Du är här

2018-08-28

Stillfront Group AB: Stillfront Delårsrapport jan - jun 2018

PRESSMEDDELANDE

2018-08-28

Delårsrapport januari-juni 2018 STILLFRONT GROUP AB (PUBL) Kvartalet april - juni 2018Altigi GmbH har konsoliderats i Stillfront Group från och med 1 januari 2018.
Således representerar siffror avseende 2018 den nya koncernen.
Jämförelsesiffror för 2017 hänför sig till Altigi GmbH, om inte annat anges.
Förvärvet presenteras i Not 3.

* Nettoomsättningen uppgick till 329,3 MSEK (motsvarande period föregående
år: 224,9 MSEK), vilket innebär en ökning med 46,4%. Nettoomsättningen för
Stillfront Group (exklusive Altigi GmbH) uppgick under andra kvartalet 2017
till 37,3 MSEK, sålunda innebar nettoomsättningen andra kvartalet 2018 en
ökning med 783% jämfört med nettoomsättningen andra kvartalet 2017.
Nettoomsättningen proforma, som om Altigi/Stillfront-förvärvet genomförts 1
januari 2017, ökade med 25,6% jämfört med andra kvartalet 2017.
* EBITDA justerat för jämförelsestörande poster uppgående till netto -9,9
MSEK (se Not 5), uppgick till 103,6 MSEK (95,3), vilket innebär en ökning
på 8,6%.
* EBIT justerat för jämförelsestörande poster uppgående till netto -9,9 MSEK,
uppgick till 73,0 MSEK (74,0)
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 51,8 MSEK (66,1).
Kvartalets resultat var 30,6 MSEK (44,7).
* Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,26 SEK (2,66 SEK).
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,25 SEK (2,66 SEK).
* Nettoskuld uppgick till 410,9 MSEK och justerad skuldsättningsgrad var
1.18.
* Flera av de spellanseringar som genomfördes under slutet av 2017 har
presterat mycket bra. Big Farm Mobile Harvest, Nida Harb III: Empire of
Steel och War and Peace: Civil War har presterat bra under delårsperioden,
i synnerhet Nida Harb III, som nu är gruppens tredje största titel.
* Under kvartalet har lanseringar genomförts av spelen Empire: Millennium
Wars (web) och Unravel Two.

Delårsperioden januari - juni 2018 * Nettoomsättningen uppgick till 644,1 MSEK (motsvarande period föregående
år: 475,4 MSEK), vilket innebär en ökning med 35,5%. Nettoomsättningen för
Stillfront Group (exklusive Altigi GmbH) uppgick under första halvåret 2017
till 67,3 MSEK, sålunda innebar nettoomsättningen första halvåret 2018 en
ökning med 857% jämfört med nettoomsättningen första halvåret 2017.
Nettoomsättningen proforma ökade med 18,7% jämfört med första halvåret
2017.
* EBITDA justerat för jämförelsestörande poster uppgående till -11,6 MSEK (se
Not 5), uppgick till 209,8 MSEK (194,3), vilket innebär en ökning på 8,0%.
* EBIT justerat för jämförelsestörande poster uppgående till -11,6 MSEK,
uppgick till 148,0 MSEK (151,6).
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 119,5 MSEK (107,1).
Periodens resultat uppgick till 76,4 MSEK (70,9).
* Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,31 SEK (4,22 SEK).
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,29 SEK (4,22 SEK).
* Förvärvet av Altigi GmbH slutfördes i januari 2018 varvid en emission om 16
868 623 aktier genomfördes samt obligationslån uppgående 390 MSEK gavs ut.
Redovisningsmässigt betraktas förvärvet som ett omvänt förvärv, där Altigi
GmbH är den redovisningsmässigtförvärvande enheten och Stillfront Group AB
är den legalaförvärvande enheten. Detta innebär att alla jämförelsesiffror
till och med 31 december 2017 avser Altigi GmbH.

Händelser efter periodens utgångSpelen BIG COMPANY: Skytopia och Vietnam War: Platoons och Battle Star Arena
lanserades i juli.

Vi bygger momentum"Jag är mycket nöjd över utvecklingen av Stillfront. Förvärvet av Goodgame Studios har stärkt vår marknadsposition och vår portfölj. De spännande spelsläpp vi genomfört under slutet av 2017 levererar nu resultat, i synnerhet Big Farm Mobile Harvest, War and Peace: Civil War och Nida Harb III. Nida Harb III har visat sig vara en stor framgång och är för närvarande gruppens tredje bäst intäktsgenererande spel.

Vi fortsätter att utveckla nya spel och har en stark pipeline med starka varumärken på etablerade plattformar, vilket ger oss en fördelaktig risk-/avkastningsprofil, och är ett balanserat och kapitaleffektivt sätt för oss att expandera portföljen. Jag är övertygad om att vi är på rätt väg mot att bli en global ledare inom vår nisch," säger Jörgen Larsson, VD Stillfront Group.Nyckeltal, koncernen---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| KSEK 2018 2017 2018 2017 SENASTE 12 MÅN 2017 |
| APR-JUN APR-JUN JAN-JUN JAN-JUN JAN-DEC |
| Nettoomsättning 329 277 224 904 644 088 475 385 1 081 384 912 681 |
| Omsättningstillväxt 46,4% - 35,5% - - - |
| EBITDA justerad* 103 569 95 348 209 829 194 292 349 588 312 788 |
| EBITDA marginal justerad* 31,5% 42,4% 32,6% 40,9% 32,3% 34,3% |
| Tillväxt EBITDA justerad* 8,6% - 8,0% - - - |
| EBIT justerad* 72 998 73 998 147 983 151 607 245 196 227 558 |
| Jämförelsestörande poster -9 871 -7 919 -11 586 -44 501 -78 776 -111 691 |
| EBIT marginal justerad* 22,2% 32,9% 23,0% 31,9% 22,7% 24,9% |
| Resultat efter finansiella poster 51 789 66 079 119 519 107 108 149 312 115 639 |
| Resultat 30 616 44 741 76 418 70 933 102 234 75 487 |
| Resultat per aktie före utspädning, SEK 1,26 2,66 3,31 4,22 3,50 4,49 |
| Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,25 2,66 3,29 4,22 3,48 4,49 |
| * exklusive jämförelsestörande poster |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyckeltal, Pro FormaNedanstående tabell innehåller nyckeltal pro forma för den nya koncernen som
om förvärvet genomförts
1 januari 2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------
| KSEK 2018 2017 2018 2017 SENASTE 12 MÅN 2017 |
| APR-JUN APR-JUN JAN-JUN JAN-JUN JAN-DEC |
| Nettoomsättning 329 277 262 215 644 088 542 700 1 180 055 1 078 667 |
| Omsättningstillväxt 25,6% - 18,7% - - - |
| EBITDA justerad* 103 569 105 363 209 829 211 969 362 914 365 053 |
| EBITDA marginal justerad* 31,5% 40,2% 32,6% 39,1% 30,8% 33,8% |
--------------------------------------------------------------------------------------------
INVESTERARPRESENTATIONEn investerarpresentation finns tillgänglig på Stillfronts webplats med
adressen

stillfront.com/site/investor-relations/financial-reports/

För ytterligare information, vänligen kontakta:Jörgen Larsson, CEO
Tel: +46 703 211 800
jorgen@stillfront.com
Sten Wranne, CFO
Tel: +46 705 851 258
sten@stillfront.com

Om StillfrontStillfront är en grupp av oberoende utvecklare, förläggare och distributörer
av digitala spel - med visionen att bli den ledande gruppen av
indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom nio näst
intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive
i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games
på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien, eRepublik Labs
på Irland och i Rumänien, OFM Studios i Tyskland och Goodgame Studios i
Tyskland. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i
Tyskland, USA, Frankrike, UK, och MENA. För mer information, besök
Stillfronts webbplatswww.stillfront.com.

Utvalda SpelStillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel är ett
omskrivet konsolspel som är utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic
Arts. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro
Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001.
DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal
spelarbas. Siege: Titan Wars(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av
Simutronics. Tank Storm och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka
spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War och War and Peace:
Civil War är framgångsrika mobil-strategispel från eRepublik Labs. Online
Fussball Manager är ett ledande sportsmanagementspel. Empire och BigFarm är
stora IP:n som drivs av Goodgame Studios.

Nasdaq First North Ticker Symbol: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon +46 8 4094 2120

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att
offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 28 augusti 2018 kl 07.00 CEST.

Stillfront 2018Q2 SWE
http://hugin.info/171481/R/2212931/862955.pdf
SF Q2'18 Report Presentation_556rrsg_v39
http://hugin.info/171481/R/2212931/862956.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Stillfront Group AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.