Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-15

Stillfront Group AB: Delårsrapport, Q2 2019

Andra kvartalet

- Nettoomsättningen uppgick till 480 MSEK (329 MSEK), en ökning med 46
% jämfört med det andra kvartalet 2018

- Justerad EBITDA (exklusive jämförelsestörande poster) uppgick till
197 MSEK (104), en ökning med 90 %

- Justerad EBIT (exklusive jämförelsestörande poster) uppgick till 153
MSEK (73), en ökning med 110 %

- Jämförelsestörande poster uppgick till -26 MSEK (-10), varav -20
MSEK består av transaktions-kostnader i anslutning av förvärvet av
Kixeye och -5 MSEK till omvärdering av tilläggsköpeskillingar

- EBIT uppgick till 128 MSEK (63), en ökning med 102 %

- Periodens resultat uppgick till 73 MSEK (31), en ökning med 136 %,
kvartalets resultat inkluderar engångskostnader om -6 MSEK avseende
finansiering

- Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,08 SEK (1,26).
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,06 SEK (1,25)

- Nettoskulden uppgick till 904 MSEK (525) och justerad
skuldsättningsgrad, pro forma var 1,4x exklusive EBITDA-bidrag från
Kixeye

- Förvärv av Kixeye, konsolideras från 1 juli 2019

- Ny finansiering på plats: obligation, 500 MSEK och riktad
nyemission, 500 MSEK.

Kommentar från VD

"Vi fortsätter vår starka resultatutveckling; nettoomsättningen ökade
med 46 % under kvartalet och vi förbättrade lönsamheten ytterligare
med en EBIT-marginal på 32 %. Alla tre aktiva produktområden, Empire,
Big och Core, visade tillväxt för tredje kvartalet i rad.
Core-produkterna levererade ett exceptionellt starkt resultat i
kvartalet. Spelet Nida Harb 3 fortsatte sin imponerande tillväxtresa
och blev kvartalets enskilt största produkt. Under andra kvartalet
uppgick kundanskaffningskostnaden till 99 MSEK motsvarande 21 % av
nettoomsättningen. Drivande för kvartalets tillväxt är framgångsrikt
genomförda live events och ytterligare uppdateringar i många av våra
spel som har lett till en förbättrad monetisering och genererat höga
marginaler. Under kvartalet fullföljde vi förvärvet av Kixeye, en
branschledare och pionjär inom strategispel. Vi har också stärkt vår
finansiella position med ny skuldfinansiering samt en framgångsrikt
genomförd nyemission som stödjer vår fortsatta tillväxt. Slutligen,
är vi glada att konstatera att vi har nått vårt långsiktiga
lönsamhetsmål om en EBIT-marginal på >30% LTM."

Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group
Inbjudan till kvartalspresentation

Rapporten kommer att presenteras vid en webbsänd telefonkonferens
klockan 10.00 idag, 15 augusti 2019, då Jörgen Larsson, VD och
Andreas Uddman, CFO kommenterar resultatet.

Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att deltaga via webbsändningen, vänligen besök:

https://tv.streamfabriken.com/stillfront-q2-2019

För att ringa in via telefon, vänligen ring:

SE: +46 8 505 583 65
UK: +44 33 330 092 71
US: +1 83 352 683 47

För ytterligare information, kontakta:

Jörgen Larsson, CEO Andreas Uddman, CFO

Tel: 070-32118 00, jorgen@stillfront.com Tel: 070-0807846, andreas@stillfront.com

Denna information är sådan information som Stillfront Group AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den15
augusti 2019, kl 07.00 CEST.

Om Stillfront
Stillfront är en global koncern inom spelutveckling och marknadsledare
inom free-to-play online strategispel. Vår diversifierade
spelportfölj har två gemensamma nämnare; lojala användare och spel
med långa livscykler. Organisk tillväxt och noggrant utvalda och
genomförda förvärv utgör vår tillväxtstrategi och våra 600
medarbetare trivs i en organisation som präglas av entreprenörsanda.
Våra huvudmarknader är USA, Tyskland, MENA, Frankrike och
Storbritannien. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige och
bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier.

För ytterligare information, besök: stillfront.com

Certified Adviser:
FNCA, Telefon: +46 8 528 00 399 E-mail: info@fnca.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/stillfront-group-ab/r/delarsrapport--q2-2019,...
https://mb.cision.com/Main/17840/2881313/1090208.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.