Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-07

Star Vault ger uppdatering i samband med sin företrädesemission

Spelutvecklingsbolaget Star Vault ska använda pengarna från sin
företrädesemission för att genomföra en rad försäljningsfrämjande åtgärder.
Bland annat ska spelmotorn för Mortal Online uppgraderas till Unreal Engine
4 och i samband med det planeras även andra justeringar för att kunna ligga
i framkant i spelgenren.

Även Mortal Royale, som är i beta, kommer att gynnas av bytet av spelmotor,
uppger Star Vault i en uppdatering på torsdagen.

"Trenden inom E-sport har naturligtvis inte gått Star Vault förbi. Särskilt
Mortal Royale bedöms relativt enkelt kunna anpassas till att fungera som en
E-sport titel", skriver bolaget.

Star Vault bedömer vidare att det finns stor potential att få upp
spelarvolymer genom samarbeten. Förutom ytterligare intäkter underlättar
även en större spelarbas den mycket viktiga organiska nytillströmningen av
spelare. Det anges även finnas strategiska marknader där det inte är
praktiskt möjligt att lansera i egen regi, till exempel Kina.

"Med ett på flera plan förbättrat och förnyat Mortal Online i MO2, bedömer
jag och teamet att spelet har goda förutsättningar att fajtas i en helt
annan division än där spelet och Star Vault befinner sig idag. Att det
dessutom finns synergier avseende utvecklingen mellan Mortal Online 2 och
Mortal Royales färdigställande mot bred lansering sänker utvecklingsrisken
i Bolaget. Jag skulle ödmjukt vilja påstå att vi har bättre förutsättningar
att lyckas jämfört med den absoluta merparten av alla spelbolag”, säger vd
Henrik Nyström i en kommentar.

Starvault planerar att ta in 8,4 miljoner kronor i sin företrädesemission.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Författare Finwire Smallcap