Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-07

Stark försäljning och förbättrat resultat

 1 januari-31 mars

  • Nettoomsättningen uppgick till 5,3 MSEK (4,6)
  • Resultat efter skatt uppgick till -1,2 MSEK (-1,6)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,05)
  • Likvida medel uppgick till 5,6 MSEK (9,7) vid periodens slut

Viktiga händelser under kvartalet

  • Övergripande resultat från registerstudie presenterades med indikation om att CoreTherm® reducerar risken för att drabbas av prostatacancer jämfört med kirurgi (TURP)
  • Patentansökan för behandling av prostatit med Schelin-katetern lämnades in i Sverige och USA
  • Ramavtal med Region Västra Götaland över fyra år och ett värde på 12 MSEK

Viktiga händelser efter periodens utgång

  • Fredrik Stenmarks avhandling om bl.a. mikrovågsbehandling med ProstaLunds metod av stora prostatakörtlar med utmärkta resultat på lång sikt
Nyckeltal(MSEK)Jan-Mar
2021
Jan-Mar
2020
Jan-Mar
2019
Jan-Mar
2018
Nettoomsättning5,34,63,62,7
Bruttomarginal, %83726464
Rörelseresultat-1,2-1,6-2,8-4,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten-2,21,40,4-3,7
Genomsnittligt antal anställda7568

” Vi har fullt fokus och en proaktivt planerad väg framåt både medicinskt, tekniskt och affärsmässigt.”

Johan Wennerholm
tf VD, ProstaLund AB (publ)

För fullständig rapport, vänligen se bifogad PDF. 

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:


Johan Wennerholm, tf VD
Tel. +46 (0) 730 429997
E-post: johan.wennerholm@prostalund.com

Om ProstaLund


ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 5000 aktieägare. Se även - www.prostalund.se. Våra pressmeddelanden finns även att läsa och ladda ner här: www.prostalund.se/pressmeddelanden

Certified Adviser:
Västra Hamnen Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 200 250
E-mail: ca@vhcorp.se

Denna information är sådan information som ProstaLund är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-05-07 08:30 CEST.

Bifogade filer


ProstaLund AB (publ) Delårsrapport Jan Mar 2021

Författare MFN