Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-25

Starka avtal skapar förutsättningar för Verisec

wysiwyg_image

Analysguiden har träffat Verisec och dess VD, Johan Henriksson, för en exklusiv intervju. 

1. Verisec fortsätter att positionera sig starkt för framtida tillväxt inom säkerhet för ID-identifiering, vad skulle ni vilja belysa lite extra för 2019?

Förenklat uttryckt pågår ett löpande arbete för att göra Freja eID så relevant som möjligt. I fallet användare handlar det om att ha en bredd och volym av tjänster där Freja kan användas för inloggning. Vi prioriterar i första hand stora tjänster, med många användare och gärna en viss frekvens i användningen. Detta arbete påbörjades på allvar under 2018 och under de sista kvartalet såg vi en betydande ökning av avtal som tecknades. Under 2019 kommer detta arbete fortsätta, men med lite förändringar i vilka branscher som bearbetas. Under andra hälften av 2019 kommer vi också att omfokusera delar av vår marknadsföring/bearbetning mot konsument. Detta gör vi i takt med att antalet tjänster växer och att det blir mer uppenbart för konsumenten vilka värden vi tillför. Därtill kommer vi fortsätta att titta på mervärdesskapande tjänster kopplade till användarens identitet. Under 2018 införde vi ett ID kapningsskydd lagom till industrisemestern. Vi tittar löpande på vidareutveckling av tjänster relaterade till identiteten.

2. Under kvartal 3 och 4 slöt ni ett flertal betydande avtal, bland annat atg och V-klass. Vilka fördelar tror ni att kunderna ser hos er produkt, Freja eID?

Precis som med användare så handlar det i grunden om relevans även för våra tjänsteleverantörer. Med befintliga lösningar på marknaden har innovationskraften och viljan att se unika utmaningar i olika branscher varit starkt begränsad. Detta är ganska typiskt för ett monopol som i första hand ser till sina egna behov. De flesta av våra avtalskunder ser givetvis fördelen med att marknaden blir mer fungerande. Detta gäller både ur ett kommersiellt och ur ett innovationsperspektiv. Därtill finns några större kunder, däribland ATG, som också ser stora risker med att vara beroende av en lösning för att tillhandahålla sina produkter mot marknaden. Detta bredare samhällsperspektiv kommer bli alltmer uppenbart under kommande år i takt med att digitaliseringen får ett allt större genomslag i vårt samhälle. Sårbarheten ökar i brist på alternativ.

Läs den senaste analysen av Verisec här.

3. Många svenskar kan relatera till en utökad användning av e-legitimation, där främst bankID är ett starkt varumärke. Vilka konkurrensfördelar ser ni med er produkt?

I huvudsak tror jag fördelarna kan sammanfattas i förhållande till de två aktörerna som finns i vår plattform: användare och tjänster.

Ur ett användarperspektiv handlar Freja eID om att ge tillbaka kontrollen och förenkla sitt digitala liv. Som användare skall man känna att vi är transparanta och tydliga med hur användaruppgifter används och delas med olika tjänster. Detta åstadkommer vi genom att tydligt kommunicera med användaren om vilka uppgifter som kommer lämnas ut om man godkänner en transaktion. I efterhand kan man också se dessa uppgifter på Freja eID ”Mina sidor”.

Digitaliseringsvågen

I takt med att fler branscher blir digitala ser vi också en flora av nya tjänster som bygger på samarbeten mellan olika aktörer på marknaden. Ett exempel skulle vara e-handlare, betalningsförmedlare och speditörer. Att arbeta strukturerat mot dessa ”kluster” av bolag skapar möjligheter för nya användningsområden för en e-legitimation, samtidigt som det kan förenkla min vardag. Många användare har idag fortsatt väldigt många lösenord att ta hänsyn till. Hela branscher ligger lite efter i att ta bort fasta användarnamn och lösenord. Lösenord är både bökiga för användaren, och förkastligt ur ett säkerhets och integritetsperspektiv. Genom att specifikt jobba med dessa branscher kommer vi förhoppningsvis både stärka säkerheten och användarupplevelsen. Ur ett tjänsteperspektiv så handlar det mycket om innovation och att vi inte i första hand löser våra egna problem. Genom att systematiskt arbeta med olika branscher, upptäcker vi tillsammans nya tillämpningsområden där Freja eID kan spela av viktig roll både ur ett säkerhetsperspektiv, men framför allt för användarupplevelsen. Detta affärsutvecklingsperspektiv har saknats på marknaden tidigare. Som bolag, har vi också ett bredare anslag än bankernas id-lösning. Både det nordiska samarbetet och eIDAS (EU) samarbetet är viktiga för att både kunna växa plattformen, men också lösa många vardagliga problem för individer som måste kunna legitimera sig digitalt i flera länder. För att åstadkomma detta har vi tekniska lösningar på plats som harmonierar med internationella standarder.

wysiwyg_image

4. Vilka är Verisec:s primära fokusområden framöver för att fortsätta driva tillväxt och aktieägarvärde?

Att leverera plattformen Freja eID kommer att fortsätta vara fokus under flera år framöver. Allt fler kunder gör en förflyttning till att köpa e-legitimationer som tjänst istället för rena tekniska lösningar. Detta ställer krav på att vi inte bara levererar förstklassig teknik, men också skapar tillit till systemet och relevans för aktörerna i plattformen. Att vi valde att påbörja denna förflyttning redan 2017 har gett oss ett stort försprång på marknaden.Vi kommer under överskådlig tid att ha produkter i de marknader som inte är mogna för e-legitimationstanken, men över tiden ser vi inga tekniska eller affärsmässiga orsaker varför inte e-legitimationer skall få genomslag på en global nivå.Tillväxt och aktieägarvärde kommer på kort sikt handla om Sverige som marknad och i att utöka antalet tjänster och användare i tjänsten. På  lite längre sikt kommer de andra nordiska länderna spela en viktig roll. Vi ser redan idag flera av våra större avtalskunder som gärna ser en nordisk expansion då deras kunder ofta finns i dessa länder.

5. Varför anser ni att en investering i Verisec kan vara intressant?

Jag tycker Verisec kan vara intressant ur flera perspektiv.

Potentialen för eID är närmast obegränsad som världen utvecklas idag. Bara i Sverige växer användningen och kommer under 2019 sannolikt överstiga 4 MDR transaktioner. Detta är bara början, med tanke på antalet branscher som inte använder e-legitimationer och nya tillämpningsområden som växer fram löpande. Ett sådant område kommer exempelvis kunna vara IoT (Internet of things) som kommer innebära ett förändrat sätt att hantera sitt alltmer digitala hem. Med ett Nordiskt, Europeiskt eller Globalt perspektiv växer potentialen dramatiskt.

Stor tillväxt för säkerhetstjänster

I takt med att vi blir mer digitala så ökar också hotbilden. Dagens Björnbusar är digitala, och för varje år ser vi dramatiska ökningar i stölder, bedrägerier, industrispionage m.m. Efterfrågan på tillit och säkerhet ökar i takt med att både organisationer och konsumenter blir mer medvetna om riskerna. Tror man som jag att denna utveckling är oundviklig, och att identiteter spelar en viktig roll i att trygga morgondagens samhälle så är Verisec också intressant. Det finns få bolag som är noterade med denna profil. Sist men inte minst så är Verisec intressant om man vill vara en del i att äga och bygga framtidens identitetsplattform. Att investera i Verisec och samtidigt uppmuntra sina vänner och bekanta att använda Freja eID skapar i sig ett mervärde. I grunden handlar Verisec om att trygga din identitet. E-legitimering, så som vi känner till det idag, är ett väldigt svenskt och nordiskt fenomen och resten av världen har ännu att upptäcka denna lösning.
– Inget annat bolag i världen, vad vi vet, ligger lika långt framme som vi. Det är lite som att vi här i norden skulle ha upptäckt och varit ensamma om strömmande musik medan resten av världen lyssnade på CD-skivor.

Besök Verisecs hemsida här. 

Författare Analysguiden

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.