Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-05

Starbreeze AB: Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q3 2019

Tredje kvartalet 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 21,1 MSEK (33,9 MSEK). PAYDAY stod
för 17,5 MSEK (20,9 MSEK).

· EBITDA* uppgick till -10,9 MSEK (-37,9 MSEK).
· Av- och nedskrivningar om 94,9 MSEK (49,5 MSEK).
· Kostnader i samband med rekonstruktionen uppgick till 4,5 MSEK i
kvartalet.

· Resultat före skatt uppgick till -68,4 MSEK (-102,3 MSEK).
· Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,21
(-0,26 SEK).

· Stockholms tingsrätt beslutade att Starbreeze
företagsrekonstruktion förlängs till och med 3 december 2019.

Efter periodens utgång

· I det pågående rekonstruktionsarbetet har bolaget lämnat en
bedömning av verksamhetens framtida kassaflöden från rörelsen.
Bolaget bedömer att dessa kassaflöden kommer att vara positiva,
baserat på förväntade nya förlagsavtal för PAYDAY 3 och PAYDAY: Crime
War under första halvan av 2020 och förväntad lansering av PAYDAY 3
under 2022-2023.

· I rekonstruktionsarbetet har även extern revisionsbyrå värderat
bolagets tillgångar. Dessa tillgångar (huvudsakligen IP-rättigheterna
för PAYDAY) har värderats till 1 600 MSEK. Motsvarande tillgångar var
i koncernens balansräkning upptagna till 341 MSEK per 30 september
2019.

Niomånadersperioden 2019

· Nettoomsättningen minskade med 14 procent och uppgick till 228,9
MSEK (267,5 MSEK). PAYDAY stod för 58,6 MSEK (77,3 MSEK).

· EBITDA uppgick till -143,3 MSEK (63,4 MSEK).
· Resultat före skatt uppgick till -295,7 MSEK (-82,5 MSEK).
· Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,92
SEK (-0,15 SEK).

· Likvida medel uppgick till 113,2 MSEK (147,5 MSEK) vid periodens
utgång.

Tf Vd Mikael Nermark kommenterar:

PAYDAY - Bolagets kärnverksamhet

Vårt arbete med att fokusera verksamheten på spel med eget IP
fortsätter som planerat och PAYDAY - vår största tillgång- är central
i det arbetet. Samtidigt ser jag att våra kostnadsbesparingar över
hela koncernen börjar ge effekt redan under detta kvartal. Även de
administrativa kostnaderna kommer att minska ytterligare när vi är ur
rekonstruktionen.

Rekonstruktionsarbetet fortsatte med samma fokus under tredje
kvartalet och i september begärde vi och beviljades ytterligare
förlängning av rekonstruktionen till början av december.

I och med fokuseringen av verksamheten på PAYDAY så blir vår målbild
nu väldigt tydlig. Fokuseringen har givit genomslag i hela
verksamheten vilket redan har visats sig i det som produceras. Hela
bolaget genomsyras av en framtidsanda. Arbetet med vår viktigaste
kommande produkt PAYDAY 3 har intensifierats och vi har gjort ett
omtag i designfasen.

Vi fokuserar på att hitta en bra förlagspartner under 2020. Vårt
ledord i arbetet är just att hitta en god partner. Vi söker någon som
är lika engagerad i PAYDAY som vi och som kan hjälpa oss att
vidareutveckla produkten de kommande tio åren. I våra kontakter med
potentiella förlagspartners under de senaste åren, och framförallt
under de senaste tolv månaderna, har styrkan i PAYDAY varit tydlig
och jag har god tillförsikt att vi kommer hitta rätt i vårt val av
partner.

Universal, vår förlagspartner för mobilspelet PAYDAY: Crime War,
beslutade under kvartalet att lägga ner sin förlagsverksamhet för
mobilspel. Tillsammans arbetar vi nu med att på bästa sätt avsluta
vårt samarbete. Vi har utvärderat om vi själva ska vara förläggare åt
spelet men har konstaterat att vi sannolikt når bättre resultat med
en partner som är skicklig på User Acquisition, dvs att marknadsföra
och finna användare för denna typ av mobilspel.

Inom ramen för rekonstruktionsarbetet skickades i mitten av oktober
ett så kallat borgenärsbrev till samtliga borgenärer i Starbreeze AB
och i de fem dotterbolag som ingår i rekonstruktionen. I brevet
föreslog vi hur vi skall reglera vår frysta skuld. Jag tror och
hoppas att våra borgenärer kommer att godta vårt förslag.

Starbreeze framtida fortlevnad och utveckling är mitt främsta
fokusområde. En förlagsaffär för PAYDAY 3 och för PAYDAY: Crime War
är viktiga komponenter, men lika viktigt är att leverera produkter av
hög kvalité. Det görs i en miljö där bolaget kan fokusera vilket vi
nu börjar kunna göra igen. Efter snart ett år som VD och med ett
bolag under rekonstruktion, fokuserar jag tillsammans med samtliga på
Starbreeze att avsluta rekonstruktionen lyckosamt. Nu när vi närmar
oss slutet på detta år så ser jag optimistisk på framtiden. En
framtid där vi har PAYDAY i fokus.

För vidare information, vänligen kontakta:

Maeva Sponbergs, EVP Communication
Tel: +46(0)8-209 208, email: ir@starbreeze.com

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 november 2019
kl. 8:00 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och
distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med
studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika
varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på
egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa
spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm
under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928
(A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Starbreeze är sedan 3:e
december 2018, inklusive vissa dotterbolag, i rekonstruktion. För mer
information, besök starbreeze.com (http://www.starbreeze.com/)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/starbreeze-ab/r/starbreeze-ab--publ--delarsra...
https://mb.cision.com/Main/14632/2953637/1135652.pdf
https://mb.cision.com/Public/14632/2953637/889443e945f46ddb.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.