Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-03

Stille: Kommuniké från STILLE AB:s årsstämma den 3 april 2014

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för moderbolaget
och rapporten över totalresultatet och rapporten över finansiell
ställning koncernen för verksamhetsåret 2013, samt godkänna beslut om
återbetalning/utdelning till aktieägarna om 1,00 kr per aktie,
beslutet är villkorat godkännande från bolagsverket.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Årsstämman beslöt att genom omval utse Bengt Julander, Lars Kvarnhem
och Anders Dahlberg, samt genom nyval utse Tord Lendau till ordinarie
styrelseledamöter. Tord Lendau utsågs till ny styrelseordförande för
tiden intill slutet av nästa årsstämma. David Jern har avböjt omval.

Tord Lendau är född 1957 och har lång erfarenhet av styrelse- och
ledningsarbete i svenska och internationella Life Science bolag. Tord
är idag styrelseledamot i bland annat CytaCoat AB, Vitrolife AB,
SciBase AB, Actea AB och Arthocare Inc, och har tidigare varit VD för
bland annat Sandvik Medical, Artimplant och Synectics Medical AB.

Årsstämman beslöt att styrelsearvodet skulle uppgå till 415 000 kronor
att fördelas med 220 000 kronor till styrelsens ordförande samt 65
000 kronor vardera till övriga av stämman utsedda styrelseledamöter.
Ersättning till revisorerna utgår enligt fast arvode om 260 000
kronor.

Årsstämman beslöt att genom omval utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers
AB till bolagets revisor, med Hans Jönsson som ansvarig, för tiden
intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslöt att godkänna föreslagna instruktioner för
valberedningen.

Årsstämman beslöt att godkänna förlag om minskning av reservfond.

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av
nya aktier och eller konvertibla skuldebrev.

Årsstämman beslöt att godkänna teckningsoptionsprogrammet enligt
styrelsens förslag.

Närmare upplysningar lämnas av:

Philip Siberg, VD och koncernchef
Tel +46 8 588 580 10
e-mail:philip.siberg@stille.se

Bengt Julander, bolagsstämmans ordförande
Tel +46 703 19 59 09

Stille AB
Gustav III:s Boulevard 42
169 73 Solna
Tel 46 (0)8 588 580 00
Fax 46 (0)8 588 580 05
www.stille.se

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska
produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841
och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa
kirurgiska instrument och är därmed ett av världens äldsta företag
inom medicinteknik. STILLEs prioriterade områden är kirurgiska
instrument och specialbord för bla hjärt-/kärlkirurgi. Bolaget har
en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av
erkänt hög kvalitet. "Det handlar om att skapa Kirurgisk perfektion,
för livet. Genom det skapar vi värden för vården, för patienter och
våra aktieägare." Aktien är noterad på marknadsplatsen First North
under kortnamnet "STIL" med Remium som Certified Adviser. Besök även
www.stille.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/stille/r/kommunike-fran-stille-ab-s-arsstamma-...
http://mb.cision.com/Main/1000/9563513/229006.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.