Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-27

Stille AB: Kvartalsrapport Q3 2021

Stille AB (publ) redovisar idag rapporten för det tredje kvartalet 2021. "Ett kvartal med stark tillväxt", summerar Stilles VD Hanna Ernestam Wilkman.

Stille har under det tredje kvartalet levererat tillväxt både organiskt och genom förvärvet av det schweiziska bolaget S&T AG. Den organiska omsättningen ökade med 12 procent jämfört med samma kvartal föregående år. 

"Förvärvet av S&T innebär att storleken på affärsområde Kirurgiska instrument fördubblats. Integrationen av bolaget fortskrider enligt plan och utgör en viktig del av vår tillväxtstrategi. Huvudfokus är att realisera identifierade cross-selling synergier inom såväl produkt som försäljningskanal med syfte att öka tillväxten", säger Hanna Ernestam Wilkman.

Totalt ökade omsättningen för både affärsområde Kirurgiska instrument (44%) och Operationsbord (14%).

"Det är framför allt glädjande att expansionen i USA fortsätter med en tillväxt om hela 34%. Detta trots störningar i försörjningskedjan som även fortsättningsvis kan komma att påverka verksamheten. När vi nu kliver in i det fjärde kvartalet, gör vi det med en stark optimism gällande bolagets fortsatta utveckling", avslutar Stilles VD.

Fortsatt stark tillväxt under tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 51,1 MSEK (31,5).
  • Bruttomarginalen uppgick till 45,0 procent (43,7).
  • Rörelseresultatet uppgick till 5,5 MSEK (2,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,7 procent (8,3). Rörelseresultatet är belastat med -1,5 MSEK (0,0) i transaktionskostnader.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 3,4 MSEK (1,5), vilket motsvarar 6,7 procent (4,8) av nettoomsättningen.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,9 MSEK (-0,8).
  • Den 8 juli 2021 förvärvade Stille 100% av aktierna i det schweiziska bolaget S&T AG.
  • Förvaltningsrätten har beslutat att upphäva Tillväxtverkets beslut att avslå bolagets ansökan om stöd vid korttidsarbete.

MSEK jul jul jan jan-sept okt/sept 20/21 jan-dec
-sept -sept -sept 2020 2020
2021
2021 2020
Nettoomsättning, 51,1 31,5 127,5 97,6 172,5 142,6
Rörelseresultat inkl. 5,5 2,6 14,6 5,9 23,3 14,5
transaktionskostnader
Rörelsemarginal inkl. 10,7 8,3 11,4 6,0 13,5 10,2
transaktionskostnader,
%
Resultat före skatt 6,0 2,0 15,8 5,1 21,5 10,8
Periodens resultat 3,4 1,5 10,2 3,9 14,6 8,3
Resultat efter skatt 0,68 0,32 2,03 0,80 2,91 1,71
per aktie, SEK

Torshälla den 27 oktober 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Hanna Ernestam Wilkman
VD och koncernchef
+46 (0)72 402 10 88 | hanna.e.wilkman@stille.se

Författare Cision