Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-11

SSAB: SSAB:s utbyteserbjudande avseende alla utestående aktier i Rautaruukki inleds den 14 april

Detta börsmeddelande får inte publiceras eller distribueras, helt
eller delvis, vare sig direkt eller indirekt, i USA, Australien,
Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller något annat
land där sådan publicering eller distribution skulle strida mot
tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare
dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan
åtgärd vidtas, utöver de krav som uppställs i finsk och svensk rätt.
För ytterligare information, vänligen se "Viktig information" i detta
börsmeddelande.

Den 22 januari 2014 offentliggjorde SSAB AB (publ) ("SSAB") och
Rautaruukki Corporation ("Rautaruukki") en plan för ett samgående
mellan de två bolagen genom att SSAB lämnar ett rekommenderat
offentligt utbyteserbjudande till Rautaruukkis aktieägare. I
utbyteserbjudandet erbjuder SSAB 0,4752 nya aktier av serie A och
1,2131 nya aktier av serie B i SSAB för varje aktie i Rautaruukki.
Styrelsen i Rautaruukki har i sitt uttalande som offentliggjordes den
26 mars 2014 rekommenderat aktieägarna i Rautaruukki att acceptera
utbyteserbjudandet. Den största aktieägaren i Rautaruukki, Solidium
Oy, som innehar 39,7 procent av samtliga aktier i Rautaruukki, har
åtagit sig att acceptera utbyteserbjudandet.

Anmälningsperioden för utbyteserbjudandet kommer att inledas den 14
april 2014 kl. 9.00 (finsk tid) och löpa fram till den 12 maj kl.
16.00 (finsk tid) om inte anmälningsperioden förlängs. Den finska
Finansinspektionen har den 10 april 2014 godkänt en finskspråkig
version av erbjudandehandlingen och prospektet rörande
utbyteserbjudandet.

Den finskspråkiga versionen av erbjudandehandlingen och prospektet
kommer att finnas tillgänglig på internet på www.ssab.com och
www.ruukki.fi från och med den 11 april 2014 och i receptionen på
NASDAQ OMX Helsinki Ltd på Fabianinkatu 14, Helsingfors, Finland, på
SSAB:s huvudkontor på Klarabergsviadukten 70, D6, Stockholm, på
Rautaruukis huvudkontor på Suolakivenkatu 1, Helsingfors, Finland och
på något av Danske Banks kontor i Finland från och med den 14 april
2014. Den engelskspråkiga versionen av erbjudandehandlingen och
prospektet kommer, med vissa begränsningar, att finnas tillgänglig på
internet på www.ssab.com och www.ruukki.com från och med den 11 april
2014.

Villkoren för utbyteserbjudandet finns i dess helhet bilagda detta
börsmeddelande (Bilaga 1).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Chef för Investor Relations, andreas.koch@ssab.com,
08-45 45 729

Viktig information

Detta börsmeddelande får inte offentliggöras eller på annat sätt
distribueras, helt eller delvis, i eller till USA, Australien,
Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller annan
jurisdiktion där det är förbjudet enligt tillämpliga lagar eller
regler. Detta börsmeddelande utgör inte en erbjudandehandling eller
ett prospekt och utgör inte ett försäljningserbjudande eller
uppmaning därtill. Investerare ska acceptera utbyteserbjudandet
enbart på grundval av den information som lämnas i
erbjudandehandlingen och prospektet för utbyteserbjudandet.
Utbyteserbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i
någon sådan jurisdiktion där utbyteserbjudandet eller deltagandet i
utbyteserbjudandet är förbjudet enligt tillämplig lag eller skulle
kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller
kräva att någon annan åtgärd vidtas, utöver de åtgärder som vidtagits
i Finland och Sverige.

Erbjudandehandlingen och prospektet rörande utbyteserbjudandet samt
tillhörande anmälningssedlar kommer inte och får inte distribueras,
vidarebefordras eller sändas till, inom eller från någon jurisdiktion
där det är förbjudet enligt tillämplig lag. Erbjudandet lämnas inte,
vare sig direkt eller indirekt, i, eller till, Australien, Kanada,
Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller, med vissa undantag,
USA. Erbjudandet kan inte accepteras från Australien, Kanada,
Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller, med vissa undantag,
USA.

Aktier i SSAB har inte och kommer inte att registreras enligt United
States Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse
("Securities Act") eller enligt den tillämpliga
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA. Aktier i SSAB får inte erbjudas eller överlåtas inom USA,
förutom i enlighet med ett undantag från Securities Act eller genom
en transaktion som är undantagen från registreringskraven i
Securities Act.

Det bör uppmärksammas att detta börsmeddelande innehåller vissa
uttalanden som inte är grundade på historiska fakta, och uttalanden
som föregås av ord som "förväntas", "uppskattas", "förutses" eller
andra motsvarande uttryck kan utgöra framåtriktade uttalanden. Dessa
uttalanden baseras på nuvarande beslut och planer och för närvarande
kända förhållanden, och innefattar risker och osäkerhetsfaktorer som
kan leda till att det verkliga resultatet väsentligen skiljer sig
från för närvarande förväntat resultat.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=277131...
http://mb.cision.com/Main/980/9567808/232400.pdf
http://mb.cision.com/Public/980/9567808/887c83426e62ecd1.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.