Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-22

SSM: Tillväxt inom hyresrättsaffär, hög säljgrad i pågående produktion av bostadsrätter samt stärkt bostads-produkt...

SSM justerade under 2018 affärsstrategi och bostadsprodukt för att
möta den förändrade bostadsmarknaden i Stockholm samt stärka
kunderbjudandet till unga vuxna och enpersons-hushåll. Justeringen
angav en tydlig tillväxt inom hyresrätter samt fokusering på en än
mer optimerad och prisvärd bostadsprodukt. SSM:s flexibla
byggrättsportfölj har möjliggjort en snabb anpassning av strategi och
produkt. Under 2018 har två hyresrättsprojekt med totalt 272
hyresrätter produktionsstartats och vid årsskiftet bestod 43,8
procent av bolagets samtliga byggrätter i utvecklingsfas av
hyresrättsprojekt. Säljgraden av bostadsrätter i pågående produktion
uppgick samtidigt till 96,9 procent. I slutet av Q1 2019 kommer
omritade bostadsrätter i prisintervallet 1,3 - 2,2 MSEK relanseras i
projekten Täby Market och Elverket i Nacka.

SSM har en tydlig vision. Många fler människor ska ges möjlighet till
- och ha råd med - ett bra boende. Utifrån denna vision erbjuder SSM
ett boendekoncept baserat på smarta och prisvärda bostäder. Unga
vuxna och enpersonshushåll har kontinuerligt fått det svårare att
skaffa bostad till en rimlig kostnad eller hyra. I syfte att
underlätta för denna målgrupp på bostadsmarknaden har SSM reviderat
sin affärsstrategi under 2018 till att öka produktionen av
hyresrätter samtidigt som bostadsprodukten ytterligare optimeras för
att fler ska ha råd med bostaden. SSM:s flexibla byggrättsportfölj
har möjliggjort en snabb anpassning av strategi och produkt.

Bolagets två första hyresrättsprojekt, Täby Turf och Sollentuna
Quarters med totalt 272 hyresrätter, produktionsstartades under 2018.
Täby Turf såldes vidare via forward-funding till bostadsbolaget
Willhem för 473,0 MSEK. Bolagets målbild är att andelen bostäder i
produktion de närmaste åren skall vara 50 procent hyresrätter och 50
procent bostadsrätter. Vid årsskiftet var 43,8 procent av bolagets
byggrätter under utveckling avsedda för hyresrättsprojekt.

Under 2018 såldes 101 bostadsrätter med förhandsavtal. Säljgraden av
bostadsrätter i pågående produktion uppgick till 96,9 procent vid
årets slut. I slutet av Q1 2019 kommer omritade bostadsrätter i
prisintervallet 1,3 - 2,2 MSEK relanseras i projekten Täby Market och
Elverket i Nacka. Under 2019 - 2020 beräknas dessa projekt
tillsammans med Kosmopoliten att byggstartas. Samlad försäljningsgrad
i de fyra projekten är vid utgången av året 52,6 procent.

- SSM har en ytterst konkurrenskraftig och flexibel projektportfölj, vilket ger oss goda möjligheter
till fortsatt lönsam tillväxt genom att anpassa vår produktmix och
bostadskoncept utifrån marknadens och kundgruppens förutsättningar.
Redan 2020 beräknar vi ha cirka 50 procent hyresrätter i pågående
produktion, säger Mattias Roos, vd & koncernchef för SSM.

Projekten Turbinhallen och The Tube med totalt 255 bostadsrätter
färdigställdes under 2018, varav samtliga bostadsrätter är sålda och
färdiginflyttade. Hösten 2019 påbörjas inflyttning i West Side Solna
med 252 bostadsrätter, tätt följd av Metronomen med 188 bostadsrätter
under inledningen av 2020.

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som SSM Holding AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22
januari 2019 kl. 07:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson, Kommunikations- och IR-chef
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: ann-charlotte.johansson@ssmliving.se

[image]

Om Om SSM Holding AB (publ)
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva
gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till
bolagets målgrupp - morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en
bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och
bolaget har som målsättning att producera 50 procent bostadsrätter
samt 50 procent hyresrätter. SSM är en ledande bostadsutvecklare i
sin nisch inom Storstockholmsområdet och vid årskiftet 2018/2019
finns cirka 6 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är
börsnoterat på Nasdaq Stockholm (Small-Cap) sedan 6 april 2017.
www.ssmlivinggroup.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ssm/r/tillvaxt-inom-hyresrattsaffar--hog-saljg...
https://mb.cision.com/Main/11507/2722719/979712.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.