Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-20

Stille AB: Kvartalsrapport Q2 2020

Omsättningen under det andra kvartalet påverkades negativt av COVID-19 och minskade med 20,4 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Omsättningen uppgick till 29,3 MSEK (36,8). Rörelseresultatet minskade till -1,5 MSEK (5,7) och påverkades negativt av jämförelsestörande poster med sammantaget 5,4 MSEK, till följd av nerskrivningar av lagervärde samt en försvagad US dollar. Samtidigt stärktes resultatet av statliga COVID-19 och permitteringsstöd med 2,6 MSEK.

Det har varit ett tufft kvartal men vi ser en del ljusglimtar där affärsområdet Kirurgiska instrument haft en fortsatt tillväxt i USA under kvartalet samt att produktgruppen Medstone inom affärsområdet Operationsbord växer sett till halvåret, berättar Hanna Ernestam Wilkman och fortsätter. Omsättningsreduceringen härleds främst till en reducerad efterfrågan för produktgruppen imagiQ inom affärsområdet Operationsbord, till följd av den förändrade investeringsprioriteringen inom sjukvården för att möta pandemin.

Operationsköerna världen över växer och efterfrågan för Stilles produkter kommer successivt att återkomma vartefter pandemin avtar, dock är det svårt att säga när det blir. Hanna Ernestam Wilkman bedömer därför att resultat och kassaflöde kommer att vara lägre eller betydligt lägre i det tredje kvartalet jämfört med rekordnivåerna under samma kvartal 2019.

Vi fortsätter arbetet med att balansera effekterna av detta genom kostnadsminskningar där det är möjligt och fortsätter arbetet för att säkerställa framtida produktledarskap, säger koncernchefen och avslutar. Det är ett tufft kvartal som läggs till handlingarna och när vi blickar framåt förblir det viktigaste att säkerställa medarbetares hälsa och arbete samt generera en god tillväxt och lönsamhet.

Fortsatt tillväxt för instrument i USA. Bordsverksamhet påverkas negativt av COVID-19.

  • Nettoomsättningen uppgick till 29,3 MSEK (36,8). 
  • Bruttomarginalen uppgick till 28,9 procent (43,6).
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,5 MSEK (5,7), vilket motsvarar en rörelsemarginal på -5,1 procent (15,5).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -2,0 MSEK (4,1), vilket motsvarar -7,0 procent (11,1).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 0,6 MSEK (6,9).
  • Under pågående effektiviseringsarbete har beslut tagits att sluta erbjuda marknaden flera bordsmodeller och instrument. Totalt har detta påverkat bruttovinsten negativt med 3,0 MSEK genom nedskrivningar av lagervärdet.
  • Resultatet stärktes av statliga COVID-19 och permitteringsstöd, totalt påverkar dessa resultatet med 2,6 MSEK.

MSEK april april-juni jan-juni jan-juni juli-jun jan-dec
-juni 2019 2020 2019 2019/2020 2019
2020
Nettoomsättning 29,3 36,8 66,1 75,2 147,6 156,7
MSEK
Rörelsemarginal % -5,1 15,5 4,9 17,7 12,5 18,2
Rörelseresultat -1,5 5,7 3,3 13,3 18,5 28,5
Resultat före -2,4 5,5 3,1 13,4 18,5 28,8
skatt, MSEK
Periodens -2,0 4,1 2,3 10,1 15,2 22,9
resutat, MSEK
Resultat efter -0,42 0,84 0,48 2,08 3,14 4,74
skatt per aktie,
kr
 

Torshälla den 20 augusti 2020

Författare Stille

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.