Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

Statoil ASA: Generalforsamlingen vedtar utbytte på USD 0,2201 per aksje for fjerde kvartal 2015 og toårig utbytteaksjeprogram

Generalforsamlingen i Statoil ASA (OSE: STL, NYSE: STO) godkjente 11. mai 2016
styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA for 2015.

Årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA og for konsernet for 2015 ble
godkjent, og det utdeles et utbytte på 0,2201 amerikanske dollar per aksje
for fjerde kvartal 2015. Utbyttet for fjerde kvartal 2015 tilfaller
selskapets aksjeeiere per 11. mai 2016. Både Statoils aksjer på Oslo Børs og
rettigheter under American Depository Receipts (ADR) programmet i USA vil bli
handlet eksklusive utbytte fra 12. mai 2016. Forventet utbetalingsdag for
aksjer på Oslo Børs er 24. juni 2016. Forventet utbetalingsdag for utbytte i
amerikanske dollar under ADR-programmet i USA er 29. juni 2016.
Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å beslutte kvartalsvise
utbyttebetalinger frem til neste ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen godkjente innføring av et toårig utbytteaksjeprogram, med
oppstart fra fjerde kvartal 2015. Gjennom utbytteaksjeprogrammet tilbys
aksjeeierne å velge mellom å motta hele eller deler av det kvartalsvise
utbyttet i kontanter eller i nyutstedte aksjer i Statoil. I forbindelse med
dette programmet vedtok generalforsamlingen en emisjon relatert til utbyttet
for fjerde kvartal 2015, og ga styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i
forbindelse med utbetaling av utbytte for første til tredje kvartal 2016.

I utbytteemisjonen relatert til utbyttet for fjerde kvartal 2015 vil inntil
160,000,000 nye aksjer bli utstedt. Aksjene i Statoil vil bli handlet
eksklusiv rett til å delta i utbytteemisjonen fra og med 12 mai 2016. Det vil
være en tegningsperiode på minimum ti dager for utbytteemisjonen, denne
forventes å starte i slutten av mai. Tegningskursen fastsettes til et beløp
som tilsvarer volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs på Oslo Børs de siste to
handelsdagene i tegningsperioden for utbytteemisjonen, fratrukket en rabatt
på 5 %. Ytterligere informasjon vil bli publisert før tegningsperioden
starter.

Følgende personer ble valgt som aksjonærvalgte medlemmer av
bedriftsforsamlingen i Statoil ASA med virkning fra 12. mai 2016 og frem
tilordinær generalforsamling i 2018:

Tone Lunde Bakker (innstilles som leder til bedriftsforsamlingens valg)
(nyvalg som leder, eksisterende medlem), Nils Bastiansen (innstilles som
nestleder til bedriftsforsamlingens valg) (nyvalg), Greger Mannsverk
(gjenvalg), Steinar Olsen (gjenvalg), Ingvald Strømmen (gjenvalg), Rune
Bjerke (gjenvalg), Siri Kalvig (gjenvalg), Terje Venold (gjenvalg), Kjersti
Kleven (gjenvalg), Birgitte Ringstad Vartdal (nyvalg, eksisterende 4.
varamedlem), Jarle Roth (nyvalg) og Kathrine Næss (nyvalg).

Følgende personer ble valgt som varamedlemmer for de aksjonærvalgte medlemmer
av bedriftsforsamlingen i Statoil ASA med virkning fra 12. mai 2016 og frem
til ordinær generalforsamling i 2018:

Kjerstin Fyllingen (nyvalg), Nina Kivijervi Jonassen (gjenvalg, eksisterende
3. varamedlem), Håkon Volldal (nyvalg), Kari Skeidsvoll Moe (nyvalg).

Følgende personer ble valgt som medlemmer av valgkomiteen i Statoil ASA med
virkning fra 12. mai 2016 og frem til ordinær generalforsamling i 2018:

Tone Lunde Bakker, (nyvalg som leder, eksisterende medlem), Tom Rathke
(gjenvalg), Elisabeth Berge (gjenvalg), Jarle Roth (nyvalg), Bjørn Ståle
Haavik, (personlig varamedlem for Elisabeth Berge) (gjenvalg).

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets redegjørelse om eierstyring
og selskapsledelse. Generalforsamlingen ga videre sin tilslutning til styrets
erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte,
samt godkjente de delene av erklæringen som gjelder godtgjørelse knyttet til
utviklingen av aksjekursen i selskapet. Godtgjørelsen til selskapets eksterne
revisor ble også godkjent.

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å erverve aksjer i Statoil ASA i
markedet for videreføring av aksjespareprogrammet for de ansatte.
Generalforsamlingen ga i tillegg styret fullmakt til erverv av aksjer i
Statoil ASA i markedet for etterfølgende sletting.

Det var på forhånd fremmet forslag fra en aksjonær om at styret legger frem en
revidert strategi som reflekterer selskapets medansvar for å bidra til å løse
dagens energibehov innenfor rammen av nasjonale og internasjonale klimamål.
Dette forslaget ble ikke vedtatt.

Det var også fremmet forslag fra en aksjonær om at Statoil etablerer en
undersøkelseskomité for risikovurderinger. Dette forslaget ble ikke vedtatt.

For komplett protokoll fra generalforsamlingen, vennligst se vedlegg.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Peter Hutton, direktør, investor relations,
Tlf: +44 788 191 8792

Morten Sven Johannessen, direktør, investor relations USA,
Tlf: +1 203 570 2524

Presse

Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør,
Tlf: +47 91 80 17 91

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Protokoll fra generalforsamlingen i Statoil ASA 11 mai 2016
http://hugin.info/132799/R/2012011/745100.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Statoil via Globenewswire

HUG#2012011

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.