Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-29

Stabelo Asset Management AB: STABELO FUND 1 AB (publ) EMITTERAR VINSTANDELSLÅN

Stabelo Fund 1 AB (publ) ('Bolaget') offentliggör att Bolaget
emitterar SEK 530 000 000 vinstandelslån till kursen 100,0823 procent
(SEK 1 000 823 per vinstandelslån) till en summa av SEK 530 931 673
inklusive interest compensation 31 juli 2019.

Vinstandelslånen emitteras i serie 2019A (ISIN Nr. SE0012038404)
registrerade hos Euroclear och kommer att noteras för handel på
listan Debt Securities vid Nordic Growth Market (NGM) tidigaste den 1
augusti 2019. Vinstandelslånen berättigar till kupongbetalning från
det tredje kvartalet 2019. Prospektet och Final Terms är tillgängligt
www.stabeloassetmanagement.se .

Emissionen är tecknad av de institutionella investerare som signerat
investeringsåtaganden med Bolaget.

För ytterligare information, kontakta:

Mats Nilsson, VD, Stabelo Asset Management AB, +46701722184,
mats.nilsson@stabelo.se

Wilhelm Moberg, VD, Stabelo Group AB, +46703382082,
wilhelm.moberg@stabelo.se

Om Stabelo Asset Management

Stabelo Asset Management är en svensk förvaltare av alternativa
investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av
alternativa investeringsfonder och står under tillsyn av
Finansinspektionen. Stabelo Fund 1 AB (publ) erbjuder möjliggör för
institutionella investerare att investera i svenska bolån som
uppfyller investeringskraven enligt Bolagets Placeringspolicy.
Bolaget emitterar löpande vinstandelslån som ger innehavaren av
instrumentet en kvartalsvis kupongbetalning baserad på den
underliggande portföljen av bolån. Vinstandelslånen är noterade för
handel på listan Debt Securities vid Nordic Growth Market (NGM) i
Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/stabelo-asset-management-ab/r/stabelo-fund-1-...
https://mb.cision.com/Main/16499/2870637/1082948.pdf

Författare Cision News