Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-19

Stille: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 22,3 MSEK (20,0).
· Bruttomarginalen ökade till 52,2 % (45,8 %). Rörelseresultatet
förbättrades och uppgick till 4,5 MSEK (2,7). motsvarande 20,0 %
(13,4 %).

· Resultatet efter skatt uppgick till 4,4 MSEK (3,0), motsvarande
19,5 % (15,0 %).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,1 MSEK
(1,2).

· Satsningar på vidareutveckling av försäljningsorganisationen har
skett under kvartalet, bland annat genom uppstart av flera nya
regionala, samt en ny nationell distributör av instrument i USA

VD KOMMENTAR

I år firar vi med glädje att Stille bildades för 175 år sedan.

Resultatet efter skatt var 4,4 MSEK. Resultatet är en förbättring med
1,4 MSEK sedan samma period förra året. Det goda resultatet är en
fortsättning på det senaste årets trend med starka kvartalsresultat,
drivet av bra kostnadskontroll, goda bruttomarginaler från
förbättringar i inköps och produktionseffektivitet, samt en fortsatt
gynnsam USD och Euro-kurs. Kvartalets resultat innehåller också vissa
positiva engångseffekter från lageruppbyggnad hos de nya
instrumentdistributörerna i USA.

Bruttovinsten ökade med 28 % från 9,1 MSEK till 11,7 MSEK jämfört med
samma period förra året. Detta framförallt till följd av högre
försäljningsvolymer vilket ger högre bruttomarginal.

Försäljningen under kvartalet har ökat med 12 % från 20,0 till 22,3
MSEK jämfört med förra året. Vi har omorganiserat
distributörsverksamheten i USA och har goda förhoppningar om positiva
omsättningseffekter av detta. Ytterligare förstärkningar av
säljstyrkan har gjorts i EMEA. Under andra kvartalet förväntas
försäljningen minska något på grund av de icke återkommande
lageruppbyggnadseffekterna under första kvartalet. Bedömningen är att
resultatet under helåret kommer att vara positivt, men vara lägre än
föregående år på grund av de satsningar som görs för att nå tillväxt
i bolaget.

jan jan-mars 2015 apr-mars 2014/2015 jan-dec 2015
-mars
2016
Nettoomsättning, 22,3 20,0 85,8 83,5
MSEK
Rörelseresultat, 4,5 2,7 12,0 10,2
MSEK
Rörelsemarginal, % 20,0% 13,4% 14,0% 12,2%
Resultat efter 4,4 3,0 11,9 10,5
finansiella
poster, MSEK
Resultat efter 4,4 3,0 11,9 10,5
skatt, MSEK
Resultat efter skatt 0,90 0,62 2,50 2,17
per aktie, kr

Stille AB offentliggör denna information enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 maj
2016, kl.08:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Jern, VD & koncernchef Telefon: 070-7103555, E-post
david.jern@stille.se

För mer information om Stille besök www.stille.se

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska
produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841
och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa
kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta
företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är
kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi,
plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med
ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet.
Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och
Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla
produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin
känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare
vård för dennes patienter. Aktien är noterad på marknadsplatsen First
North under kortnamnet "STIL" med Remium Nordic AB som Certified
Adviser. Besök även www.stille.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/stille/r/delarsrapport-1-januari---31-mars-201...
http://mb.cision.com/Main/1000/2012319/517668.pdf
http://mb.cision.com/Public/1000/2012319/8c1ab0f1e0c73848.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.