Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-24

Stillsam dramatik på Haldex årsstämma- före detta Vd nekades ansvarsfrihet

Den 23 juni höll Haldex årsstämma. Istället för att som vanligt hålla den i Landskrona hölls den denna gång istället i Stockholm. Även om deltagarantalet var mindre än vanligt var det, med årets mått mätt, en tämligen välbesökt stämma. Dock var endast ca 37% av aktierna representerade.

Stämman blev en lugn tillställning även om flera av de beslut som togs var ganska dramatiska. För det första så nekades bolagets f.d Vd Åke Bengtsson ansvarsfrihet. Detta på grund av att bolaget upprättat en polisanmälan mot honom för misstänkt företagsspioneri och dataintrång efter det att man upptäckt att han laddat ner stora mängder information, bland annat företagshemligheter, från Haldex servrar. Konfidentiell information ska därefter ha röjts externt. Förundersökningen inleddes i november 2019 och är pågående.

För det andra så byttes hela styrelsen, med undantag för sittande Vd, ut. Detta skedde på initiativ av de nya storägarna i bolaget; AMF Pension och AFA Försäkring, som kom in genom den riktade emission som bolaget gjorde tidigare i år, Athanse Industrial Partners, som även de ökat sitt ägande i bolaget rejält under våren, samt av 4:e AP-fonden.

Anders Oscarsson, AMF, föredrog de fyras gemensamma förslag där Stefan Charette, Vd och grundare av Athanse Industrial Partners och tidigare bla. Vd för Öresund och Creades, föreslogs till ny styrelseordförande. Han satt i Haldex styrelse 2009-2015 och gör nu alltså come-back i bolaget. Därtill föreslog man Viveka Ekberg, Håkan Karlsson, Catharina Modahl Nilsson samt bolagets Vd, Helena Svahn, till styrelsen. Anders Oscarsson passade också på att tacka den avgående styrelsen för deras insatser under det gångna året och den röriga period som varit i Haldex sedan den infekterade budstriden 2016. Ett särskilt tack riktades till den avgående ordföranden Jörgen Durban. Därefter klubbades förslaget enhälligt igenom.

Dessutom så avslog stämman den avgående styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att genomföra nyemissioner.

Trots dessa dramatiska beslut så var stämningen ändå betydligt hetare ute i solen än i stämmosalen.

Bevakare och skribent: Sverre Linton

Författare Bolagsbevakningen