanden, inklusive godkännanden från alla
relevanta konkurrensmyndigheter, har erhållits men bindande accepter
motsvarande mer än 90 % av aktierna Rautaruukki från aktieägarna i
Rautaruukki behöver fortfarande uppnås innan utbyteserbjudandet kan
fullföljas. Den framtida koncernledningen och divisionsstrukturen är
villkorad av fullföljande av utbyteserbjudandet och kommer att gälla
från fullföljandet utbyteserbjudandet. Som kommunicerades den 24 juni
löper utbyteserbjudandet fram till den 22 juli och fullföljande
förväntas ske kort därefter.

Kontakt

Marie Elfstrand, Director External Communications, +46 8 45 45 734,
marie.elfstrand@ssab.com

Andreas Koch, Head of Investor Relations, +46 8 45 45 729,
andreas.koch@ssab.com

SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. SSAB
erbjuder produkter, utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att
skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har
produktionsanläggningar i Sverige och USA och anställda i över 45
länder. SSAB är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange, Stockholm.
www.ssab.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ssab/r/ssab-offentliggor-framtida-koncernledni...
http://mb.cision.com/Main/980/9616827/267005.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.