Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-20

Starbreeze AB: Starbreeze informerar inför Borgenärssammanträde i Stockholms tingsrätt och nytt datum för bokslutskommu...

STOCKHOLM (20 december 2018)- Som del i rekonstruktionen av Starbreeze
AB (publ) och fem dotterbolag, kommer ett borgenärssammanträde hållas
i Stockholms tingsrätt fredagen den 21 december 2018 där
rekonstruktören kommer presentera material, bifogat detta
pressmeddelande.

Starbreeze AB (publ) har beslutat att offentliggöra bokslutskommunikén
och delårsrapporten för det fjärde kvartalet 2018 den 20 februari
2019. Tidigare kommunicerat datum för offentliggörande var 5 februari
2019.

Som kommunicerades den 10 december 2018 har bolagets rekonstruktör
Lars Söderqvist tillställt bolagens borgenärer en cirkulärskrivelse i
enlighet med 2 kap. 13 § lag (1996:764) om företagsrekonstruktion.

Presentationsmaterialet som kommer redovisas på borgenärssammanträdet
innehåller vissa uppdateringar av de preliminära balansräkningar per
30 november 2018 som offentliggjordes den 10 december. Dessa
presenteras som ett led i den reglerade processen för rekonstruktion
och omfattar icke avstämda, icke konsoliderade balansräkningar för
respektive rekonstruktionsbolag.

Rekonstruktionsplan

Den 12 december 2018 meddelade Starbreeze AB att bolaget har beslutat
att fokusera på koncernens kärnverksamhet: spelutveckling och
förlagsverksamhet. Som en följd av detta kommer operationella och
finansiella resurser fokuseras till kärnverksamheten.

Grunden för koncernens framtida verksamhet fokuserar på en portfölj
bestående av en mix av internt utvecklade spel och förlagstitlar.
Dessa omfattar:

· Spelutveckling: PAYDAY 2, PAYDAY 3, PAYDAY: Crime War, OVERKILL's
The Walking Dead, Crossfire, Geminose

· Förlagstitlar: Psychonauts 2, System Shock 3, 10 Crowns
Vidare har bolaget identifierat tillgångar som inte tillhör
kärnverksamheten och bolaget har inlett ett arbete för att hitta
samarbete med externa parter för att säkerställa att dessa
verksamheter utvecklas på ett positivt sätt. Dessa tillgångar
omfattar, men är inte begränsade till:

· Enterspace, övriga VR LBE-initiativ, StarVR, Nozon, PresenZ,
Dhruva och ePawn

Bolaget kommer inleda arbetet med att hitta finansiella partners för
att finansiera hela eller delar av bolagets framtida verksamhet.
Starbreeze bedömer att verksamhetsförändringarna ska ha genomförts
till halvårsskiftet 2019. Observera att ovan nämnda uppdelning är
preliminär, och är avhängt pågående förhandlingar.

Övrigt

Bolaget har beslutat nytt datum för offentliggörande av
bokslutskommunikén, och delårsrapporten för det fjärde kvartalet
2018, till den 20 februari 2019.

Bolagets ambition är att kalla till extra bolagsstämma under det
första kvartalet 2019 där valberedningen kommer föreslå val av nya
styrelseledamöter.

Presentationsmaterialet som används tingsrätten under
Borgenärssammanträdet finns tillgängligt på företagets webbplats:
https://www.starbreeze.com/sv/investerare/rekonstruktion/

Starbreeze offentliggjorde den 3 december 2018 via pressmeddelande att
bolaget, samt vissa dotterbolag, satts i rekonstruktion.

För vidare information, vänligen kontakta:

Pia Rosin, Interim Head of Investor Relations
Tel: +46(0)8-209 208, email: ir@starbreeze.com

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 december 2018 kl. 20:30 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande
aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i
världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats
till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel
samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios
i Stockholm, Paris, Los Angeles, San Francisco, Barcelona, Bryssel,
Bangalore och Dehradun utvecklar Starbreeze högkvalitativa
underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i
egen regi och i samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är
indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games, Publishing och VR Tech
& Operations. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under
ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och
SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com
(http://www.starbreeze.com/)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/starbreeze-ab/r/starbreeze-informerar-infor-bo...
https://mb.cision.com/Main/14632/2705601/967098.pdf
https://mb.cision.com/Public/14632/2705601/bec2e2d99952b67f.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.