Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

Stark uppgång hittills i år för Tellus Investmentbolag och Tellus Midas, flera intressanta investeringsteman

De två Tellus-fonderna Tellus Investmentbolag och Tellus Midas har
utvecklats starkt hittills i år, mot bakgrund av en bred marknadsuppgång.
Jan Petersson och Lars Källholm som ingår i förvaltarteamet på fondbolaget
beskriver deras ansats att investera i teman samt lyfter fram flera
intressanta innehav, däribland Kinnevik, Evotec och Green Landscaping.

Tellus Investmentbolag, som investerar i konglomerat, utvecklades positivt
i april och är upp 26,2 procent sedan årsskiftet efter den månaden. Det
sker mot bakgrund av att fonden redovisade en positiv avkastning för 2018.

Tellus Midas, med fokus på mellanstora och små bolag, gick även starkt
under månaden. Vid månadsskiftet summerade fondens uppgång under 2019 till
20,4 procent.

Fondbolagets tematiska investeringsansats beskrivs vara en central
bakomliggande orsak till den goda utvecklingen för fonderna. De investerar
i en lång rad teman, vilket inbegriper bland annat ny teknik, nya
livsstilsmönster och ökad miljömedvetenhet. Det anses vara särskilt
intressant när dessa teman hänger ihop med varandra.

Ett av dessa teman är fintech. Lars Källholm, med ett förflutet som chef på
UBS Asset Management Nordic, bedömer att den sektorn drivits även av
regulatoriska förändringar, och inte enbart nya teknologiska framsteg.

Han pekar på att exempelvis EU haft en ambition att komma undan ”Too big to
fail”-problemet inom banksektorn. Målet har varit att sänka den
systematiska risken i banksektorn, vilket har resulterat i ett antal
regleringar. Nya bolag med nya affärsmodeller har uppkommit som en följd.

Ett relativt nytt innehav i Tellus Investmentbolag med koppling till
fintech är Kinnevik. Bolaget har tidigare funnits i fonden och har nyligen
köpts tillbaka på upplevt bättre kursnivåer.

Kinneviks portfölj anses vara väldigt spännande inom både e-handel, med
Zalando som en av ljuspunkterna, samt fintech. Inom fintech-delen ser man
väldigt positivt på ägarposten i det amerikanska förvaltningsbolaget
Betterment, med tillägget att Kinnevik har fler liknande bolag i
portföljen.

Källholm menar att marknaden för så kallad robotrådgivning inte har kommit
särskilt långt, och förvaltningen som Betterment erbjuder är väldigt lik de
marknadsförda robotrådgivningstjänsterna här i Sverige. Detta mot bakgrund
av ett tryck nedåt på förvaltningsavgifter globalt.

”Vad Betterment har gjort är att man har systematiserat och effektiviserat
tjänsten, vilket innebär att kostnaden är väldigt mycket lägre än för en
traditionell kapitalförvaltare”, förklarar Tellus-förvaltaren.

Med hjälp av maskininlärning kan dessa spartjänster dessutom bli mer
effektiva och optimerade, vilket talar för Betterment.

Källholm nämner vidare att dessa aktörer är kanske bäst rustade att ta
marknadsandelar jämfört med en normalstor spelare inom kapitalförvaltning,
och genom en större del av marknaden kan skalfördelar uppnås.

Fondbolaget samarbetar med sistaårsstudenter på Handelshögskolan i
Stockholm, och ett par av dem identifierade lyxsektorn som en attraktiv
temainvestering med starka strukturella drivkrafter. En av dessa
drivkrafter är den asiatiska marknaden som är stor och i hög grad
lyxkonsumtionsdriven, framförallt i Kina.

Det familjeägda lyxkonglomeratet LVMH är ett exempel på en mycket lyckad
investering kopplad till denna temainvestering.

Jan Petersson som var med och grundade Tellus Fonder år 2006 lyfter fram
jordens knappa resurser som ett annat viktigt tema, och hur det finns en
helt annan medvetenhet kring det idag jämfört med tidigare.

”Man talar om livsstilsmönster, exempelvis att man går mer och mer mot
ekologiska varor eller en högre andel vegetarianer bland den yngre
generationen. Dessa förändringar är någonting man kommer bära med sig genom
livet, och då gäller det att hitta bolag som är vakna kring detta”, uppger
Petersson.

Båda fonderna bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete, och Källholm som har
en större tyngdpunkt på Tellus Investmentbolag menar att det är en av de
bästa ESG-fonderna tillgängliga på marknaden. Anledningen är att man inte
enbart kollar på miljön utan även utvärderar de andra två benen av ESG på
djupet, vilka är Social och Governance.

Redan för två år sedan valde man att gå ur Facebook som ansågs redan då ha
väldigt bristfällig bolagsstyrning. Sedan dess har företaget varit
inblandat i ett par skandaler, vilket innefattar bland annat bolaget
Cambridge Analytica som hamnade i blåsväder efter att det avslöjats att
företaget inhämtat personliga uppgifter om Facebookanvändare under en
längre tid.

”Vi skulle aldrig äga Danske Bank och vi skulle aldrig äga Swedbank heller
av bolagsstyrningsskäl”, berättar den tidigare UBS-chefen. Det ska
tilläggas att fondbolaget har en liten Swedbank-post i deras Bank &
Finansfond som också utvecklats positivt i år.

De anser att frågan med accountability (ansvar) är mer trovärdig i bolag
som inte är tjänstemannastyrda, och ser positivt på ägarledda bolag som har
mer så kallad ”skin in the game”.

Som exempel på långsiktig och hållbar bolagsstyrning pekar man på
familjestyrda företag, däribland Ikea. Dessa typer av företag investerar
inte för nästa generation, utan för generationen därefter.

Förutom ett stort fokus på tematiska investeringar är en annan
delförklaring till utvecklingen hittills i år det faktum att portföljerna
likaviktas.

För att åstadkomma relativ överavkastning, alfa, väljer man inte att vikta
sina innehav med hjälp av CAPM-metoden. Istället likaviktas innehaven.
Detta i syfte att kunna allokera mer till mellanstora och mindre bolag.

”Stora bolag har många gånger det bästa bakom sig. Ju större du blir, desto
svårare blir det att fortsätta växa och vara innovativa”, säger Källholm
och tillägger att man förutom en alfakomponent även får smart beta genom
likaviktningen.

Om man ser till de största innehaven i Tellus Investmentbolag finns bland
annat Evotec, Danaher och 3i Group med på listan, medan de största
innehaven i Tellus Midas var i den senaste månadsrapporten Temenos, Green
Landscaping och Bayn Europe.

Läkemedelsbolaget Evotec är således ett innehav som finns i båda fonderna.
Båda förvaltarna är positiva till Evotec och ser en stor strukturell
tillväxtdrivare i det faktum att stora läkemedelsbolag tenderar att bli
allt mindre forskningsintensiva. Därutöver anses bolaget ha en smart
affärsidé som innebär att de får milstolpebetalningar och ägande
kontinuerligt, vilket minskar den finansiella risken.

På frågan om varför exempelvis inte det välkända investmentbolaget
Berkshire Hathaway finns med i topplistan för Tellus Investmentbolag,
svarar förvaltarna att det är just där man vill leverera ett mervärde, i
form av den aktiva förvaltningen. De tillägger att man är till stor grad
geografiskt indifferenta på Tellus Fonder utan bolagen ses som det viktiga.

När det kommer till att hitta potentiella innehav berättar Källholm att en
ansats han har är att läsa mycket branschlitteratur och vetenskapliga
publikationer, vilket sedan appliceras på olika sektorer.

Som exempel på detta nämner förvaltaren att de är väldigt skeptiska till
elbilar i dagsläget.

”De är mycket större sociala bovar och miljöbovar än vad man tror, vilket
har mycket att göra med produktionen av grundämnena bakom tillverkningen.
Sedan är produktionen av såväl elbilsbatterier som elbilen väldigt
energiintensiv och släpper ut bland annat väldigt mycket koldioxid. Så vi
tycker inte elbilar är miljöbilar ännu”, förklarar Källholm.

Förvaltarteamet läste in sig ytterligare på elbilsbatterier, och man
identifierade ett par aktörer som tillverkar batterierna med hjälp av
förnybar energi, och utan kritiserad koboltproduktion från Kongo.

En av dessa aktörer är Tesla, men förvaltarteamet har svårt för
elbilstillverkaren av värderingsskäl. Istället föll valet på kinesiska
Contemporary Amperex Technology som tillverkar elbilsbatterier på ett mer
hållbart sätt.

”Men det vi väntar på är att gå in i exempelvis Toyota som använder
vätgashybridteknik. Slarvigt uttryckt är det vatten som omvandlas till
energi som sedan kondenseras. Toyota och Lexus är bland de världsledande
aktörerna på detta område, men flera av de andra stora biltillverkarna har
också kommit ganska långt”, förklarar Källholm.

Huruvida det blir framtiden för fordonsindustrin återstår att se men
Tellus-förvaltaren pekar på att drivmedlet etanol, som ett tag sågs som
klimatets frälsning, visade sig driva upp majspriserna kraftigt samt
orsakade stora skogsskövlingar för att upprätta de stora majsfälten. Från
förvaltarhåll är målet att inte bara gå på ytan utan analysera hela
värdekedjan ur ett hållbarhetsperspektiv.

Systerfonden Tellus Midas investerar i bolag ledande inom sin nisch med
starka ledningar och attraktiva värderingar, och den uttryckta ambitionen
är att identifiera morgondagens storbolag.

”Genom den här tematiska ansatsen tittar vi på områden som kommer att växa
mer och påverka oss mer i framtiden än andra områden. Finns bolagen inom
dessa områden är det en bra grundförutsättning”, säger Petersson.

Tellus-medgrundaren lyfter fram innehavet i Green Landscaping, en aktör
inom skötsel och planering av utemiljöer. Det var det näst största
innehavet i Tellus Midas vid den senaste innehavsrapporteringen.

”Jag tycker att bolaget är intressant för att det är ett område jag tror
kommer att konsolideras. De är störst och köpte nummer två av de privata
aktörerna i form av Svensk Markservice. Både deras största konkurrenter och
deras största kunder är kommunerna”, berättar förvaltaren och fortsätter:

”Det är på sitt sätt ett defensivt bolag. Det är väldigt oberoende av
konjunkturen och det sker en strukturell förändring inom det här området”.

De två förvaltarna bedömer att det finns ett stort behov av företagets
tjänster, samt att det finns synergieffekter att hämta av det stora
förvärvet av Svensk Markservice som kan driva lönsamheten.

Avslutningsvis uttrycker förvaltarna att fonderna är väl positionerade för
att generera ytterligare avkastning framöver.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Författare FWF

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.