Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-18

SSM: FÖRTYDLIGANDE MED ANLEDNING AV SVD:S ARTIKEL DEN 18 DECEMBER 2018

Med anledning av SVD:s artikel som publicerades den 18 december 2018
med rubriksättningen "Lägenheter sålda till unga döms ut som
hälsofarliga", väljer SSM att göra följande förtydligande.

Inledningsvis, bostadsutveckling är en komplex process som involverar
många inblandade parter, alla med det gemensamma intresset att
utveckla kvalitativa och hållbara bostäder.

Projektet Tentafabriken har en, av Sollentuna kommun, antagen
detaljplan. Under en längre tid har det utvecklats bostäder på båda
sidorna om spåren i det aktuella området. Försäljningen av bostäderna
i projektet pågår med den av kommunen antagna detaljplanen, vilket
inte särskiljer SSM från andra branschaktörer. Länsstyrelsen har
överklagat den av kommunen antagna detaljplanen. Kommunen har efter
överklagandet fört en dialog med SSM för att ta fram underlag som
besvarar och löser de frågeställningar som Länsstyrelsen framfört i
sitt överklagande.

SSM förvärvade projektet Bromma Boardwalk i mars 2017 från Niam. Niam
och Stockholms kommun hade dessförinnan arbetat fram en ny detaljplan
och detaljplanen antogs av kommunen straxt efter SSM:s förvärv.
Försäljningen av projektet påbörjades därefter, vilket inte
särskiljer SSM från andra branschaktörer. Den av kommunen antagna
detaljplanen överklagades därefter av boende i närområdet. Mark- och
miljööverdomstolen upphävde den 14 december 2018 beslutet att anta
detaljplanen för projektet på grund av strandskydd. Bostäderna är
projekterade för att byggas ovanpå en befintlig byggnad, varför ett
upphävande av detaljplanen till följd av strandskydd var oväntat för
SSM, kommunen och många andra intressenter. Hela domen finns att läsa
www.markochmiljooverdomstolen.se.

SSM grundades för 25 år sedan och har sedan dess färdigställt 3 500
bostäder i Storstockholm, varav en större andel efter 2012. Bolagets
målsättning är att producera 50 procent hyresrätter och 50 procent
bostadsrätter, med en ambition att merparten av bostadsrätterna ska
befinna sig prisintervallet 1,3 - 2,2 MSEK. Bolaget fokuserar på en
målgrupp bestående av en- och tvåpersonershushåll i åldrarna 20 - 44
år. Genomsnittsåldern för bolagets kunder är idag närmare 40 år,
något som visar på att unga vuxna har fått det allt svårare att ta
sig in på bostadsmarknaden. I syfte att underlätta inträdet på
bostadsmarknaden för bostadsköpare under 30 år har SSM ett erbjudande
under december att betala halva kontantinsatsen för ett urval av
bostadsrätter. Närhet till spårbunden kommunikation är ett av de
främsta kriterierna vid val av bostad för målgruppen, därför
utvecklar SSM bostäder med närhet till spårbundna kommunikationer.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson, Kommunikations- och IR-chef
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: ann-charlotte.johansson@ssmliving.se

Om SSM Holding AB (publ)
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva
gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till
bolagets målgrupp - morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en
bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och
bolaget har som målsättning att producera 50 procent bostadsrätter
samt 50 procent hyresrätter. SSM är en ledande bostadsutvecklare i
sin nisch inom Storstockholmsområdet och i september 2018 finns cirka
6 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq
Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ssm/r/fortydligande-med-anledning-av-svd-s-art...
https://mb.cision.com/Main/11507/2703477/965461.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.