Du är här

2018-08-29

Stockholm Exergi: Delårsrapport: Tufft halvår på grund av extremt väder

Stockholm Exergi har tagit viktiga steg på vägen mot en klimatneutral
fjärrvärme och vunnit fler kunder, under ett halvår med stora
utmaningar.

Idag publicerar Stockholm Exergi sin delårsrapport för årets första
sex månader.

Nyckeltal

· Nettoomsättningen uppgick till 3 910 MSEK (3 786).
· Rörelseresultatet uppgick till 962 MSEK (1 114).
· Resultatet efter skatt uppgick till 903 MSEK (809). Periodens
redovisade skattekostnad är påverkad av en positiv engångseffekt om
209 MSEK hänförlig till omvärdering av uppskjutna skatter.

· Försäljningen uppgick till 5 919 GWh (5 960) varav 4 901 GWh (4
809) utgjordes av värme.

Vd-kommentar

"Vi inledde halvåret med att byta namn till Stockholm Exergi. Det nya
namnet ska på ett tydligare sätt visa vad vi bidrar med till
stockholmarna.

Föregående år stärkte vi vår operativa lönsamhet. Första halvåret i år
medförde en försämring, främst orsakad av exceptionella
väderförhållanden.

Under vintern drabbades vi av bränslebrist på flis, på grund av extrem
nederbörd och mild vinter i Baltikum, vilket lamslog hela
skogsindustrin. Tack vare vårt flexibla produktionssystem lyckades vi
upprätthålla våra leveranser till kunderna, men med merkostnader för
bolaget. Under andra kvartalet upplevde vi sedan Stockholms varmaste
maj någonsin, följt av en väldigt varm juni. Det drabbade både värme-
och elförsäljningen.

Sammantaget var halvåret utmanande och underströk vikten av att
fortsätta vårt arbete med att stärka lönsamheten, både genom nya,
smarta lösningar för våra kunder och genom att effektivisera och
utveckla verksamheten för att oaktat framtida extremväder kunna
bibehålla både prisvärda och hållbara leveranser till kunderna och
stabila resultat.

Fortsatt utveckling för ett hållbart Stockholm

Vår nyförsäljning har fortsatt varit god, trots stor osäkerhet på
marknaden för nyproduktion av fastigheter. Vi avslutade halvåret med
en affär med stort symbolvärde, när flera bostadsrättsföreningar i
den kulturmärkta 1930-talsstadsdelen Ekhagen på Norra Djurgården
beslutade att byta ut sin nuvarande bergvärme mot fjärrvärme från
Stockholm Exergi.

Under perioden tog vi flera viktiga steg på vägen för att förverkliga
visionen om en klimatneutral fjärrvärme i Storstockholm. Bland annat
beslutade Stockholms stad att anvisa mark i Lövsta för ett nytt
kraftvärmeverk och stadsplaneringsprocessen är nu formellt inledd.

Dessutom fattade vi investeringsbeslut för en ny panna i Högdalen, som
ska ersätta anläggningens två äldsta. Vi har även kommit långt när
det gäller planerna på att utveckla Brista med sopsortering.

Vi tog vårt sociala hållbarhetsarbete till nästa nivå genom att
välkomna våra åtta första uppvärmningsjobbare, ungdomar som står
långt ifrån arbetsmarknaden och som nu får en första rad på sin cv
hos oss.

Jag gläds även över att vi halverade antalet arbetsplatsolyckor som
medför sjukskrivning jämfört med motsvarande period förra året, från
åtta till fyra. Det beror på ett omfattande säkerhetsarbete, som
kommer leda till en säkrare arbetsmiljö inte bara hos oss, utan även
på andra arbetsplatser där många av våra entreprenörer också arbetar.

Viktiga för Stockholms elförsörjning

Under halvåret har det blivit allt tydligare vilken viktig roll vi
spelar för både klimatomställningen och Sveriges energisystem. Utan
vår elproduktion skulle Stockholm ha riskerat effektbrist redan i
vintras och utmaningarna för stadens elförsörjning blir allt
allvarligare. För att vår huvudstad ska kunna fortsätta växa med
elbilar, lokal tillgång till kraftfulla datacenter och bostäder för
nya invånare måste den allvarliga situationen lösas. För att möta
utmaningarna i en växande stad så kommer elproduktion genom
kraftvärme att vara en viktig hörnsten både för att säkra tillgången
till eleffekt och för att lyckas med omställningen till ett klimat-
och resurseffektivt energisystem.

Det är tydligt att vi är en positiv kraft, som bidrar till ett mer
hållbart Stockholm på många olika sätt. Våra planerade satsningar
kommer bidra både till omställningen till 100 procent förnybara och
återvunna bränslen och till stärkt lönsamhet."

Anders Egelrud

Stockholm Exergis vd

Viktiga händelser under första halvåret

· I januari bytte Fortum Värme namn till Stockholm Exergi, ett namn
som ska ge bättre möjligheter att få berätta vad företaget arbetar
med: att förse stockholmarna med nyttig och hållbar energi.

· Vintern präglades av en ansträngd bränslesituation på grund av
extremt blött väder i Baltikum, i kombination med ovanligt kallt
väder i Stockholm. Stockholm Exergi kunde ändå upprätthålla
leveranserna till kunderna.

· Den 13 mars stod Stockholm Data Parks tillsammans med Datacenter
Dynamics värd för en konferens i Stockholm om framtidens hållbara
energilösningar för datahallsbranschen. Intresset var stort och över
300 deltagare från 35 länder deltog.

· I mars blev Stockholm Exergi kvalitetscertifierat enligt ISO
9001. Certifikatet är ett bevis på bolagets systematiska
kvalitetsarbete och någonting som är viktigt för många kunder.

· I april beslutade Stockholms stad att anvisa mark i Lövsta för
ett nytt kraftvärmeverk som ska trygga tillgången av hållbar
fjärrvärme i Stockholmsregionen. Det är en viktig milstolpe i
Stockholm Exergis arbete med att fasa ut det sista kolet ur
fjärrvärmen.

· I april beslutade bolaget att genomföra en fördjupad teknisk och
ekonomisk studie för att utvärdera möjligheterna till en
sorteringsanläggning för avfall vid Bristaverket.

· I juni fattade Stockholm Exergis styrelse investeringsbeslut för
att ersätta de två äldsta pannorna i Högdalenverket med en ny panna.
Den kommer bland annat få bättre miljöprestanda.

· Nyförsäljning om ca 50 GWh motsvarande en ny stadsdel eller ca
5000 lägenheter.

Om du har frågor, hör av dig till:
Jonas Collet, ansvarig för finansiell kommunikation på Stockholm
Exergi, jonas.collet@stockholmexergi.se eller 076-131 11 85.

Pressinformation hittar du på www.stockholmexergi.se/press
Pressfoton hittar du på www.stockholmexergi.se/pressfoton
Om Stockholm Exergi
Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag, ägt av Stockholms stad
och Fortum. Vi värmer över 800 000 stockholmare och svalkar drygt 400
sjukhus, datahallar och andra viktiga verksamheter. 700 anställda
från Högdalen i söder till Brista i norr jobbar tillsammans med
kunder och stockholmare för att förse staden med enkel, säker och
hållbar energi, dygnet runt, året runt.

www.stockholmexergi.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/stockholm-exergi/r/delarsrapport--tufft-halvar...
http://mb.cision.com/Main/15781/2603487/899415.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.