Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-29

Starbreeze AB: Starbreeze offentliggör nya finansiella mål och prospekt i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

Den 22 september 2017 offentliggjorde Starbreeze AB (publ)
("Starbreeze" eller "Bolaget") att Nasdaq Stockholms bolagskommitté
godkänt att Starbreeze aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholm.
Styrelsen i Starbreeze har i samband med noteringen fastställt nya
finansiella mål och upprättat ett prospekt som idag har godkänts av
Finansinspektionen. Prospektet finns nu tillgängligt på webbplatsen
starbreeze.com (http://www.starbreeze.com/) och kommer att
offentliggöras på Finansinspektionens webbplats fi.se
(http://www.fi.se/).

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är den 2 oktober 2017 och
sista dag för handel på First North Premier är idag den 29 september
2017. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband
med noteringen på Nasdaq Stockholm. Aktierna kommer att handlas under
samma kortnamn och ISIN-kod som tidigare, STAR A och STAR B
respektive SE007158928 och SE0005992831.

Nya finansiella mål
De nya finansiella mål som styrelsen i Starbreeze antagit är kopplade
till Bolagets affärsplan. Bolaget befinner sig i en expansiv fas med
stora satsningar inom samtliga affärsområden, vilket på kort sikt
påverkar lönsamheten och kassaflödet för Bolaget. De pågående
satsningarna förväntas skapa betydande framtida värden för Bolagets
aktieägare. Bolaget har som ambition att nå intäkter om minst 2
miljarder kronor år 2020 och att generera ett positivt
EBITDA-resultat för fjärde kvartalet 2018 och sedan på årsbasis för
varje efterföljande räkenskapsår. En signifikant ökad lönsamhet
förväntas då Starbreeze affärsmodell är skalbar i flera dimensioner,
vilket ökar intäkterna med en relativt konstant kostnadsbas.

I takt med att Starbreeze expanderar inom sina tre affärsområden
förväntas högre intäkter för Bolaget som helhet samt även en bredare
intäktsbas vilket bedöms bidra till jämnare intäktsströmmar och
kassaflöde.

För att nå de finansiella målen ska Starbreeze fortsätta vara en
ledande aktör inom utveckling av spel i egen regi främst med
satsningar på de internt utvecklade stora titlarna OVERKILL's The
Walking Dead, Crossfire och PAYDAY 3 samt vara en betydande
förläggare av spel där rättigheterna helt eller delvis ägs av andra.

Dessutom är marknaden för destinationsbaserad VR under framväxt och
Starbreeze anser sig ha goda möjligheter att generera betydande
intäkter såväl från den operativa verksamheten inom
destinationsbaserad VR som från ökad innehållsproduktion och
förlagsverksamhet för VR-upplevelser. Bolaget ser VR som en snabbt
växande plattform som kompletterar plattformarna PC och konsol. Det
kommande VR-centret som öppnar i en av världens största köpcenter i
Dubai, där mer än 50 miljoner människor passerar årligen, kommer att
fungera som ett flaggskeppscenter och en plattform för vidare affärer
inom destinationsbaserad VR. För den fortsatta expansionen inom VR
avser Starbreeze att använda sig av finansiella och strategiska
partners.

Bolagets nya finansiella mål i sin helhet presenteras nedan.

Nettomomsättning:
Starbreeze mål är att nå intäkter om minst 2 miljarder kronor år 2020.

Den betydande tillväxten kommer primärt vara driven av Bolagets stora
egenutvecklade speltitlar. Därtill ser styrelsen stor
tillväxtpotential i fortsatt breddning av spelportföljen inom både
Starbreeze Games och Publishing, ett ökat antal distributionskanaler,
nya plattformar som VR och nya geografiska marknader.

Lönsamhet:
Starbreeze mål är att generera ett positivt EBITDA-resultat för fjärde
kvartalet 2018 och sedan på årsbasis för varje efterföljande
räkenskapsår. En signifikant ökad lönsamhet förväntas då Starbreeze
affärsmodell är skalbar i flera dimensioner, vilket ökar intäkterna
med en relativt konstant kostnadsbas.

Utdelningspolicy:
Styrelsen har inte för avsikt att föreslå utdelningar under de
närmaste åren, utan avser istället att använda det kassaflöde som
genereras för att finansiera fortsatt utveckling och tillväxt av
verksamheten. Starbreeze långsiktiga policy för utdelning är att dela
ut 50 procent av nettovinsten efter skatt från föregående
räkenskapsår.

För ytterligare information om Bolagets affärsplan hänvisas till det
prospekt som har offentliggjorts idag den 29 september 2017 och
publicerats på webbplatsen starbreeze.com.
(http://www.starbreeze.com/)

Rådgivare
Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman
Lindahl är legal rådgivare till Starbreeze i samband med noteringen
på Nasdaq Stockholm.

För mer information, kontakta gärna:
Ann Charlotte Svensson, Head of Investor Relations and Corporate
Communications, Starbreeze AB

Tel: 08-209 208, email: ir@starbreeze.com
Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 september 2017 kl. 15:30 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande
aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i
världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats
till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel
samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios
i Stockholm, Paris, Los Angeles, Barcelona, Bryssel och Indien
utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade
på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med
externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden;
Starbreeze Games med egen spelutveckling, Publishing med
förlagsverksamhet och VR Tech med teknikutveckling som bland annat
innefattar satsningen StarVR. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq
Stockholm First North Premier under ticker STAR A och STAR B med
ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien).
Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic. För mer information,
besök starbreeze.com (http://www.starbreeze.com/)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/starbreeze-ab/r/starbreeze-offentliggor-nya-fi...
http://mb.cision.com/Main/14632/2357333/729768.pdf
http://mb.cision.com/Public/14632/2357333/8142c280827a7366.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.