Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-12

Star Vault: Star Vaults företrädesemission övertecknad

Intresset för företrädesemissionen i Star Vault AB (publ) ("Star
Vault" eller "Bolaget") var stort och teckningsgraden i Bolagets nu
avslutade nyemission blev 109,5 %. Totalt efterfrågades det aktier
för 9 210 121,02 kr.

I tisdags, den 5 mars 2019, avslutades Star Vaults företrädesemission,
beslutad av styrelsen och godkänd av bolagsstämma den 13 februari
2019, där även allmänheten bjöds in att anmäla teckning av aktier
utan företräde. Nyemissionen omfattade 140 127 180 B-aktier till en
teckningskurs om 0,06 kr per aktie. En gammal aktie berättigade till
teckning av två nya aktier. Star Vault tillförs därmed 8 407 630,80
kr före emissions- och garantikostnader om ca 750 000 kr.

Teckning av aktier med och utan företrädesrätt löpte under perioden 19
februari-5 mars 2019. Intresset var stort och totalt efterfrågades
det aktier för 9 210 121,02 kr. Aktier för 3 407 990,22 kr tecknades
med stöd av teckningsrätter. Aktietecknare som åberopat viss
företrädesrätt vid överteckning, s k subsidiär företrädesrätt, kommer
att mottaga avräkningsnota med besked om tilldelning pro rata i
förhållande till det antal aktier var och en tecknat med stöd av
teckningsrätter. Efter registrering av företrädesemissionen hos
Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 5 605 087,20 kr
till 8 407 630,80 kr fördelat över 210 190 770 aktier, varav 1 250
000 ej listade A-aktier.

Bolagsstämman som hölls den 13 februari 2019 beslutade även om ett
optionsprogram med syfte att skapa delaktighet för
teckningsberättigade, VD och andra anställda i Bolaget, avseende
Bolagets utveckling samt säkerställa att dessa personer delar
målsättningen att generera värdeskapande tillväxt. Totalt har 18 000
000 teckningsoptioner tecknats. Envar av dessa berättigar till
nyteckning av en aktie under perioden 1 juni 2020 till 31 juli 2020
till en teckningskurs om 0,1458 kr. Teckningsoptionerna får ej
överlåtas eller pantsättas.

Denna information är sådan information som Star Vault AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 mars 2019.

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget
utvecklar onlinespel, Mortal Online inom genren Massively Multiplayer
Online Role Playing Game (MMORPG) samt enklare spel Kitten'd och
Mortal Royale.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/star-vault/r/star-vaults-foretradesemission-o...
https://mb.cision.com/Main/11563/2761957/1006374.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.