Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

Stillfront Group AB: Delårsrapport, Q3 2019

Tredje kvartalet

· Nettoomsättningen ökade med 64 procent, 517 (315) MSEK), jämfört
med tredje kvartalet 2018

· Justerad EBITDA (EBITDA exklusive jämförelsestörande poster)
uppgick till 208 (120) MSEK, en ökning med 73 procent

· Från detta kvartal och framåt redovisas Stillfronts underliggande
operationella resultat genom en ny definition av justerad EBIT: EBIT
exklusive jämförelsestörande poster samt avskrivningar av
förvärvsrelaterade poster. Jämförelseperioder i rapporten har
justerats enligt den nya definitionen.

· Justerad EBIT* uppgick till 175 (97) MSEK, en ökning med 80
procent

· Jämförelsestörande poster uppgick till -3 (0) MSEK. Avskrivningar
av förvärvsrelaterade poster uppgick till 36 (-8) MSEK

· EBIT uppgick till 136 (89) MSEK, en ökning med 53 procent
· Omvärderingar av tilläggsköpeskillingar har omklassificerats från
detta kvartal och framåt och ingår i finansnettot. Jämförelseperioder
har i rapporten omräknats och delges på sid 18.

· Finansnettot uppgick till -3 (-16) MSEK i kvartalet, positivt
påverkat av omvärderingar av villkorade tilläggsköpeskillingar på 16
MSEK

· Periodens resultat uppgick till 111 (54) MSEK, en ökning med 106
procent

· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 4,12 (2,42) SEK.
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,11 (2,40) SEK

· Nettoskulden uppgick till 851 (386) MSEK och justerad
skuldsättningsgrad, pro forma var 0,9 (1,0)x

*Justerad EBIT definieras som EBIT exklusive jämförelsestörande poster
och avskrivningar av förvärvsrelaterade poster.

Kommentar från VD

"Stillfront inledde året med full kraft nu också med Kixeye i gruppen!
Vi är nöjda med resultatet i Q3, vår portfölj visar stark rapporterad
tillväxt och god lönsamhetsutveckling. Sammantaget präglades
kvartalet av säsongseffekter med lägre aktivitet av sk "live
operations" i spelen samt lägre marknadsföringsinvesteringar på grund
av semesterperioder. Trots detta, växte vår användarbas jämfört med
tredje kvartalet förra året och monetiseringen är fortsatt stark.
Nettoomsättningen ökade med 64 procent och lönsamheten förbättrades
ytterligare med en justerad EBIT-marginal på 34 procent, exklusive
jämförelsestörande poster och avskrivningar av förvärvsrelaterade
poster. Anskaffningskostnader för användare uppgick till 83 MSEK
eller 16 procent i förhållande till nettoomsättningen vilket främst
är ett resultat av mycket låga marknadsföringskostnader inom Kixeye.
Med Kixeye har vi vidareutvecklat vår diversifierade portfölj och nu
representerar det största spelet mindre än 15 procent av gruppens
totala intäkter. Viktiga höjdpunkter under kvartalet inkluderar
samarbetet mellan Kixeye och Goodgame Studios inom performance
marketing samt samarbetet mellan Babil Games och Kixeye i
utvecklingen av War Commander Rogue Assault för MENA-regionen. Värt
att nämna är också den fortsatta starka tillväxten för Big Farm
Mobile Harvest jämfört med föregående år. Vi är väl förberedda för
att ta tillvara på möjligheterna vi har framför oss: vår solida
finansiella position ger oss tillförsikt att fortsätta leverera
enligt vår strategi och vi ser fram emot Stillfronts
expansionsmöjligheter framöver".

Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group
Inbjudan till kvartalspresentation

Rapporten kommer att presenteras vid en webbsänd telefonkonferens
klockan 10.00 idag, 8 november 2019, då Jörgen Larsson, VD och
Andreas Uddman, CFO kommenterar resultatet.

Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att deltaga via webbsändningen, vänligen besök:
https://tv.streamfabriken.com/stillfront-q3-2019

För att ringa in via telefon, vänligen ring:

SE: +46 8 566 427 06
UK: +44 33 330 092 73
US: +1 83 352 683 98

Denna information är sådan information som Stillfront Group AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den8
november 2019, kl 07.00 CET.

Om Stillfront
Stillfront är en global koncern inom spelutveckling och marknadsledare
inom free-to-play online strategispel. Vår diversifierade
spelportfölj har två gemensamma nämnare; lojala användare och spel
med långa livscykler. Organisk tillväxt och noggrant utvalda och
genomförda förvärv utgör vår tillväxtstrategi och våra 650
medarbetare trivs i en organisation som präglas av entreprenörsanda.
Våra huvudmarknader är USA, Tyskland, MENA, Frankrike och
Storbritannien. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige och
bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier.

För ytterligare information, besök: stillfront.com

Certified Adviser:
FNCA, Telefon: +46 8 528 00 399 E-mail: info@fnca.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/stillfront-group-ab/r/delarsrapport--q3-2019,...
https://mb.cision.com/Main/17840/2956779/1137778.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.