Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-21

SSM: Ökad andel hyresrätter och vassare bostadsrättsprodukt till målgruppen

I enlighet med Nasdaqs rekommendationer tillämpar SSM från och med Q4
2018, och med retroaktiv tillämpning, färdigställandemetoden för
redovisning av bostadsrättsprojekt.

Sammanfattning av oktober - december 2018

· Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 58,2 MSEK (241,0).
· Rörelseresultatet uppgick till -33,6 MSEK (12,4). Resultatet
inkluderar projektnedskrivningar med -13,5 MSEK i Clustret, -7,8 MSEK
i Turbinhallen och -7,0 MSEK i Metronomen. Rörelsemarginalen uppgick
till -57,7 procent (5,1).

· Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -2,8 MSEK (46,0).
· 38 (18) förhandsavtal tecknades under kvartalet.
· Tecknande av avtal avseende försäljning av Täby Turf med 178
hyresrätter till bostadsbolaget Willhem. Försäljningspriset uppgick
till 473,0 MSEK.

· Till följd av bristande kommersiella förutsättningar avbröt SSM
avtalsförhandling om förvärv av 1 200 byggrätter.

· Mark- och miljööverdomstolen upphävde Bromma Boardwalks
detaljplan, varvid köpeskillingen om 500,0 MSEK föll.

· Strategisk riktning och målsättning ändrades till 50 procent
hyresrätter i produktion kommande år, samtidigt som minst 90,0
procent av bostadsrätterna ska kosta mindre än 2,0 MSEK.

Sammanfattning av januari - december 2018

· Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 652,5 MSEK (753,8).
· Rörelseresultatet uppgick till 51,8 MSEK (226,7) och
rörelsemarginalen till 7,9 procent (30,1).

· Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 172,4 MSEK (26,2).
· 101 (247) förhandsavtal tecknades under året.
· Produktionsstart av hyresrättsprojekten Täby Turf och Sollentuna
Quarters med totalt 270 hyresrätter.

· Bromma Tracks, Turbinhallen och The Tube med 504 bostadsrätter
färdigställda, varav samtliga är tillträdda.

· Bolagets obligationsvillkor förändrades i syfte att starta
produktion av projekt till en lägre säljgrad.

· Styrelsen föreslår årsstämman 0,0 (0,0) SEK i utdelning för
räkenskapsåret 2018.

Väsentliga händelser efter balansdagen

· Clustret i Jakobsberg med cirka 200 byggrätter avslutas till följd
av kommunens förändrade planarbete och efter förhandling med säljare,
köpeskilling om 182,0 MSEK föll därmed.

· Stockholms Stadsbyggnadsnämnd fattade beslut om fortsatt
planarbete för Tellus Towers 31 januari 2019.

· Sparprogram initierat i syfte att reducera OH-kostnader med 50,0
procent, motsvarande 25,0 MSEK under 2019.

Mattias Roos, VD & koncernchef, kommenterar helåret:

"Under 2018 anpassade SSM strategi och bostadsprodukt för att möta
målgruppens förändrade finansiella förutsättningar. Den strategiska
produktmixen justerades till 50 procent hyresrätter och 50 procent
bostadsrätter. SSM har en solid portfölj av hyresrätter och vi ser en
god tillväxt på hyresrättsmarknaden som en konsekvens av de senaste
tio årens konverteringar av hyresrätter till bostadsrätter i
kombination med planerade konverteringar av de kommunala
bostadsbolagens bestånd.

Genom att "rita om" till mindre och ännu mer yteffektiva bostäder i de
projekt där försäljning pågår har vi relativt snabbt lyckats med att
anpassa prisnivåerna, med bibehållna projektmarginaler. Målet
framöver är att minst 90 procent av bolagets bostadsrätter ska kosta
mindre än 2,0 MSEK. Under februari 2019 relanserade vi ett 70-tal
omritade bostadsrätter i kombination med ett erbjudande om bidrag med
halva kontantinsatsen. Responsen från kunderna har initialt varit
positiv.

Rörelseresultat och rörelsemarginal utvecklades negativt under året,
vilket framförallt kan förklaras med ett lägre bruttoresultat samt
ökade projektkostnader. Förutom en anpassning av bolagets
kommersiella erbjudande har organisationen anpassats för att minska
lönekostnaderna med -15,0 procent, motsvarande 14,0 MSEK under 2019.
Under 2019 har även ett sparprogram initierats för att minska
OH-kostnaderna med 50 procent under 2019 vilket motsvarar cirka 25,0
MSEK. Bolagets likviditet är god, vilket är en konsekvens av årets
positiva kassaflöde. Upphävandet av Bromma Boardwalks och Clustrets
detaljplaner innebär att åtagande om 682,0 MSEK i köpeskilling har
förfallit, vilket är gynnsamt för bolagets likviditet i närtid.

Det är min uppfattning att SSM med vårt boendekoncept, produktmix och
byggrättsportfölj är rätt positionerad på den förändrade
bostadsmarknaden. Under 2018 har vi färdigställt 515 bostadsrätter,
där samtliga är tillträdda. Målet för 2019 är att produktions-starta
300 bostäder för att därefter successivt öka till 1 500 bostäder till
2023."

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som SSM Holding AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019
kl. 07:30 CET.

För mer information,
vänligen kontakta:
Mattias Roos, VD & Ann-Charlotte Johansson,
koncernchef Kommunikations- och IR-chef
E-post: E-post: ann
mattias.roos@ssmliving.se -charlotte.johansson@ssmliving.se /
Telefon: +46 (0)761-65 17 71

Om SSM Holding AB (publ)
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva
gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till
bolagets målgrupp - morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en
bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och
bolaget har som målsättning att producera 50 procent bostadsrätter
samt 50 procent hyresrätter. SSM är en ledande bostadsutvecklare i
sin nisch inom Storstockholmsområdet och vid årskiftet 2018/2019
finns cirka 6 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är
börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017.
www.ssmlivinggroup.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ssm/r/okad-andel-hyresratter-och-vassare-bosta...
https://mb.cision.com/Main/11507/2746180/995126.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.