Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-12-22

Stille: Valberedning för Stille AB inför årsstämman 2018

I enlighet med beslut vid Stille AB årsstämma den 26 april 2017 skall
valberedningen inför årsstämman 2018 bestå av tre ledamöter, vilka
skall representera de två aktieägare med högst antal aktier som är
villiga att ingå i valberedningen, samt styrelsens ordförande.
Valberedningen utser sedan inom sig ordförande.

I enlighet med ovanstående riktlinjer kommer valberedningen inför
årsstämman 2018 att utgöras av följande personer:

- Bengt Julander (ordförande för valberedningen)

- Johan Lannebo

- Göran Brorsson (styrelsens ordförande)

Ledamöterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 64
procent av aktierna i bolaget sett till den 30 september 2017.

Valberedningen har till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående
frågor att föreläggas årsstämman 2018 för beslut:

· förslag av styrelseledamöter
· förslag av styrelseordförande
· förslag av styrelsearvode
· förslag av revisor och revisorsarvode
· förslag av ordförande på årsstämman och
· förslag av riktlinjer för valberedningen inför årsstämman 2018

Aktieägare som önskar lämna förslag till bolagets valberedning kan
göra det via e-post till goran.brorsson@gbrpartners.se eller med brev
till adressen: Stille AB, Att: Valberedningen,

Box 207, 631 03 Eskilstuna.
Årsstämman för Stille AB kommer att hållas fredagen den 20 april 2018.

Denna information är sådan information som Stille AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 22 december 2017 kl.08:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Brorsson, Styrelsens ordförande Telefon: 070-5117860, E-post
goran.brorsson@gbrpartners.se

För mer information om Stille besök www.stille.se

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska
produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841
och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa
kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta
företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är
kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi,
plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med
ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet.
Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och
Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla
produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin
känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare
vård för dennes patienter. Aktien är noterad på marknadsplatsen First
North under kortnamnet "STIL" med Remium Nordic AB som Certified
Adviser. Besök även www.stille.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/stille/r/valberedning-for-stille-ab-infor-arss...
http://mb.cision.com/Main/1000/2420087/770467.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.