Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-29

Stille AB: Kvartalsrapport Q3 2020

Omsättningen under det andra kvartalet minskade till 31,5 MSEK (40,7) och rörelseresultatet till 2,6 MSEK (8,9) jämfört med föregående år. Detta efter en svag start av kvartalet påverkad av COVID-19 följt av en stark avslutning. Resultatet stärktes av statliga COVID-19 och permitteringsstöd med totalt 1,0 MSEK.

Efter en tuff start på kvartalet ser vi nu successivt hur efterfrågan är på återväxt varför vi nu också ökar vår produktion, säger koncernchefen och fortsätter. Medan Kirurgiska instrument sammantaget ligger i linje med föregående år och fortsatt växer i USA, har det varit tuffare för Operationsbord och mer specifikt produktgruppen imagiQ som är marknadsledande inom det kardiovaskulära segmentet, ett segment som fått stå tillbaka i pandemins spår men där efterfrågan nu verkar återkomma. 

Det är fortsatt svårt att ge en tydlig indikation gällande framtiden givet de osäkerheter som råder när vi nu ser pandemins andra våg och den avgörande faktorn till hur efterfrågan utvecklas beror på hur väl sjukvården klarar av att upprätthålla både operationssjukvård och intensivsjukvård samtidigt, förklarar koncernchefen och avslutar optimistiskt. Med den ökande efterfrågan ser vi positivare på framtiden idag än för tre månader sedan och förhoppningsvis ligger de största utmaningarna kopplade till pandemin nu bakom oss.

Tredje kvartalet kraftigt negativt påverkat av COVID-19. Vi ser nu åter en ökad efterfrågan.

  • Nettoomsättningen uppgick till 31,5 MSEK (40,7). 
  • Bruttomarginalen uppgick till 43,7 procent (37,7).
  • Rörelseresultatet uppgick till 2,6 MSEK (8,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,3 procent (21,8).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1,5 MSEK (8,1), vilket motsvarar 4,8 procent (19,9).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -0,8 MSEK (8,3).
  • Resultatet stärktes av statliga COVID-19 och permitteringsstöd, totalt påverkar dessa resultatet med 1,0 MSEK.

MSEK juli juli-sept jan-sept jan-sept okt-sept jan-dec
-sept 2019 2020 2019 2019/2020 2019

2020
Nettoomsättning 31,5 40,7 97,6 115,9 138,4 156,7
MSEK
Rörelsemarginal % 8,3 21,8 6,0 19,2 8,8 18,2
Rörelseresultat 2,6 8,9 5,9 22,2 12,2 28,5
Resultat före 2,0 9,7 5,1 23,1 10,8 28,8
skatt, MSEK
Periodens 1,5 8,1 3,9 18,2 8,6 22,9
resutat, MSEK
Resultat efter 0,32 1,68 0,80 3,76 1,78 4,74
skatt per aktie,
kr

Torshälla den 29 oktober 2020

Författare Stille

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.