Du är här

2018-08-23

Stille: Delårsrapport 1 April - 30 Juni 2018

Delårsrapport 1 April - 30 Juni 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 30,1 MSEK (29,4).
· Bruttomarginalen uppgick till 42,6 % (50,8 %).
· Rörelseresultatet uppgick till 5,5 MSEK (4,5), motsvarande 18,3 %
(15,3 %).

· Resultatet efter skatt uppgick till 4,7 MSEK (4,2), motsvarande
15,5 % (14,3%).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2,3 MSEK
(4,7).

Delårsrapport 1 Jan - 30 Juni 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 65,2 MSEK (59,4).
· Bruttomarginalen uppgick till 44,2 % (51,1 %).
· Rörelseresultatet uppgick till 13,5 MSEK (8,9), motsvarande 20,7 %
(15,0%).

· Resultatet efter skatt uppgick till 13,5 MSEK (8,5), motsvarande
14,3 % (18,0 %).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5,6 MSEK
(12,8).

VD KOMMENTAR

Resultatet efter finansiella poster under perioden apr - juni uppgick
till 5,6 MSEK (4,2). Resultatet är en förbättring med 1,4 MSEK,
motsvarande en ökning med 33%, jämfört med samma period förra året.
Resultatet har påverkats positivt av minskade omkostnader främst från
nedläggningen av verksamheten i Kalifornien samt positiva
valutaeffekter. Dessa positiva effekter har påverkats till det sämre
av en ogynnsam produktmix vilket påverkat bruttomarginalen negativt.
Omsättningen ökade marginellt från 29,4 till 30,1 MSEK. Den tidigare
kraftiga omsättningsökningen saktas ned av brist på
produktionsutrymme i fabriken i Torshälla. Under kvartalet har en
utbyggnad av fabriken påbörjats vilket skapat tillfälliga
produktionsstörningar som lett till en oförändrad omsättning under
kvartalet. Nya medarbetare anställs i samband med utbyggnaden av
produktionskapacitet. Utbyggnaden färdigställdes i augusti 2018.
Vidare expansionsutrymme undersöks genom ytterligare utbyggnad av
fabriken i Torshälla. Kassaflödet minskar från 4,7 till 2,3 MSEK
främst på grund av lagerökning till expansion. Bruttoresultatet för
perioden januari till juni går ned från 51,1% till 44,2%. Minskningen
i bruttomarginalen beror delvis på en lägre marginal på Medstone
borden, delvis för kostnader i samband med utbyggnationen av fabriken
samt på prisrabatter gentemot kunder med syftet att ta
marknadsandelar och etablera Stille på nya marknader. Detta är
investeringar för framtiden. Vi satsar vidare på att fortsatt bygga
ut försäljningsorganisationen inom affärsområde instrument. Nästa
steg i detta är att påbörja uppbyggnad av en egen säljorganisation i
Tyskland och en säljchef för detta har anställts. Inom affärsområde
bord görs satsningar på att etablera Stille som en aktör i nya
marknader utanför vaskulär kirurgi. Vi ser med förväntan fram mot
dessa satsningar.

[image]

Denna information är sådan information som Stille AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2018 kl.
08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta: David Jern, VD &
koncernchef Telefon: 070-7103555, E-post david.jern@stille.se För mer
information om Stille besök www.stille.se

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska
produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841
och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa
kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta
företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är
kirurgiska instrument och specialbord för hjärt- /kärlkirurgi,
plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med
ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet.
Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och
Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla
produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin
känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare
vård för dennes patienter. Aktien är noterad på marknadsplatsen First
North under kortnamnet "STIL" med Eminova Fondkommision AB som
Certified Adviser. Besök även www.stille.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/stille/r/delarsrapport-1-april---30-juni-2018,...
http://mb.cision.com/Main/1000/2598239/895999.pdf
http://mb.cision.com/Public/1000/2598239/bd7fa562b8719eaa.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.