Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-19

SSM: Omvärderingar belastar kvartalets resultat, kassaflöde opåverkat

Sammanfattning av juli - september 2019

· Nettoomsättning i egen regi ökade till 140,5 MSEK (47,3).
· Översyn av SSMs verksamhet och omvärld har skett under kvartalet.
Baserat på översynen avser SSM att i närtid fokusera på
hyresrättsprojekt med enstaka inslag av bostadsrättsprojekt.

· Resultatet från översynen bekräftar bolagets starka kärna men har
även lett fram till omvärdering av ett antal projekt samt andelar och
fodringar på JV motsvarande -312,7 MSEK.

· Rörelseresultatet rensat för omvärderingar, samt andra poster av
engångskaraktär, uppgick till -17,7 MSEK (-0,4), inklusive angivna
poster uppgick rörelseresultatet till -377,7 MSEK (-0,4).

· Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -31,1 MSEK
(132,1).

· Täby Turf med 178 hyresrätter produktionsstartades och tillträddes
av bostadsbolaget Willhem.

· Inflyttning påbörjades i bostadsrättsprojektet West Side Solna.
· Samarbete inleddes med entreprenadbolaget Mecon Bygg samtidigt som
den egna entreprenadverksamheten avyttrades.

Sammanfattning av januari - september 2019

· Nettoomsättning i egen regi uppgick till 176,2 MSEK (594,2).
· VD-byte och Mattias Lundgren tillsattes som interim VD i juni
2019. Mattias har mångårig erfarenhet från fastighets- och
bostadsbranschen och har tidigare bland annat varit CFO på NCC AB och
sverigechef för NCC Housing (Bonava).

· Översyn av bolagets verksamhet och omvärld har skett i syfte att
öka kort- och långsiktig lönsamhet.

· Rörelseresultatet rensat för omvärderingar, samt andra poster av
engångskaraktär, uppgick till -41,2 MSEK (85,4),inklusive angivna
poster uppgick rörelseresultatet till -416,5 MSEK (85,4).

· Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -97,4 MSEK
(175,2).

· Återköp av egna utestående obligationer har skett till ett
nominellt belopp av 31,0 MSEK.

Väsentliga händelser efter balansdagen

· Mattias Lundgren rekryterades som permanent koncernchef och VD för
SSM.

Mattias Lundgren, interim VD & koncernchef, kommenterar tredje
kvartalet 2019:

"SSM kommer under de närmaste åren fokusera på att utveckla
hyresrätter med enstaka inslag av bostadsrätter. Positiva kassaflöden
kommer att prioriteras i syfte att skapa stabilitet och minska
bolagets nettoskuld. I praktiken innebär det en prioritering av
hyresrättsprojekt via forward-funding. Förändringarna följer av en
omfattande översyn som genomförts under Q3 2019.

Översynen bekräftar bolagets starka kärna i form av; målgrupp,
bostadskoncept, hemmamarknad samt byggrätternas mikroläge, men får
även till följd att balansförda värden i ett antal projektfastigheter
samt tillgångar i joint ventures omvärderas, vilket resulterat i
nedskrivningar under kvartalet. Omvärderingarna påverkar dock inte
bolagets kassaflöde. Bostadsrättsprojekten West Side Solna och
Metronomen samt hyresrättsprojektet Täby Turf är de projekt som i
närtid kommer att bidra med positiva kassaflöden allt eftersom
projekten färdigställs under perioden Q3 2019 till Q4 2021.

Bolaget utvärderar idag flera alternativ för att skapa bästa möjliga
förutsättningar för en långsiktigt stabil finansiering, där såväl
ökning av eget kapital som refinansiering av lån diskuteras. Det är
bolagets bedömning att en refinansieringslösning kommer att vara på
plats i tid för att lösa de lån som förfaller under 2020.

Givet den stabiliserade bostadsrättsmarknaden, en god marknad för
hyresrättsprojekt och en optimerad affärsmodell med ett mer
balanserat finansiellt risktagande ser jag en positiv framtid för
SSM. Från och med årsskiftet 2019/2020 ser jag också fram emot att få
leda bolaget i rollen som permanent VD & koncernchef."

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som SSM Holding AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruks-förordning och den svenska lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 november 2019
kl. 07:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Lundgren, interim VD & koncernchef Ann-Charlotte Johansson,
Kommunikations- & IR-chef
E-post: mattias.lundgren@ssmliving.se E-post: ann
-charlotte.johansson@ssmliving.se

Telefon: +46 (0) 761-65 17 71

Om SSM Holding AB (publ)
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva
gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till
bolagets målgrupp - morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en
bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är
en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet
och per sista september 2019 finns cirka 4 500 byggrätter i bolagets
projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 6 april
2017. www.ssmlivinggroup.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ssm/r/omvarderingar-belastar-kvartalets-resul...
https://mb.cision.com/Main/11507/2967488/1146499.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.