Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-14

Stendörren Fastigheter AB: Kommentar rörande kontrollförändringshändelse avseende icke efterställda, icke-säkerställ...

EQT Real Estate II[1]
(http://file:///G:/Ledningsgrupp/Pressmeddelande/Pressmeddelande%2014%20d...)
("EQT Real Estate"), genom Chicago Holding AB[2]
(http://file:///G:/Ledningsgrupp/Pressmeddelande/Pressmeddelande%2014%20d...)
("Chicago Holding"), offentliggjorde den 27 november 2018 ett
kontanterbjudande till aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ)
("Stendörren" eller "Bolaget") om att överlåta samtliga sina A- och
B-aktier i Stendörren till Chicago Holding ("Erbjudandet"). För
ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till Stendörrens
hemsida på
https://www.stendorren.se/investor-relations/uppkopserbjudande/.

Som tidigare noterats av Stendörren har Chicago Holding ingått avtal
med Kvalitena AB (publ), Förvaltningsaktiebolaget Hummelbosholm, Knut
Pousette, Hans Lycketorp och Seth Lieberman om förvärv av aktier i
Stendörren. Förvärven omfattar 26,13 procent av aktierna och 50,06
procent av rösterna i Stendörren och villkorades endast av
erhållandet av erforderliga regulatoriska tillstånd. Stendörren har
tidigare noterat att Chicago Holding genom pressmeddelande meddelat
att villkoret för förvärven är uppfyllt och att tillträdet till
aktierna skulle komma att äga rum senast den 14 december 2018.

Chicago Holding har idag den 14 december 2018 fullföljt tillträdet av
aktier i Stendörren och kontrollerar därmed 50,06 procent av rösterna
i Bolaget.

Följaktligen har Bolagets styrelse bedömt att en
kontrollförändringshändelse (eng. "Change of Control Event") har
uppstått enligt villkoren daterade den 30 juni 2017 avseende upp till
SEK 1.000.000.000 icke efterställda, icke-säkerställda obligationer
med slutligt förfall 2020 ("2020 Obligationerna") och villkoren
daterade den 12 juni 2018 avseende upp till SEK 1.000.000.000 icke
efterställda, icke-säkerställda obligationer med slutligt förfall
2021 ("2021 Obligationerna" och tillsammans med 2020 Obligationerna,
"Obligationerna").

Till följd av kontrollförändringshändelsen har innehavare av
Obligationerna ("Innehavarna") rätt att begära att deras Obligationer
återköps till ett pris per Obligation motsvarande 101 procent av
nominellt värde plus upplupen men obetald ränta. Om en Innehavare
önskar utnyttja sin rätt att begära att dess Obligationer återköps
ska Innehavaren inom 30 arbetsdagar från dagen för underrättelse till
Innehavarna om kontrollförändringshändelsen (dvs senast 6 februari
2019) meddela Bolaget i enlighet med instruktionen i underrättelsen.
Bolaget kommer att återköpa de relevanta Obligationerna och betala
återköpspriset den 20 mars 2019.

För mer information, vänligen kontakta: Jenny Wärmé, styrelseledamot
och budkommitténs ordförande, tel. +46 708 43 12 18

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 december 2018 kl. 17.30.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på
Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och
förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar
tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla
ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i
Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se
www.stendorren.se.

----------------------------------------------------------------------

[1]
(http://file:///G:/Ledningsgrupp/Pressmeddelande/Pressmeddelande%2014%20d...)
Fonden EQT Real Estate II innefattande EQT Real Estate II SCSp som
agerar genom sin alternativa investeringsfondförvaltare
(gestionnaire), EQT Fund Management S.à r.l. EQT Fund Management S.à
r.l. ett privat aktiebolag (société à responsabilité limitée)
inkorporerat och existerande under luxemburgsk rätt, med registrerad
adress på 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, och registrerat i
Luxemburgs handels- och bolagsregister (Registre de Commerce et des
Sociétés, Luxembourg) under registreringsnummer B 167.972, och agerar
som förvaltare (gérant) för EQT Real Estate II SCSp, ett i
luxemburgskt speciellt begränsat partnerskap (société en commandite
spéciale) med registrerad adress på 26A, Boulevard Royal, L-2449
Luxemburg och registrerat i Luxemburgs handels- och bolagsregister
(Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under
registreringsnummer B 227.967.

[2]
(http://file:///G:/Ledningsgrupp/Pressmeddelande/Pressmeddelande%2014%20d...)
Ett av EQT helägt nybildat bolag, under namnändring från Goldcup
17730 AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/stendorren-fastigheter-ab/r/kommentar-rorande-...
https://mb.cision.com/Main/13243/2701272/963650.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.