Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

Start 10: Förstå de vanliga begreppen – värdering

wysiwyg_image

Förstå de vanliga begreppen – värdering

När vi värderar en aktie betyder det att vi sätter aktiekursen i relation till bolagets egna räkenskaper såsom bolagets försäljning, lönsamhet och vinst. Även bolagets skuldsättning ska tas i beaktning.

Att försäljningen ökar, marginalerna är höga eller åtminstone stiger och att skulderna är låga är alltså bra förutsättningar för att en aktie ska stiga.

Värderingsmått

Det finns väldigt många sätt att värdera en aktie, här ska vi gå igenom tre vanliga nyckeltal, nyckeltal som du garanterat kommer stöta på när du tar del av aktietips och allmänt börssnack.

P/e-talet

P/e-talet står då för price/earnings, alltså aktiens pris delat med bolagets vinst per aktie. Vi säger för enkelhetens skull att en aktie kostar 100 kronor och vinsten per aktie är 10 kronor, ja då ställer man upp talet 100 dividerat med 10 och får svaret 10, vilket innebär att aktiens P/E-tal är 10.

Nyckeltalet används sen i sin tur för att se om aktien är högt värderad eller inte, där ett högt p/e-tal innebär att den är högt värderad och ett lågt p/e-tal att den är lågt värderad

Låg värdering inte lika med köpvärt

Det betyder dock inte per automatik att alla aktier som är lågt värderade är mer köpvärda än de som är högt värderade, utan det kan finnas många olika anledningar till aktiernas olika värdering.

Därför bör man, som med all annan info kring ett bolag och aktie, se p/e-talet som en pusselbit av flera för att komma fram till om aktien i fråga är köpvärd eller inte. Ett lågt p/e-tal innebär alltså inte per automatik att det kommer att leda till en god investering. Kom ihåg det.

Ev/ebit

P/e-talet är kanske det vanligaste nyckeltalet som investerare känner till och använder för att värdera hur billig eller dyr en aktie är. Dock går vi miste om en del viktig info om bolaget om vi bara tar hänsyn till aktiepris och vinst. Därför kan det vara bra att komplettera med ev/ebit-multipeln.

Den utgår ifrån samma logik, men här tar vi även hänsyn till bolagets skuldsättning. Ev står för börsvärde + nettoskulden (skulder-likvida medel) och ebit betyder rörelseresultat. Rörelseresultatet är som vinsten i p/e-talet men där vi exkluderar kostnader för ränta och skatt. Med andra ord ett “renare” mått på hur verksamheten utvecklas.

Jämför med konkurrenter och bakåt i tiden

Med dessa nyckeltal framför dig, jämför med bolagets egna historiska värderingsmultiplar, i det här fallet p/e och ev/ebit, och jämför hur bolaget värderas i relation till sina konkurrenter. Sen behöver man givetvis ta i beaktande att bolag från olika branscher har olika förutsättningar och att det är bara lönt att jämföra liknande bolag med varandra.

wysiwyg_image

Direktavkastning

Sist men inte minst ska vi snabbt titta på ett utdelningsmått som investerare brukar titta på, nämligen direktavkastningen. Direktavkastning (Utdelning per aktie/aktiekursen) är ett mått på hur hög utdelningen i ett företag är i förhållande till aktiekursen och visar alltså hur stor procentuell del av din investering du får tillbaka i form av utdelning varje år.

Ett snabbt räkneexempel: Kostar en aktie 100 kronor och utdelningen per aktie är 5 kronor blir direktavkastningen 5%. Är utdelningen 10 kronor blir direktavkastningen 10%. Generellt brukar en direktavkastning över 4-5 procent anses attraktivt.

wysiwyg_image

För dig som vill ha en kort och koncis sammanfattning. Här är din att-göra-listan till nästa vecka

Förhoppningsvis har vi hjälpt dig att komma igång med ditt sparande och att vi hjälpt dig lägga grunden till din sparportfölj.

Du kan när som helst ta del av utbildningsmaterial, kolla in våra sparprofiler och deras portföljer samt Aktiespararnas aktie- och fondportföljer för ytterligare hjälp och inspiration på din resa mot ett rikare ekonomiskt liv

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.