Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-18

Stille: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

Fortsatt stark försäljning och resultatökning

· Nettoomsättningen uppgick till 29,9 MSEK (22,3).
· Bruttomarginalen uppgick till 51,5% (52,2 %).
· Rörelseresultat före omstruktureringskostnader uppgick till 6,4
(4,5), motsvarande 21,4% (20,0%).

· Resultatet har belastats med omstruktureringskostnader på 2,0 MSEK
i samband med integreringen Arcomas bordsverksamhet.

· Rörelseresultat efter omstruktureringskostnader uppgick till 4,4
MSEK (4,5), motsvarande 14,8 % (20,0 %).

· Resultatet efter skatt uppgick till 4,3 MSEK (4,4), motsvarande
14,4 % (19,5 %).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8,1 MSEK
(1,1).

· Ytterligare åtgärder för att långsiktigt stärka
försäljningsorganisationen. Uppbyggnad av en ny
distributörsorganisation i Europa har påbörjats.

· Förvärv av Arcoma North America Inc numera Stille N/A Inc
genomfördes den 20 januari. Förvärvet innebär att vi stärker vår
position inom bordsverksamheten.

VD KOMMENTAR

I januari köpte vi Arcomas Amerikanska dotterbolag, Arcoma North
America Inc. Förvärvet innebär att vi nu har en mycket stark position
inom kirurgiska operationsbord i USA. Förvärvet finansierades
kontant.

Resultatet före skatt och omstruktureringskostnader var 6,4 MSEK
(4,5). Vi har valt att belasta resultatet med 2,0 MSEK i
omstruktureringskostnader för det arbete som kommer att göras med att
integrera Arcoma North America Inc. i verksamheten. Detta är en post
som reserveras proaktivt för kostnader som kommer att uppstå under
året. När integrationsarbetet är avslutat förväntas verksamheten
förbättra resultatet ytterligare. Resultatet efter
omstruktureringskostnader och skatt uppgick till 4,3 MSEK.
Omsättningsökningen i kombination med att en högre andel av
försäljningen genererats i USA har bidragit till det goda resultatet.

Försäljningen under kvartalet har ökat med 34 % från 22,3 till 29,9
MSEK jämfört med förra året. Den starka tillväxten beror dels på att
det förvärvade bolaget nu ingår i omsättningen, dels på en stark
organisk tillväxt både inom bordsverksamheten och
instrumentverksamheten. Vi fortsätter satsa på att öka omsättningen
genom att fortsätta arbetet med att omstrukturera vår
distributörsverksamhet i Europa samt fortsätta stötta vår nya
distributörsorganisation i USA.

MSEK jan jan apr-mars jan-dec 2016
-mars -mars 2016/2017
2017 2016
Nettoomsättning 29,9 22,3 103,9 96,3
Rörelsemarginal före 21,4% 20,0% 17,5% 16,9%
omstruktureringskosnader%
Rörelseresultat före 6,4 4,5 18,2 16,3
omstruktureringskosnader
Omstruktureringskostnader 2,0 2,0
Rörelseresultat efter 4,4 4,5 16,2 16,3
omstruktureringskosnader
Resultat efter 4,3 4,5 16,6 16,8
finansiella poster
Resultat efter skatt 4,3 4,5 16,6 16,8
Resultat efter skatt per 0,90 0,90 3,5 3,48
aktie, kr
Resultatet har belastats
med
omstruktureringskostnader
på 2,0 MSEK i samband med
integreringen Arcomas
bordsverksamhet.

Denna information är sådan information som Stille AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 Maj 2017 kl.
08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta: David Jern, VD &
koncernchef Telefon: 070-7103555, E-post david.jern@stille.se För mer
information om Stille besök www.stille.se

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska
produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841
och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa
kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta
företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är
kirurgiska instrument och specialbord för hjärt- /kärlkirurgi,
plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med
ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet.
Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och
Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla
produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin
känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare
vård för dennes patienter. Aktien är noterad på marknadsplatsen First
North under kortnamnet "STIL" med Remium Nordic AB som Certified
Adviser. Besök även www.stille.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/stille/r/delarsrapport-1-januari---31-mars-201...
http://mb.cision.com/Main/1000/2267940/675976.pdf
http://mb.cision.com/Public/1000/2267940/bbc486e7047aea6b.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.