Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-30

Stendörren Fastigheter AB: Stendörren Fastigheter emitterar obligationslån om 360 mkr och offentliggör resultat för åt...

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER
ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIER OCH INNEHAV ELLER TILL NÅGON
AMERIKANSK PERSON. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT I VISSA
JURISDIKTIONER KAN VARA FÖRBJUDET AV LAG.

Den Nya Emissionen

Stendörren Fastigheter har framgångsrikt emitterat ett
icke-säkerställt obligationslån om totalt 360 mkr inom ett rambelopp
om 1 000 mkr. Obligationslånet har en löptid om tre år och löper med
en rörlig ränta om STIBOR 3m + 400 räntepunkter med slutligt förfall
i juli 2020 (den "Nya Emissionen").

Emissionslikviden kommer främst att användas till refinansiering av
Stendörrens utestående februari 2018-obligationer och allmänna
verksamhetsändamål. Stendörren kommer att ansöka om notering av det
nya obligationslånet på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List senast
inom 60 dagar från emissionsdagen.

Återköpserbjudandet

Vidare offentliggör Stendörren idag det slutgiltiga resultatet av
inbjudan till innehavare ("Innehavarna") av den utestående
obligationen om 750 mkr med rörlig ränta och förfall den 18 februari
2018 (ISIN: SE0006600268) ("Februari 2018-obligationen") att sälja
sina innehav av Februari 2018-obligationen mot kontant vederlag
("Återköpserbjudandet").

Återköpserbjudandet löpte ut kl.17.00 den 30 juni 2017. Stendörren
informerar härmed Innehavarna att det sammanlagda kapitalbeloppet av
Februari 2018-obligationen med giltiga återköpsinstruktioner uppgick
till 320 mkr.

Den Nya Emissionen har framgångsrikt genomförts och därmed kommer
Stendörren att acceptera det fulla beloppet i samtliga giltiga
återköpsinstruktioner i enlighet med Återköpserbjudandet. En
återköpsinstruktion är endast giltig om Innehavaren har deltagit i
den Nya Emissionen.

Återköpspriset för Februari 2018-obligationen med giltigt inkomna
återköpsinstruktioner är ett fast kontantpris motsvarande 101,500
procent av det nominella beloppet.

Likviddag för Återköpserbjudandet är bestämd till 5 juli 2017.
Genomförandet av transaktioner i överensstämmelse med
Återköpserbjudandet kommer att ske såsom transaktioner i
andrahandsmarknaden via arrangörsbankerna. Alla Innehavare som deltar
i Återköpserbjudandet skall omgående koordinera bokningen av
transaktionen med sina lokala säljrepresentanter hos den förvalda
arrangörsbanken som angavs i återköpsinstruktionen.

ABG Sundal Collier och Swedbank har varit finansiella rådgivare och
arrangörer i samband med den Nya Emissionen och Återköpserbjudandet.
Vinge har varit juridisk rådgivare till Stendörren Fastigheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin,
verkställande direktör.

Telefon +46 70-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök
www.stendorren.se

Denna information är sådan som information som Stendörren Fastigheter
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 18.30,
den 30 juni 2017.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på
First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker STEF-B) som äger
utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi
arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla
ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i
Storstockholm och Mälardalen.

Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). För mer
information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/stendorren-fastigheter-ab/r/stendorren-fastigh...
http://mb.cision.com/Main/13243/2300656/695472.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.