Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-14

Stillfront Group AB: Stillfront Delårsrapport januari-september 2017

Delårsrapport januari-september 2017

Pressmeddelande 2017-11-14

STILLFRONT GROUP AB (PUBL)Delårsperioden januari - september 2017 * Nettoomsättningen uppgick till 112,7 MSEK (motsvarande period 2016: 70,3
MSEK), vilket innebär en ökning med 60% jämfört med motsvarande period
2016. Rörelsens intäkter uppgick till 139,2 MSEK (87,0).
* EBITDA uppgick till 36,9 MSEK jämfört med 27,5 MSEK under motsvarande
period 2016. EBITDA-resultatet har förbättrats p g a avskriven skuld samt
belastats med förvärvskostnader samt kostnader för förbättrad
IT-infrastruktur på Bytro, övergången till IFRS och flytt till Nasdaq First
North Premier vilket sammanlagt inte medfört någon resultateffekt.
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (22,3).
Finansiella poster belastas av bokföringsmässig finansiell kostnad avseende
villkorade tilläggsköpeskillingar. Delårsperiodens resultat uppgick till
8,7 MSEK (13,3).
* Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,09 SEK (1,45 SEK).
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,08 SEK (1,42 SEK).
* Per den 30 september uppgick likvida medel till 71,1 MSEK. Per 31 dec 2016
uppgick likvida medel till 35,8 MSEK.

Kvartalet juli - september 2017 * Nettoomsättningen uppgick till 45,4 MSEK (motsvarande period 2016: 21,8
MSEK), vilket innebär en ökning med 108% jämfört med motsvarande period
2016. Rörelsens intäkter uppgick till 55,6 MSEK (29,8).
* EBITDA uppgick till 19,2 MSEK jämfört med 6,8 MSEK under motsvarande period
2016. EBITDA-resultatet har förbättrats p g a avskriven skuld samt har
belastats med förvärvskostnader vilket medfört en resultatförbättring med
netto 2,0 MSEK.
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4,8 MSEK (5,2). Kvartalets
resultat uppgick till 6,6 MSEK (2,1).
* Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,50 SEK (0,07 SEK).
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,50 SEK (0,07 SEK).
* Under kvartalet fortsatte lanseringen av Siege: Titan Wars. I början på
juli var produkten globalt featured av Apple. Totalt har produkten
installerats av 1,8 miljoner användare per den 30 september.
* 18 juli genomfördes förvärvet av det tyska sportsmanagementspelet OFM. I
samband därmed tecknades även ett förläggaravtal avseende Football Empire.
* Stillfronts obligation noterades på Nasdaq STO Corporate Bonds 21 juli.

Händelser efter Delårsperiodens utgång * 19 oktober genomfördes en global lansering av eRepublik Labs nya spel "War
and Peace: Civil War". Efter lanseringen visade spelet mycket starka
nyckeltal.
* Bytros framgångsrika spel Call of War lanserades på plattformen Steam den
19 oktober.
* Babils Nida Harb 3: Empire of Steel lanserades den 10 november.

Vårt allra starkaste kvartal hittills - på alla områden"
Tredje kvartalet når vi nytt all time high avseende omsättning och EBITDA för
ett enskilt kvartal, likväl som rullande tolv månaders intäkter. Vi har
uppnått nya omsättningsrekord med mycket goda marginaler under 34 månader i
rad. Min slutsats är att vår strategi att skapa god avkastning med
diversifiering och balanserad risk fungerar. Vi har etablerarat en mycket
stabil grund för fortsatt god utveckling över lång tid framöver

", säger Jörgen Larsson, VD för Stillfront Group.

Nyckeltal, koncernen---------------------------------------------------------------------------------------------------
| KSEK 2017 2016 2017 jan-sep 2016 Senaste 12 mån 2016 |
| |
| jul-sep jul-sep jan-sep jan-dec |
| Nettoomsättning 45 432 21 837 112 747 70 280 137 299 94 832 |
| Omsättningstillväxt 108% 60% |
| EBITDA 19 226 6 828 36 903 27 491 43 676 34 264 |
| EBITDA-marg 42,3% 31,3% 32,7% 39,1% 31,8% 36,1% |
| Resultat efter finansiella poster 4 754 5 223 11 327 22 281 12 489 23 443 |
| Resultat 6 631 2 094 8 703 13 308 16 371 20 976 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
InvesterarpresentationEn investerarpresentation finns tillgänglig på Stillfronts webplats med
adressen

stillfront.com/site/investor-relations/financial-reports/

Att notera om denna informationDenna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att
offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk.
Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 14 nov 2017 kl 08.30 CET.

Avanza Bank, som nås på telefon 08-4094 2120, är Stillfronts Certified
Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:---------------------------------------------------------------------------------
| Jörgen Larsson, VD Sten Wranne, CFO |
| Tel: 070-321 1800,jorgen@stillfront.com Tel: 0705-851258,sten@stillfront.com |
---------------------------------------------------------------------------------
Om StillfrontStillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala
spel - med visionen att bli en ledande indie-spelutvecklare och förläggare.
Stillfront är verksamt genom åtta näst intill självständiga dotterbolag:
Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i
Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA,
Babil Games i Förenade Arabemiraten och Jordanien, eRepublik Labs på Irland
och i Rumänien samt OFM Studios i Tyskland. Gruppens spel distribueras
globalt, och har sina huvudmarknader i Frankrike, UK, Tyskland, USA och MENA.
Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Premier
Stockholm med ticker SF. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser. För mer
information, besök Stillfronts webbplatswww.stillfront.com.

Utvalda SpelStillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar.Unravel
är ett omskrivet konsolspel som är utvecklat av Coldwood i samarbete med
Electronic Arts.Supremacy 1914
ochCall of War
är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs.ManagerZone
är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001.DragonRealms
ochGemStone IV
är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas.Siege: Titan Wars(TM)
är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics.Tank Storm
ochAdmiral
är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil
Games.World at War
ochWar and Peace: Civil War
är framgångsrika mobil- strategispel som utvecklas och förläggs av eRepublik
Labs.Online Fussball Manager
är ett ledande sportsmanagementspel som utvecklas och förläggs av OFM Studios.

2017Q3 Report Presentation
http://hugin.info/171481/R/2149484/824980.pdf
2017Q3 SWE Stillfront
http://hugin.info/171481/R/2149484/824930.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Stillfront Group AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.