Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-12

STB: STOREBRAND ASA: 2. kvartal 2019 - konsernresultat på 578 millioner kroner i kvartalet og 1 311 millioner kroner hittil...

·  Konsernresultat på 578 millioner kroner i andre kvartal, og 1 311 millioner
kroner hittil i år
·  Solvensgrad 167 prosent
·  God avkastning til kundene fører til 166 millioner kroner i opptjente, men
ikke bokførte avkastningsbaserte inntekter i første halvår

- Storebrand leverer tilfredsstillende underliggende resultater justert for
avkastningsbaserte kostnader og omstillingskostnader. Salget er godt og vi har
vunnet mange nye kunder i både Norge og Sverige som vi ser frem til å ønske
velkommen i andre halvår, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Driftsresultat er underliggende tilfredsstillende, men preget av
omstillingskostnader og periodisering av avkastningsbaserte kostnader

Driftsresultatet for andre kvartal var 474 millioner kroner, ned fra 645
millioner kroner i andre kvartal 2018. God avkastning i Skagen-fondene øker de
avkastningsbaserte kostnadene med 44 millioner i kvartalet samtidig som de
relaterte inntektene først kan bokføres ved utgangen av året. Kostnader knyttet
til omstruktureringer, som vil gi lavere kostnader fremover, påvirker
driftsresultatet med 45 millioner kroner. Et ordinært forsikringsresultat i
kvartalet etter ekstraordinært gode forsikringsresultater i andre kvartal 2018
gir et lavere driftsresultat sammenlignet med fjoråret.

Storebrand går inn i markedet for offentlig tjenestepensjon

Pensjonssystemet for offentlig sektor er i ferd med å tilpasses
pensjonsreformen. De nye reglene trer i kraft fra 2020. Storebrand har besluttet
å returnere til markedet for offentlig tjenestepensjon for kommuner. Dette
markedet er i dag dekket av egne pensjonskasser og Kommunal Landspensjonskasse
(KLP).

Godt salg i kvartalet

Storebrand ser frem til å ønske Posten og deres ansatte velkommen. Posten er den
største innskuddspensjonskunden som flytter til konsernet noensinne, med 3
milliarder i midler til forvaltning og 300 millioner i årlige premier. I den
svenske virksomheten fortsetter nysalget i høyt tempo med en økning på 38
prosent sammenlignet med året før.

Forvaltningskapitalen øker til 751 milliarder
kroner

Finansmarkedene fortsatte den positive utviklingen i andre kvartal, noe som
bidro til å løfte forvaltningskapitalen fra 707 milliarder kroner til 752
milliarder kroner, sammenlignet med andre kvartal 2018.

Innen innskuddspensjon økte midlene til forvaltning med 20 milliarder kroner,
tilsvarende 11 prosent. God avkastning, godt salg og strukturell markedsvekst
driver veksten. Forvaltet innskuddspensjonskapital har i kvartalet passert 100
milliarder kroner både i Norge og Sverige.

Forsikringsvirksomheten vokser etter en periode med flat utvikling. Samlet årlig
bestandspremie økte 2 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor og
innenfor skadeforsikring vokste bestandspremien med 6 prosent i den samme
perioden.

Fortsatt sterk kostnadskontroll og robust soliditet

Den underliggende kostnadskontrollen i konsernet er sterk, og Storebrand
opprettholder målet om reduserte kostnader mellom 2015 og 2020. I tråd med denne
målsettingen har konsernet gjennomført en rekke omstruktureringer i andre
kvartal, som gir en engangskostnad på 45 millioner kroner.

Soliditeten i konsernet er robust. Solvens II-margin var beregnet til 167
prosent ved utgangen av andre kvartal. Solvensen er redusert med seks
prosentpoeng i kvartalet, i hovedsak som følge av en lavere og flatere
rentekurve.

NØKKELTALL I KVARTALET:

(Q2-18 i parantes)

·  Solvens II 167% (167%)
·  Resultat pr. aksje justert for amortisering 1,21 (1,46)
·  Egenkapital 32 242 (30 227)

Aktivitet i forbindelse med 2. kvartal 2019

07.30: Pressemelding, kvartalsrapport og analytikerpresentasjon vil være
tilgjengelig på www.storebrand.no/ir.

10.00: Felles presse- og analytikerkonferanse i Storebrands Auditorium, Lysaker
Park. Hovedinngang: Professor Kohts vei 9, Lysaker. Web-TV Presentasjonen vil
bli sendt direkte på web-tv fra våre hjemmesider. Sendingen vil også bli lagt ut
som klikkbar fil etter endt presentasjon.

14.00: Internasjonal telefonkonferanse for investorer og analytikere. Deltagere
på telefonkonferansen bes vennligst ringe inn ca. 10 minutter før på
telefonnummer: 21 56 33 18 fra Norge eller +44 (0) 20 3003 2666 fra utlandet.
(Passord Storebrand). For nærmere detaljer knyttet til konferansen, vennligst se
www.storebrand.no/ir .

Kontaktpersoner/mediehenvendelser:

Leder Strategi og Finans, Kjetil Ramberg Krøkje: kjetil.r.krokje@storebrand.no

eller (+47) 934 12 155

Kommunikasjonsdirektør, Vibeke Hansen: vibeke.hansen@storebrand.no

eller (+47) 990 13 349

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal
levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den
enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i.
Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder, med
hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 750 milliarder
kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å
nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på
Oslo Børs. Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no
Denne meldingen er informasjonspliktig i henhold til verdipapirhandellovens § 5
-12.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/481322

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.