Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-11

Starbreeze AB: Starbreeze informerar gällande presentation av slutgiltig rekonstruktionsplan

STOCKHOLM (11 november, 2019) - Som en del i rekonstruktionsprocessen
för Starbreeze AB (publ) och relaterade dotterbolag, har idag en
rekonstruktionsplan samt begäran om ackordsförhandling lämnats in
till Stockholms Tingsrätt. I denna plan redogör rekonstruktören bland
annat för de förslag till överenskommelser som framlagts till
Starbreeze borgenärer för reglering av Starbreeze skuld.

Starbreeze befinner sig sedan den 3 december 2018 i rekonstruktion.
Bolagets totala skuld uppgick per den 2019-11-06 till 395,7 MSEK.

I syfte att nå överenskommelser för reglering bolagets skulder har
Starbreeze skickat ut ackordsförslag till bolagets borgenärer.
Förslaget innebär att bolagets skulder återbetalas till fullo, utan
nedskrivningar, för samtliga borgenärer.

Separata förslag har framställts till Starbreeze största borgenärer,
Nordea och Smilegate, tillsammans med fordringar uppgående till 320
MSEK av skulden. Förslaget till Nordea innebär bland annat att
Starbreeze betalningsskyldighet är villkorad på visst sätt samt att
Starbreeze ställer kompletterande säkerhet. Smilegate innehar en
konvertibel om 215 MSEK utställd av Starbreeze AB. Förhandlingar
gällande konvertibeln är pågående.

För de borgenärer som utgör totalt ca 75,7 MSEK av skulden, har
majoriteten fått möjligheten till tiden för borgenärssammanträdet att
välja ett av två återbetalningsalternativ. Som underlag till de två
alternativen presenterade i borgenärsbrevet lämnade Starbreeze en
bedömning av framtida kassaflöde från rörelsen
(https://www.starbreeze.com/sv/2019/10/starbreeze-lamnar-bedomning-av-fra...)
baserat på vissa antaganden. Alternativen som presenterats är, i
förenklad form:

· Full återbetalning inom maximalt fem år, till 5 procent ränta, men
som kan komma att betalas tidigare om vissa accelererande händelser
inträffar.

· Full återbetalning inom 364 dagar utan ränta.
Starbreeze bedömer att total betalning till borgenärer, som väljer en
återbetalning om maximalt 5 år, utifrån dessa acceleratorer kan uppgå
till 40 MSEK under 2020, villkorat av att förlagsavtal tecknas för
PAYDAY 3 och PAYDAY: Crime War under första halvåret 2020.

Som en del i rekonstruktionsarbetet har utredning genomförts om bland
annat hur Starbreeze fullgjort sin betalningsskyldighet av
rekonstruktören. Granskningen som täcker perioden 6 månader innan,
och fram till rekonstruktionstidpunkten har inte visat några
oegentligheter men pekar på olika förbättringsmöjligheter.
Granskningen har även föranlett ett arbete under
rekonstruktionsperioden att förbättra vissa interna funktioner.

En extern revisionsbyrå har även utfört en värdering av bolagets
tillgångar. Dessa tillgångar (huvudsakligen IP-rättigheterna för
PAYDAY) har värderats till 1 600 MSEK. Motsvarande tillgångar var i
koncernens balansräkning upptagna till 341 MSEK per 30 september 2019

Rekonstruktören har idag lämnat in ansökan om borgenärssammanträde
under ackordsförhandling till tingsrätten som kommer att fatta beslut
gällande förhandlingarna samt tidpunkten för borgenärssammanträdet
inom kort.

Rekonstruktionsplanen i sin fullständiga form för samtliga bolag
återfinns på bolagets hemsida:
https://www.starbreeze.com/sv/investerare/rekonstruktion/

##

För vidare information, vänligen kontakta:

Maeva Sponbergs, EVP Communication
Tel: +46(0)8-209 208, email: ir@starbreeze.com

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 11 november 2019 kl. 17:50 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och
distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med
studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika
varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på
egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa
spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm
under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928
(A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Starbreeze är sedan 3:e
december 2018, inklusive vissa dotterbolag, i rekonstruktion. För mer
information, besök starbreeze.com (http://www.starbreeze.com/)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/starbreeze-ab/r/starbreeze-informerar-galland...
https://mb.cision.com/Main/14632/2959044/1139474.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.