Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-13

Stabilt resultat för Veteranpoolen       

Veteranpoolen höll sin bolagsstämma på deras kontor, Norra hamngatan i Göteborg den 9 juni. Inför tre utomstående aktieägare utöver ledning och styrelse.

Bolaget är verksamma inom bemanning. Störst inriktning sker mot bemanning av äldre- och seniora arbetsgrupper, inom ett flertal områden som ekonomi, fastighetsservice, utbildning och projektledning. Kunder återfinns bland privatpersoner och bolag, där Veteranpoolen huvudsakligen bistår med diverse entreprenaduppdrag. I stort sett alla av Veteranpoolens lokalkontor bedrivs som franchiseverksamheter där en franchisetagare tecknat avtal om att driva Veteranpoolen inom ett givet distrikt.

Vd Mats Claesson gick igenom 2021 och det första kvartalet för 2022.

Under 2021 omsatte bolaget 385(297) Mkr motsvarande en tillväxt om 29,7%. Rörelseresultatet uppgick till 42,5 (31) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal om 11,0% (10,5%). Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital var 33,9 (26, 9) Mkr.

Veteranpoolen hade en ökande tillväxt under 2021. Året startade svagt men avslutades mycket starkt. Hårt arbete med att utveckla kundrelationer, attrahera fler veteraner och samtidigt arbeta säkert gav ett bra resultat. Den tydliga trenden där fler och fler företagskunder väljer att använda Veteranpoolen vid tillfälliga resurs och kompetensbehov fortsatte under året. Samtidigt fortsatte tillväxten även inom de privata segmenten, hjälp i hemmet och hantverk. Vd:n ansåg att tillväxten är resultatet av god kvalitet i de tjänster som Veteranpoolens personal utför där flertalet av kunderna gav Veteranpoolen högsta betyg. Bolaget har även fått positiva omdömen i deras genomförda personalundersökning och bekräftar det arbetet med att skapa en positiv stämning och upplevelse för de pensionärer som vill jobba extra, har gett ett bra resultat.

Aktiespararnas representant frågade om konkurrensen om veteranerna ökat den senaste tiden? Veteranpoolens Vd menade att det i allmänhet är hård konkurrens om personal sedan en tid tillbaka och att det även träffar veteraner som vill och kan arbeta.   

På frågan om bolaget känt av kostnadshöjningar? Ja, men de ökade personalkostnaderna har bolaget också kunnat ta ut av kunderna i sin tur. I slutändan har det inte påverkat resultatet.

Styrelsen föreslog en utdelning på 3 kr per aktie, vilket beslutades av representerade aktieägare på stämman.

Nuvarande styrelsen omvaldes.

 

Bevakare och skribent: Mikael Briland

Författare Bolagsbevakningen