Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-20

Star Vault: Delårsrapport 2016-01-01 till 2016-03-31

· Nettoomsättningen uppgick till 645 011 (573 151) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 195 130 (-516
526) SEK.

· Resultatet per aktie uppgick till cirka 0,00 (-0,01) SEK.
· Soliditeten uppgick till cirka 78,1 (80,4) %.
Definitioner

· Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 47 874 549
aktier per 2016-03-31.

· Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
· I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
· Med "Star Vault" eller "bolaget" avses Star Vault AB(publ).
Spelrelaterade trender

Sedan 2012 använder Star Vault en betalningsmodell för spelet Mortal
Online som kallas Free 2 Play. Det innebär att det inte säljs några
licenser för spelet utan enbart månadsabonnemang. Utöver
månadsabonnemang finns en modell där spelare köper till olika
egenskaper samt ett system för spelare att donera pengar till
utveckling. Antalet månadsabonnemang varierar månad för månad och har
stor påverkan på de totala intäkterna. Medlemmar i forumet för Mortal
Online betalar inte licens, utan får kontinuerligt information om
spelet och delger Star Vault sina synpunkter på Mortal Online.

· Antalet månadsabonnemang under första kvartalet 2016 har ökat
jämfört med fjärde kvartalet 2015.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· I april släpptes Voice Over Internet Protocol System (VOIP). Det
gör att spelarna direkt kan tala med andra spelare när de ser
varandra i spelet. Detta lägger till verklighetstroget scenario där
de kan dra fördel av att kommunicera snabbt och effektivt utan att
behöva skriva till varandra.

Omsättning och resultat

Omsättningen under kvartal ett 2016 uppgår till 645 011 kr i
jämförelse med 573 151 kr för jämförelseperioden. Periodens
rörelseresultat uppgår till 195 130 kr (-516 529).

Investeringar och avskrivningar

Utvecklingskostnaderna under kvartalet uppgår till 468 Tkr (314).
Sedan 2015 skrivs aktiverade utvecklingskostnader av under 7 år med
start då kommersialisering sker. Under tidigare verksamhetsår
aktiverade utvecklingskostnader skrivs av enligt plan. De aktiverade
Utvecklingskostnaderna avser bland annat kostnader hänförliga till
lanseringen på Steam men även utvecklandet av nya funktioner i
spelet.

VD Henrik Nyström har ordet

Med den nya magiskolan Spiritism samt ett stort antal
spelförbättringar och balanseringar, har vi börjat samla in feedback
för vad spelarna vill se och uppleva i kommande patcher. Vi har
förbättrat de bekymmer nya spelare har upplevt i Steamlanseringen för
att åter bjuda in dem i spelet. Vi fokuserar på att fortsätta
förbättra första intrycket samt lägga fokus på rätt spelinnehåll som
flest spelare är intresserade av. Det är fortfarande tusentals
spelare som troget följer oss sedan dag ett och vi börjar närma oss
spelinnehåll som både nya och gamla spelare är intresserade av.

Vi håller nu på att sätta ihop en mer detaljerad plan för kommande
utveckling för Mortal Online och ser även över vår teknologi som är
byggd för framtida projekt.

Henrik Nyström
VD, Star Vault AB(publ)

Star Vault

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag. Bolaget utvecklar och
marknadsför ett onlinespel, med namnet Mortal Online, inom genren
Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG). På längre
sikt avser bolaget utveckla nya speltitlar.

Mortal Online

Mortal Online är ett datorrollspel som utspelar sig i en fantasyvärld
fylld av mytiska väsen såsom trollkarlar, häxor, alver och jättar.
Spelet innehåller spelstrategier som till exempel ekonomi, hantverk,
utmaningar spelare emellan och även regerande av landområden. Medan
många onlinespel på marknaden har en linjär spelidé, där spelet i
princip är färdigspelat när din spelkaraktär har utfört alla uppdrag
och har nått den högsta nivån, fokuserar Mortal Online istället på
interaktion mellan spelarna. I Mortal Online finns ingen färdig
"spelplan" att följa. Det är istället upp till var och en att använda
sin egen fantasi för att spela spelet. Du kan själv välja vad du vill
sysselsätta dig med och det finns därmed fler möjligheter och
hållbarheten blir större. Spel av den linjära typen är betydligt
vanligare och har större konkurrens än spel som Mortal Online.

Affärsmodell

Affärsmodellen för Mortal Online består huvudsakligen av
månadsabonnemang. Till detta läggs så kallad mikrobetalning, det vill
säga olika föremål eller egenskaper som spelaren kan köpa till utöver
månadsabonnemanget. Utöver detta kan spelaren i mån av intresse göra
så kallade donationer, där syftet ofta är att stödja utvecklingen av
en viss egenskap eller ett föremål som alla i spelet kan ha nytta av.
En förutsättning för att bli framgångsrik är att ha många spelare som
vill vara med och spela under en längre tid. Det som gör modellen
intressant är att kostnaderna för driften ökar i betydligt lägre takt
jämfört med intäkterna, när mängden spelare ökar.

Aktien

B-aktien i Star Vault noterades den 28 september 2007 på AktieTorget.
AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget
driver en handelsplattform (MTF). Per den 31 mars 2016 uppgick
antalet aktier i bolaget till 47 874 549, varav 1 250 000 är
A-aktier, som inte är listade. A-aktien har röstvärde 10 och B-aktien
har röstvärde 1.

Principer för delårsrapportens upprättande

Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade gentemot föregående år

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisor

Kommande finansiella rapporter

2016-08-19: Halvårsrapport
2016-11-18: Delårsrapport 3
2017-02-17: Bokslutskommuniké 2016

Avlämnande av delårsrapport

Malmö, den 20 maj 2016
Star Vault AB(publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta

Henrik Nyström, VD
info@starvault.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/star-vault/r/delarsrapport-2016-01-01-till-201...
http://mb.cision.com/Main/11563/2013020/518129.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.