Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-15

SSM: Ett starkt rörelseresultat på en avvaktande marknad

Sammanfattning av tredje kvartalet 2017

· Nettoomsättningen minskade till 104,1 MSEK (189,7).
· Rörelseresultatet ökade till 124,9 MSEK (63,1) och
rörelsemarginalen till 120,0% (33,3).

· Resultat per aktie ökade till 2,95 SEK (1,52).
· Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -24,9 MSEK
(15,4).

· Förvärv av 520 byggrätter i Rotebro och Jakobsberg.
· Försäljningsstart av 90 bostadsrätter, antalet sålda bostäder
uppgick till 50 stycken.

· Etablering av JV med en av världens största kapitalförvaltare
Partners Group, beträffande projekten Tellus Towers, Järla Station
samt Metronomen, till ett bedömt projektvärde om 7,6 mdr SEK.
Transaktionen har initialt gett en positiv likviditetsmässig
nettoeffekt om 107,7 MSEK på tillträdesdagen samt en resultateffekt
om 112,6 MSEK.

Sammanfattning av årets första nio månader 2017

· Nettoomsättningen ökade till 408,9 MSEK (392,7).
· Rörelseresultatet ökade till 165,9 MSEK (125,4) och
rörelsemarginalen till 40,6% (31,9).

· Resultat per aktie ökade till 3,72 SEK (3,13).
· Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -257,1 MSEK
(-30,5).

· Förvärv av 1 535 byggrätter (2 601).
· Försäljningsstart av 591 bostadsrätter och antal sålda bostäder
ökade med 27,7% till 231 (167) stycken.

· 1 414 bostäder i produktion (1 479) med en försäljningsgrad om
97,1% (94,0)

· Börsnotering på Nasdaq Stockholms huvudlista 6 april tillsammans
med en nyemission om 509 MSEK.

Väsentliga händelser efter balansdagen

· Försäljningsstart av tre ytterligare projekt om totalt 512
bostäder

· Valberedning utsedd och utgörs av Eurodevelopment Holding AG,
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Tredje AP-fonden samt SSM:s
styrelseordförande.

· Förvärv av 250 byggrätter i Hägersten, Stockholms kommun.
Mattias Roos, VD & koncernchef, kommenterar kvartalet:
"Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 124,9 MSEK. SSM
fortsätter att utvecklas i en god takt och per balansdatum
överträffas samtliga av koncernens finansiella mål sett över en
12-månadersperiod.

Antalet sålda bostäder ökade under årets första nio månader med 27,7
procent. Försäljningen i pågående produktion har fortsatt att
utvecklats stabilt under kvartalet till 97,1 procent. I enlighet med
årets målsättning, har SSM per idag försäljningsstartat 1 103
bostäder. Vi har en bra tillströmning av intressenter till våra nya
projekt, men den avvaktande marknaden som har uppkommit under hösten
till följd av konsumenternas osäkerhet, har haft en dämpande effekt
på konverteringsgraden i vissa säljstartade projekt. Vi gör därför
bedömningen att vår önskade försäljningsgrad om 75 procent inte
kommer att uppnås i dessa projekt innan årsskiftet. Projektens
planerade produktionsstarter flyttas därför till 2018.

Det är vår bedömning att marknaden fortsätter att vara avvaktande
ytterligare en tid innan vi kan förvänta oss en normalisering. När så
väl sker har vi flera attraktiva projekt till försäljning och under
utveckling tillsammans med en hög soliditet, som för närvarande
uppgår till 57,8 procent. Sammantaget är vi därmed väl rustade för en
fortsatt tillväxt och god resultatutveckling."

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som SSM Holding AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 november 2017
kl. 07:30 CET.

Mattias Roos, VD & Ann-Charlotte Johansson,
koncernchef Kommunikations- & IR-chef
E-post: E-post: ann
mattias.roos@ssmliving.se -charlotte.johansson@ssmliving.se

Telefon: +46 (0)761-65 17 71

Om SSM Holding AB (publ)
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva
gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till
bolagets målgrupp - morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en
bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och
bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter,
30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en
ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och
i november 2017 finns cirka 6 700 byggrätter i bolagets
projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6
april 2017. www.ssmlivingroup.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ssm/r/ett-starkt-rorelseresultat-pa-en-avvakta...
http://mb.cision.com/Main/11507/2391856/752019.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.