Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-17

SStar Gold Resources AB: Kommuniké från Extra Bolagsstämma 2019-12-17

SStar Gold Resources AB (publ) ("Bolaget") har hållit Extra
Bolagsstämma i Stockholm den 17 decemer 2019 varvid aktieägarna
fattade följande beslut

Bolagsstämman beslöt:

Att ändra aktiekapitalets gränser i bolagsordningen

Bolagsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att §4 i
Bolagsordningen ändras till att lyda "Aktiekapitalet utgör lägst 500
000 kronor och högst 2 000 000 kronor."

Om nedsättning av aktiekapitalet i Bolaget

Bolagsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att nedsättning av
Bolagets aktiekapital sker genom att ändra kvotvärdet per aktie från
1,00 krona per aktie till 0,10 kronor per aktie.

Om utnyttjande av det totalt nedsatta aktiekapitalet

Bolagsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att av det totalt
nedsatta beloppet, vilket uppgår till 5 008 743 kronor används 3 112
922 kronor för täckande av bolagets förlust enligt fastställd
balansräkning per 2018-12-31 inklusive förlust för januari -
september 2019 och resterande belopp uppgående till 1 895 821 kronor
överförs till fria medel.

Om ändring i Bolagsordningen för sättet att kalla till Årsstämma och
Extra Bolagsstämma

Bolagsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att Bolagsordningens §
10 ändras så att kallelse ej behöver annonseras i Dagens Industri.

Om Kvittningsemission

Bolagsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att Kvittningsemission
om 325 000 kronor genomförs genom att 65 000 aktier av serie B
emitteras till kursen 5,00 kronor/aktie till de aktieägare som totalt
inbetalade 325 000 kronor i november/december 2018. De nyemitterade
aktierna kommer att ha rättighet till utdelning from för
räkenskapsåret 2019.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman ger Vd möjlighet till
mindre ändringar i beslutet för att möjliggöra registrering av
nyemissionen hos Bolagsverket.

Ordföranden konstaterade att samtliga beslut på stämman varit
enhälliga och har biträtts av samtliga avgivna rösterna och av
samtliga aktier som var företrädda vid stämman.

För ytterligare information

Karl-Axel Waplan; CEO mobil +46 705 104 239

Om SStar Gold Resources AB (publ)
SStar Gold Resources AB (publ) är det svenska moderbolaget till det
ryska dotterbolaget genom vilket SStar Gold-strategin ska genomföras:

· Att bygga en portfölj av prospekterings - och
exploateringslicenser i Trans - Baikal - regionen i Sibirien,
Ryssland

· Fokus ligger på att kombinera licenser som var och en kan vara för
små för att vara genomförbara och lönsamma men kombinerade och med
effektiv logistisk och kombinerade resurser kommer att säkerställa
långsiktig lönsamhet

· Att planera och utveckla gruvverksamheten på de licensierade
licenserna

· Att fortsätta förvärva licenser för att bygga ett långsiktigt
genomförbart guldgruvbolag i Trans Baikal-regionen

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/8D46A3DBF6E15CC8E0...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.