Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-21

STENOCARE: STENOCARE A/S - det första bolaget inom medicinsk cannabis att noteras i Europa - har godkänts för notering p...

Det danska bolaget STENOCARE A/S ("STENOCARE" eller "Bolaget")
grundades 2017 med visionen att hjälpa patienter i smärta till en
förbättrad livskvalitet. Bolaget är det första att sälja godkända
medicinska cannabisoljor i Danmark. Bolaget har nu godkänts för
notering på Spotlight Stock Market och meddelar att teckningstiden i
Bolagets nyemission om cirka 18,6 MDKK inleds på måndag, den 24
september 2018. Motivet till nyemissionen är att finansiera Bolagets
planerade tillväxt, vilket inkluderar uppbyggnad av en
produktionsanläggning för odling och tillverkning av egna färdiga
medicinska cannabisprodukter för patienter i Danmark och Europa.

Om STENOCARE

Den 1 januari 2018 initierade det danska "Folketinget" (motsvarande
Riksdagen) ett fyraårigt försöksprogram ("Försöksprogrammet") som
möjliggör för samtliga läkare i Danmark att förskriva recept på
medicinsk cannabis. Syftet med försöksprogrammet är att ge patienter
i behov en laglig möjlighet att få behandling med medicinsk cannabis.

STENOCARE var det första bolaget på den danska marknaden att erhålla
licenser från det danska läkemedelsverket om att både odla, producera
och importera medicinsk cannabis. Som ett resultat är STENOCARE den
första och för närvarande enda leverantören inom försöksprogrammet
som, genom Danmarks två ledande läkemedelsdistributörer, har börjat
leverera medicinska cannabisoljeprodukter till danska apotek och
sjukhus.

De ursprungliga produkterna importeras från STENOCAREs kanadensiska
partner, CannTrust [TSX: TRST] och är tillgängliga i storskalig
volym. Produkterna består av högkvalitativa medicinska cannabisoljor
av farmaceutisk kvalitet, framställda genom hygienisk odling och
bearbetning, utan användning av bekämpningsmedel. STENOCARE erbjuder
för närvarande tre produkter: CBD Drops STENOCARE, THC Drops
STENOCARE och 1:1 Drops STENOCARE.

STENOCARE kommer även att utveckla en separat produktionsanläggning
för odling och produktion av egna medicinska cannabisprodukter i
Bolagets lokaler på Jylland i Danmark.

Thomas Skovlund Schnegelsberg, VD för STENOCARE

"STENOCARE grundades med den tydliga och enkla visionen om att skapa
bättre livskvalitet för patienter genom att erbjuda medicinsk
cannabis som alternativ eller komplement till traditionell medicin.
Inspirationen till Bolaget kom från personliga erfarenheter av
familjemedlemmar och vänner som upplevt omänskliga mängder av smärta
och trauma. Det kapital vi får in genom nyemissionen kommer att
användas för att utveckla vår förmåga att göra en verklig skillnad på
denna nya och viktiga marknad", kommenterar Thomas Skovlund
Schnegelsberg, VD och medgrundare av STENOCARE.

Noteringen och kommande nyemission

STENOCARE har godkänts för notering på Spotlight Stock Market (danskt
bolag och danska kronor) under förutsättning att den kommande
nyemissionen uppnår fastställd lägsta gräns om cirka 11,1 MDKK samt
att Spotlights ägarspridningskrav uppnås. Bolaget genomför nu en
nyemission om cirka 18,6 MDKK före emissionskostnader, inför notering
på Spotlight. Det kapital som tillförs genom nyemissionen kommer
primärt att finansiera utvecklingen av Bolagets produktionsanläggning
på Jylland i Danmark samt operativa kostnader.

Noteringsemission i sammandrag
Teckningstid: 24 september - 9 oktober 2018.
Teckningskurs: 8,80 DKK.
Teckningspost: Minsta teckningspost är 400 aktier.
Emissionsvolym och lägsta gräns för genomförande: Erbjudandet omfattar
högst 2 113 000 aktier, motsvarande 18 594 400 DKK. Lägsta gräns för
nyemissionens genomförande är 11 088 000 DKK.

Antal aktier innan nyemission: 6 784 762 stycken.
Värdering (pre-money): Cirka 59,7 MDKK.
Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om
cirka 11,2 MDKK, totalt motsvarande cirka 60 procent av
emissionsvolymen. Detta inkluderar teckningsförbindelser från
styrelse, ledande befattningshavare och huvudägare.

Notering på Spotlight: Aktien i STENOCARE är planerad att noteras på
Spotlight. Första dag för handel är beräknad att bli den 26 oktober
2018 under kortnamnet STENO.

Aktiens ISIN-kod: DK0061078425.
Investerarträffar

I samband med emissionen kommer representanter från STENOCARE att
presentera verksamheten, teamet och Bolagets framtidsplaner vid ett
antal investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer.

Datum och Arrangemang Plats Anmälan
tid
1 oktober Investerarträff Dansk Arkitektur Anmälan görs
201817:30 Center viawww.sedermera.se,
-19:30 Bryghuspladsen www.gemstonecapital.com,
10 1473 www.nordnet.dk eller
København K www.stenocare.com
2 oktober Investerarträff Scandic
201817:45 Klara,Slöjdgatan
-19.30 7,Stockholm

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med
nyemissionen och efterföljande planerad notering på Spotlight.
Nordnet Bank AB är Selling Agent. Gemstone Capital är Bolaget
behjälpligt med bland annat marknadsföring i Danmark.

Mer information

För en introduktion av STENOCARE samt tillgång till
teckningsblanketter och instruktioner, hänvisas till Bolagets
memorandum (på engelska och svenska) som finns att tillgå på
STENOCAREs (www.STENOCARE.com/investor), Sedermera Fondkommissions
(www.sedermera.se) och Gemstone Capitals (www.gemstonecapital.com)
respektive hemsidor. Memorandumet finns även tillgängligt på
Spotlights hemsida (www.spotlightstockmarket.com). Teasers (på
svenska och danska) och anmälningssedlar kommer att finnas
tillgängliga den 24 september 2018, då teckningstiden inleds.

För mer information om förestående nyemission och planerad notering,
vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se
För mer information om STENOCARE, vänligen kontakta:
Thomas Skovlund Schnegelsberg, CEO
genom presskoordinator Lisbeth Grænge Hansen
Telefon: +45 30 16 10 97
E-post: presse@stenocare.com

STENOCARE A/S grundades 2017 med syfte att vara en aktiv deltagare i
det danska försöksprogrammet avseende medicinsk cannabis. Bolaget har
fått tillstånd från det danska läkemedelsverket att importera,
distribuera samt producera medicinsk cannabis. Bolaget erbjuder
högkvalitativ medicinsk cannabisolja av farmaceutisk kvalitet, som
produceras genom hygienisk och högteknologisk odling och bearbetning
utan användning av bekämpningsmedel. STENOCARE kommer även att
utveckla en produktionsanläggning för odling och produktion av
medicinsk cannabis i Bolagets lokaler på Jylland i Danmark.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/stenocare/r/stenocare-a-s---det-forsta-bolaget...
http://mb.cision.com/Main/17551/2624170/913296.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.