Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-17

Stämmokommuniké från årsstämma i Vostok New Ventures Ltd

muniké från årsstämma i Vostok New Ventures Ltd

Årsstämma i Vostok New Ventures Ltd (”Bolaget”) hölls tisdagen den 17 maj 2016
kl. 10.00 i lokal New York på Grand Hotel, Södra Blasieholmshamnen 8 i
Stockholm.

Stockholm, 2016-05-17 13:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

På stämman hade aktieägarna att ta ställning till ett antal ärenden, bl a
beslutades följande:

- Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
koncernresultaträkningen för perioden 1 januari 2015 - 31 december 2015 samt
balansräkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2015. I enlighet med
styrelsens förslag beslutades att moderbolagets balanserade vinstmedel om 122
006 TUSD, inklusive årets förlust om 2 033 TUSD, balanseras i ny räkning och
att ingen utdelning ska lämnas.

- Lars O Grönstedt, Per Brilioth, Josh Blachman, Keith Richman, Ylva
Lindqvist och Victoria Grace omvaldes som styrelseledamöter och Lars O
Grönstedt omvaldes till styrelsens ordförande. Samtliga valdes för perioden
intill slutet av årsstämman 2017. Vidare beslutades att ett totalt
styrelsearvode (inklusive ersättning för utskottsarbete) ska utgå med ett
belopp om 342 000 USD, varav 130 000 USD till styrelsens ordförande och 53 000
USD till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställd i Bolaget
samt att styrelseledamöter, i linje med marknadspraxis, tillåts fakturera
styrelsearvodet genom bolag med en summa som är kostnadsneutral för Bolaget
under förutsttning att den styrelseledamot som gör så är ensamt ansvarig för
eventuella skattekonsekvenser.

- Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor.

- Årsstämman antog valberedningens förslag om principer för utseende av
valberedning inför årsstämman 2017.

- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare m.m.

- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett
nytt långsiktigt incitamentsprogram.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn Von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett
investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett
omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor
värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala
marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures
depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under
kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök
www.vostoknewventures.com.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.