Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-12

Statens offentliga utredningar: Nya skatteregler för aktiebolag

2014-06-12

Företagsskattekommittén har i dag överlämnat sitt slutbetänkande
"Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet" (SOU
2014:40) till finansminister Anders Borg.

Kommitténs uppdrag har varit att se över beskattningen av aktiebolag.

Kommittén föreslår att företagens räntekostnader och andra finansiella
kostnader bara ska få dras av mot ränteintäkter och andra finansiella
intäkter. Avdragsrätten för ytterligare räntekostnader och andra
finansiella kostnader slopas.

Den slopade avdragsrätten ska ersättas med ett nytt avdrag - ett s.k.
finansieringsavdrag - som uppgår till 25 procent av företagets
skattemässiga resultat före avdraget. Alla företag får göra avdraget,
oavsett belåning.

Förslaget innebär att utrymmet för skatteplanering med hjälp av
ränteavdrag minskar väsentligt. Det föreslås därför att nuvarande
regler för ränteavdragsbegränsningar för koncerninterna lån slopas.
Som en del av de nya reglerna föreslås även att finansiella företag
ska ta upp en schablonintäkt.

I dag är lånat kapital skattemässigt gynnat framför eget kapital. Med
de föreslagna reglerna behandlas eget och lånat kapital skattemässigt
lika. Det bedöms leda till ökad soliditet i företagen och en bättre
sammansättning av näringslivets investeringar. På sikt bedöms detta
leda till högre produktivitet och därmed högre löner och högre BNP.

De nya reglerna ska enligt förslaget börja gälla den 1 januari 2016.

Företagsskattekommittén leds av HG Wessberg. Övriga kommittéledamöter
är Rune Andersson, Ingemar Hansson, Åsa Hansson, Peter Melz och Anita
Saldén Enérus.

Kontakt

HG Wessberg
Ordförande
070-279 89 96

Anna Brink
Huvudsekreterare
070-818 45 41

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=283028...
http://mb.cision.com/Main/221/9600697/255938.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.