Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-08

Stärker kassan för framtiden

Detta är en betald analys på uppdrag av Clinical Laserthermia Systems utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

CLS breddar marknaden genom att öppna för användning av bolagets produkter vid behandling av tidig prostata-cancer med metoden FLA. Samtidigt genomför bolaget en nyemission och ett listbyte till First North.

CLS, har utvecklat systemet TRANBERG och metoden imILT för behandling av metastaserande tumörsjukdom. Kliniska studier pågår runt om i Europa för att verifiera säkerhet och användarvänligt. Hittills har cirka tio patienter behandlats utan allvarliga biverkningar. Studierna kommer också att ge indikativa data för att påvisa metodens förmåga att aktivera immunförsvaret. Avsiktsförklaringar (LOI) om att börja nyttja metoden efter avslutade studier finns tecknade med fyra kliniker.

Genom samarbetet med UTMB i USA har CLS fått ny marknadsinformation och UTMB har visat intresse för att använda CLS produkter vid behandling av tidig cancer i prostata med metoden FLA. Denna metod innebär att kirurgen leder in värme tumören via en laserfiber. Värmen från lasern dödar tumören. Metoden har flera fördelar jämfört med dagens standardmetoder.

I västvärlden är prostatacancer en av de vanligaste cancerformerna bland män. FLA är dock ännu inte en etablera metod och täcks inte av försäkringssystemen i USA men flertalet studier med metoden pågår. För CLS är det UTMB som kommer att genomföra de första behandlingarna. Intäkter från det nya användningsområdet har redan genererats i form av en första beställning av ett system.

Lyckas bolaget påvisa imILT:s förmåga att aktivera immunförsvaret är den potentiella uppsidan stor. Vägen dit är längre än vad både vi och bolaget tidigare antagit, vilket påvisas av kommande nyemission. Vi flyttar därför våra prognoser rörande intäkter från imILT ett år på fram-tiden. Dock vägs denna negativa effekt i viss mån upp av prognostiserad försäljning inom området FLA. Efter justeringar i prognoser samt efter en risk-justerad utspädning från emis-sionen beräknar vi ett motiverat pris per aktie till 12,8 kronor.

 

Källa: Jarl Securities

Författare Jarl Securities