Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-13

Statkraft AS: Resultat for fjerde kvartal og året 2019

Rekordhøyt driftsresultat

(Oslo, 13. februar 2020) Statkraft oppnådde et underliggende driftsresultat
på 5,6 milliarder kroner i fjerde kvartal. Resultat etter skatt endte på
3,8 milliarder kroner.

Underliggende driftsresultat for året var 17,6 milliarder kroner, og
resultat etter skatt var 11,3 milliarder kroner.

- Vi er stolte av å levere det beste driftsresultatet i Statkrafts historie
og å bidra med et solid utbytte til vår eier, sier konsernsjef Christian
Rynning-Tønnesen.

Fjerde kvartal
Gjennomsnittlig nordisk systempris i kvartalet var 38,7 EUR/MWh, en nedgang
på 19 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2018. Statkrafts totale
kraftproduksjon var 17,8 TWh, en økning på 11 prosent. Økningen i
produksjon var relatert til både nordisk vannkraft og tysk gasskraft.

Underliggende driftsresultat for kvartalet var 5640 millioner kroner, en
økning på 756 millioner kroner sammenlignet med fjerde kvartal 2018.
Forbedringen var i hovedsak et resultat av høyere bidrag fra
Markedsoperasjoner. Resultatet etter skatt var 3796 millioner kroner.

Høydepunkter i kvartalet

* Bygging av vindparkene Storheia (288 MW) og Hitra 2 (94 MW) i Norge
ble fullført.
* Vindparken Kilathmoy (23 MW) og et batteriprosjekt i Irland ble
ferdigstilt
* Avtale om å bygge og deretter selge 100 prosent av vindparken Windy
Rig i Storbritannia ble inngått.
* Flere nye krafthandelsavtaler i Spania, Tyskland og Frankrike.
* Kjøp av aksjer i elbilladeselskapet Grønn Kontakt. Etter
transaksjonen er eierandelen 95,72 prosent og de resterende aksjene
vil bli kjøpt i første kvartal.
* Salg av 4,41 prosent av aksjene i BKK for 966 millioner kroner. En
gevinst på 438 millioner kroner ble innregnet under finansposter.

Året 2019
Konsernregnskapet for 2019 har blitt godkjent av styret i Statkraft AS.
Statkrafts kraftproduksjon var 61,1 TWh, en nedgang på 1 prosent
sammenlignet med 2018. Den gjennomsnittlige nordiske kraftprisen i 2019 var
39 EUR/MWh, en nedgang på 11 prosent sammenlignet med året før.
Underliggende driftsresultat var 17 587 millioner kroner, sammenlignet med
14 953 millioner kroner i 2018. Resultat etter skatt var 11 327 millioner
kroner, hvilket var 2063 millioner kroner lavere enn foregående år.
Resultatet i 2018 inkluderte betydelige salgsgevinster. Foreslått utbytte
for 2019 er 6454 millioner kroner.

- Samtidig som vi utvikler en betydelig ny produksjonskapasitet fra
fornybare energikilder i Norge, Europa, Sør-Amerika og India har vi levert
en avkastning på sysselsatt kapital på solide 16 %, sier Rynning-Tønnesen.

Optimalisering og utvidelse vannkraftporteføljen har høy prioritet og flere
investeringsbeslutninger ble tatt i 2019.

Prosjektporteføljen fortsetter å øke og Statkraft er i rute med å utvikle
en portefølje på 6 GW landbasert vindkraft og 2 GW solkraft innen 2025.

I tråd med strategien fortsetter Statkraft å utvide produkttilbudet og øke
volumet innen Markedsoperasjoner i Europa og Sør-Amerika. I Norge har
Statkraft inngått nye langsiktige kraftkontrakter med Wacker Chemicals,
Alcoa og Borregaard som bidrar til å stabilisere konsernets inntekter.

Merk:
Statkraft publiserer ingen kvartalsrapport for 4. kvartal siden
årsrapporten blir publisert sammen med denne børsmeldingen. Utvalgte
regnskapsoppstillinger for 4. kvartal følger som vedlegg.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kapitalmarkeder:
Funding manager Stephan Skaane, tel: +47 905 13 652, e-post:
stephan.skaane@statkraft.com

Senior Financial Advisor Arild Ratikainen, tel: +47 971 74 132, e-post:
arild.ratikainen@statkraft.com

Media:
Head advisor Lars Magnus Günther, tel: +47 912 41 636, e-post:
lars.gunther@statkraft.com

eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven
§5-12.

 

 

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas
største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft,
vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en
global markedsaktør innen energihandel og har 4000 ansatte i 16 land.

Vedlegg

* Årsrapport 2019

* Presentation

* Selected statements Q4 2019

Författare Hugin Nyheter