Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

Starbreeze AB: Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q1 2019

Första kvartalet 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 47,8 MSEK (110,1 MSEK), varav
OVERKILL's The Walking Dead (OTWD) stod för 2,1 MSEK (0,0 MSEK) och
PAYDAY 26,7 MSEK (25,1 MSEK).

· EBITDA uppgick till -106,7 MSEK (48,8 MSEK).
· Av- och nedskrivningar om 49,9 MSEK (42,6 MSEK).
· Kostnader i samband med rekonstruktionen uppgick till 11,0 MSEK i
kvartalet.

· Resultat före skatt uppgick till -167,3 MSEK (-6,4 MSEK).
· Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,52
SEK (-0,02 SEK).

· Stockholms tingsrätt beslutade att Starbreeze
företagsrekonstruktion tillåts fortsätta till och med 3 juni 2019.

· Vid en extra bolagsstämma 7 mars 2019 valdes Jan Benjaminson,
Torgny Hellström och Kerstin Sundberg till nya ordinarie
styrelseledamöter för tiden till och med nästa årsstämma. Torgny
Hellström valdes till styrelsens ordförande.

· Rättighetsägaren Skybound sade upp licensavtal avseende titeln
Overkill's The Walking Dead. Starbreeze bestrider uppsägningen.

Efter periodens utgång

· Starbreeze inklusive vissa dotterbolag befinner sig sedan 3
december 2018 i rekonstruktion. Bolaget har för närvarande inte
tillräckligt med säkrade medel för att garantera fortsatt drift för
de kommande 12 månaderna och förväntas få likviditetsbrist innan
halvårsskiftet 2019 om inte ytterligare medel tillförs.

· Acer Inc. påkallade konvertering av utestående konvertibellån.
· Starbreeze sålde tillbaka förlagsrättigheterna för "10 Crowns"
till Mohawk Games.

· Bolaget kallade till årsstämma den 4 juni 2019.
· Bolaget har beslutat att omklassificera vissa långfristiga skulder
till kortfristiga skulder per den 31 december 2018.

Tf Vd Mikael Nermark kommenterar:

Fokusera på spel
Vi beslutade i december 2018 att renodla verksamheten och fokuserar nu
helt på kärnverksamheten: spelutveckling och förlagsverksamhet av
egna och andras spel.

Omsättningen i det första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK (110,1
MSEK), varav PAYDAY stod för 26,7 MSEK (25,1 MSEK). Rörelseresultat
före avskrivningar och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till -106,7
MSEK (48,8 MSEK). Resultatförsämringen beror främst på lägre
nettoomsättning, ökade administrativa kostnader i samband med
rekonstruktionen och den negativa redovisningseffekten av
försäljningen av System Shock 3 uppgående till 68,1 MSEK.

Just nu är min huvuduppgift är att hitta finansiering för bolagets
framtida verksamhet. Det handlar både om en långsiktig finansiering
på vilken vi kan bygga det framtida Starbreeze, men också om att se
till att tillgångar som vi inte bedömer tillhör kärnverksamheten
hanteras på ett kommersiellt riktigt sätt. När denna finansiering är
på plats kommer vi att presentera en mer detaljerad strategi för
framtiden.

I syfte att tydliggöra bolagets affär och värde pågår under ramen för
rekonstruktionen en omstrukturering av bolagets tillgångar och en
förenkling av den legala strukturen. Samtliga tillgångar har
värderats av extern part och majoriteten av kärnverksamhetens
tillgångar konsolideras i två nya legala enheter. Den ena omfattar
personal, och den andra tillgångar och förlagsverksamheten för egna
och andras titlar.

Det är en utmanade situation vi befinner oss i. Jag står enad med hela
personalstyrkan där vi kämpar för att få rätsida på verksamheten. Vi
har en mycket stark tillgång i Payday och det är på denna vi kommer
att bygga Starbreeze framtid.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Pia Rosin, Interim Head of Investor Relations
Tel: 08-209 208
ir@starbreeze.com

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 maj 2019 kl.
8:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/starbreeze-ab/r/starbreeze-ab--publ--delarsra...
https://mb.cision.com/Main/14632/2804963/1038388.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.