Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Stämmokommuniké från årsstämma i NetJobs Group AB (publ)

från årsstämma i NetJobs Group AB (publ)

NetJobs Group AB (publ) har den 11 maj 2016 hållit årsstämma. I det följande
redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut avseende utdelning

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag om utdelning med 0,10 SEK per
aktie, totalt 2 075 000 SEK. Som avstämningsdag för utdelning fastslogs den 13
maj 2016. Utdelningen beräknas komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 18
maj 2016.

Beslut kring fastställande av resultat? och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat? och
balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för NetJobs Group
AB (publ). Styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Beslut avseende val av styrelse och arvoden

Årsstämman beslutade i enlighet med det förslag som styrelsen framlagt,
nämligen:

? att styrelsen skall bestå av sex ordinarie styrelseledamöter.

? att omval sker av styrelseledamöterna Henrik Kvick, Ted Nyberg, Martin
Svensson Henning, Peter Zander, Allan Voreck och Niklas Eriksson.

? att Henrik Kvick väljs till ordförande i styrelsen.

? att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 360 000 SEK att fördelas
mellan i bolaget ej anställda

ledamöter med 120 000 SEK till styrelsens ordförande och 60 000 SEK vardera
till övriga ledamöter.

Beslut avseende val av revisor och arvoden

Årsstämman beslutade i enlighet med det förslag som styrelsen framlagt,
nämligen:

? att Grant Thornton omvaldes för en tid om ett år till och med årsstämman 2017.

? att arvode till bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra emissioner

Stämman beslutade att bifalla förslaget om bemyndigande för styrelsen att
intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra kontantemissioner,
kvittningsemissioner, apportemissioner samt möjlighet att utfärda
teckningsoptioner, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt.
Bemyndigandet omfattar även möjligheten att utge konvertibla förlagslån.
Bemyndigandet omfattar högst 10 miljoner aktier.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med samtliga närvarande aktieägares
samtycke.

För ytterligare information:

Niklas Eriksson, VD

NetJobs Group AB (publ)

Telefonnummer: 08?678 74 20

Om NetJobs Group AB

NetJobs Group AB är med 41 jobbsajter i flera länder en av de ledande aktörerna
i norra Europa inom nischade jobbsajter. Sedan starten 2004 har NetJobs hjälpt
människor och organisationer att växa och nå sin fulla potential genom snabb,
träffsäker och kostnadseffektiv hjälp i rekryteringsprocessen. NetJobs Group AB
(publ) grundades 2004 och är sedan 2006 noterad på Nasdaq OMX First North.
Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på
www.netjobs.com.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.