Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-24

Stendörren Fastigheter AB: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stend?rren Fastigheter presenterar idag sin f?rsta bokslutskommunik?
avseende ett helt verksamhets?r som noterat bolag p? Stockholm Nasdaq
First North Premier. ?ret

har pr?glats av mycket stor tillv?xt med god l?nsamhet och ett starkt
kassafl?de. Fastighetsbest?ndet har ?kat med hela 124 procent, fr?n
2,2 miljarder till 4,9 miljarder kronor. Antalet fastigheter har
?kat fr?n 31 till 81 stycken och den uthyrningsbara ytan har ?kat
fr?n 275 000 kvadratmeter till 585 000 kvadratmeter med bibeh?llet
starka nyckeltal.

Pressmeddelande bokslutskommunik? 2015 - 24 feb 2016
(http://mb.cision.com/Public/13243/9923599/98cf9b86504de89e.pdf)Pressmeddelande
bokslutskommunik? 2015 - 24 feb 2016
(http://mb.cision.com/Public/13243/9923599/bf1d6dbb89f156cf.pdf)Januari-december
2015

? Hyresint?kterna uppgick till 355,7 miljoner kronor (22,2)
? Driftnettot uppgick till 246,2 miljoner kronor (12,8)
? F?rvaltningsresultatet uppgick till 118,5 miljoner kronor (-2,8)
? Kassafl?de fr?n den l?pande verksamheten f?re f?r?ndring av
r?relsekapital uppgick till 130,2 miljoner kronor (2,0), motsvarande
4,74 kronor per aktie (-0,08)

? V?rdef?r?ndring av f?rvaltningsfastigheter uppgick till 259,7
miljoner kronor (34,6) och av r?ntederivat till -8,2 miljoner kronor
(-)

? Resultatet efter skatt uppgick till 309,2 miljoner kronor (28,7)
? Resultat per aktie uppgick till 12,0 kronor (9,2))
? Styrelsen f?resl?r utdelning om 1,60 kronor per aktie med
kvartalsvis utbetalning (-)

? Fastighetsv?rde vid periodens slut var 4 889 miljoner kronor (2
186)

V?sentliga h?ndelser under fj?rde kvartalet

? Under ?rets fj?rde kvartal f?rv?rvade och tilltr?dde bolaget i tv?
separata transaktioner dels sju fullt uthyrda fastigheter under
bildande i logistikomr?det Stockholm-Syd i S?dert?lje f?r ett
?verenskommet fastighetsv?rde om 118 miljoner kronor, samt en fullt
uthyrd fastighet f?r handel och l?tt industri i Botkyrka f?r ett
underliggande fastighetsv?rde om 120 miljoner kronor. P? de
f?rv?rvade fastigheterna finns ?ven byggr?tter omfattande totalt
cirka 80 000 kvadratmeter BTA f?r lager, l?tt industri och handel.

? F?rv?rv av tre fastigheter f?r l?tt industri och handel i J?rna
F?retagsby med ett underliggande fastighetsv?rde om 49 miljoner
kronor, tilltr?ds i mars 2016.

? Fastighetskrediter om 527 miljoner kronor i Danske Bank
omf?rhandlade till 4-?riga krediter

? Tv? viktiga hyresavtal med hyresg?sterna Alfa Laval och Kronf?gel
f?rl?ngda p? sju respektive 16 ?r.

V?sentliga h?ndelser efter periodens utg?ng

? Efter periodens utg?ng genomf?rde bolaget ett f?rv?rv av fyra
fullt uthyrda fastigheter i den starka Uppsalamarknaden, vilka vid
tilltr?det i mars 2016 blir bolagets f?rsta fastigheter i denna
marknad.

? Ans?kan inl?mnad om detaljplan f?r bostads?ndam?l p? bolagets
fastighet Skrubba 1:2 i syd-?stra Stockholm.

Kommentar fr?n VD, Fredrik Brodin:

"Stend?rren Fastigheter presenterar idag sin f?rsta bokslutskommunik?
avseende ett helt verksamhets?r som noterat bolag p? Stockholm Nasdaq
First North Premier. ?ret har pr?glats av mycket stor tillv?xt med
god l?nsamhet och ett starkt kassafl?de. Fastighetsbest?ndet har ?kat
med hela 124 procent, fr?n 2,2 miljarder till 4,9 miljarder kronor.
Antalet fastigheter har ?kat fr?n 31 till 81 stycken och den
uthyrningsbara ytan har ?kat fr?n 275 000 kvadratmeter till 585 000
kvadratmeter med bibeh?llet starka nyckeltal.

Stend?rren redovisar f?r 2015 ett starkt resultat om 309,2 mkr efter
skatt, vilket motsvarar 12 kr per aktie. Bolaget fastst?llde
finansiella m?l i november 2014 vilka alla uppfylls med god marginal.
Bolagets starka finansiella st?llning g?r att styrelsen f?resl?r en
utdelning om 1,60 kronor per aktie. Utdelningen f?resl?s utbetalas
med en fj?rdedel f?r respektive kvartal intill n?sta ordinarie
?rsst?mma. Den kvartalsvisa utdelningen g?rs f?r att undvika
kurssv?ngningar d? utdelningen ?r relativt h?g i f?rh?llande till
aktiekursen. Den av styrelsen f?reslagna utdelningen ?r i linje med
den av bolaget i november 2014 kommunicerade utdelningspolicyn.

Under andra halvan av 2015 har vi byggt upp och kompletterat v?r
organisation. F?rvaltningsorganisationen ?r indelad i fyra
geografiska regioner och vi f?rvaltar hela v?rt fastighetsbest?nd,
kameralt och tekniskt, med egen personal. Vi f?rst?rker ?ven med egna
fastighetstekniker och fastighetssk?tare. Allt med syftet att st?rka
kundrelationerna genom att erbjuda en h?g servicegrad till en f?r
bolaget rimlig kostnad

Stend?rrens fastigheter ?r alla bel?gna i Storstockholm och
M?lardalen, Sveriges ekonomiskt starkaste och befolkningsm?ssigt
snabbast v?xande region. ?ven sett ur ett internationellt perspektiv
?r Stockholmsregionen en av Europas starkaste regioner s?v?l avseende
befolkningstillv?xt som ekonomisk tillv?xt. Hela 80 procent av
bolagets fastigheter ?terfinns i Storstockholm. Bolagets ?vriga
fastigheter finns i Eskilstuna, Flen, Enk?ping och genom en nyligen
genomf?rd transaktion avseende fyra fastigheter ?ven i Uppsala. F?r
Stend?rren inneb?r Stockholms expansion ?ven att bolaget kan skapa
detaljplaner f?r bost?der p? vissa av de centralt bel?gna
fastigheterna med fortsatt h?g efterfr?gan p? lokaler f?r lager och
l?tt industri i de mindre centrala l?gena. Ett sp?nnande exempel p?
denna utveckling ?r den av oss nyligen inl?mnade ans?kan om att skapa
en detaljplan f?r bost?der p? och i anslutning till en av bolagets
fastigheter i Skrubba i syd?stra Stockholm.

Vi ser fram emot m?nga sp?nnande aff?rsm?jligheter under 2016, s?v?l
inom v?rt eget best?nd som genom nya aff?rer inom v?rt regionala
verksamhetsomr?de.

Till sist vill jag tacka v?r personal som under ?ret gjort en
fantastisk insats med en mycket stor arbetsbelastning. Jag ser fram
emot att jobba med er 2016!"

F?r ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkst?llande direkt?r. Telefon 070-888 66 65,
fredrik.brodin@stendorren.se eller bes?k www.stendorren.se

Stend?rren Fastigheter AB (publ) ?r ett fastighetsbolag aktivt inom
segmentet lager och l?tt industri. Stend?rren ?r noterat p? First
North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B). Certified Adviser
?r Remium Nordic AB (www.remium.com). F?r mer information om
Stend?rren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/stendorren-fastigheter-ab/r/bokslutskommunike-...
http://mb.cision.com/Main/13243/9923599/481226.pdf
http://mb.cision.com/Public/13243/9923599/a907c7590f8c44d9.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.